Georgië en de Europese Unie

Georgië is geen lid van de Europese Unie en is ook geen kandidaat-lidstaat van de unie.

Georgië en de Europese Unie
Vlag 1 - Vlag 2
Kaart met daarop Europese Unie en Georgië

OorsprongBewerken

De internationale betrekkingen tussen de Europese Unie en Georgië zijn tot stand gekomen nadat Georgië zijn soevereiniteit terugkreeg, ten tijde van de val van de Sovjet-Unie. De bilaterale betrekkingen zijn sterker geworden na de Rozenrevolutie van 2003. Na de revolutie kwam er een nieuwe overheid die toegewijd begon aan een ambitieus programma van politieke en economische hervormingen.[1]

De bilaterale relaties tussen de Europese Unie en Georgië vinden hun juridische oorsprong in het 'Partnerschap- en samenwerkingsovereenkomsten' die in 1999 in werking zijn getreden.[2]

HedenBewerken

De Europese Unie en Georgië werken op meerdere terreinen samen aan verschillende doelstellingen. Deze nog te behalen doelstellingen en de al gehaalde doelen staan in het 'Strategisch Papier' met de termijn 2007-2013.[3]

Na het conflict tussen Georgië en Rusland in augustus 2008 over de regio's Zuid-Ossetië en Abchazië, besliste de EU om over te gaan tot de ontplooiing van een civiele Europese missie met meer dan 200 waarnemers.[4] De Unie heeft een donatie gedaan van €6 miljoen voor humanitaire hulp en wederopbouw. De European Union Monitoring Mission is van start gegaan op 1 oktober 2008.[5]