Euler-product

In getaltheorie, een deelgebied van de wiskunde, is een Euler-product een oneindige productuitbreiding, die door de priemgetallen, p, van een dirichlet-reeks worden geïndexeerd. De naam is ontstaan uit het geval van de Riemann-zèta-functie, waar een dergelijke productrepresentatie door Leonhard Euler werd bewezen.

In het algemeen kan een dirichletreeks van de vorm

,

waar een multiplicatieve functie van is, geschreven worden als

waar de som is van

Indien wij deze formule als de voortbrengende functie beschouwen, is het bestaan van een dergelijke euler-productuitbreiding een noodzakelijke en voldoende voorwaarde dat de termen multiplicatief zijn, dit wil zeggen dat het product is van , wanneer factoriseert als het product van de machten van verschillende priemgetallen .

Een belangrijk speciaal geval is dat, waarin totaal multiplicatief is, zodanig dat een meetkundige reeks is. Dan geldt

zoals in het geval van de riemann-zèta-functie, waar , en meer in het algemeen ook voor de dirichlet-karakters.

In de praktijk zijn alle belangrijke gevallen zodanig dat de oneindige reeksen en oneindige productuitbreidingen absoluut convergent zijn in enig rechter halfvlak

van het complexe vlak. Dit geeft al de nodige informatie, aangezien het oneindig product, om te convergeren, een waarde ongelijk aan nul moet opleveren. Vandaar dat de functie, die wordt gegeven door de oneindige reeks, niet nul is in een dergelijk halfvlak.

In de theorie van de modulaire vormen is het typerend om euler-producten met kwadratische veeltermen in de noemer te hebben. Het algemene langlands-programma geeft een vergelijkbare verklaring voor de verbinding van polynomen van graad , en de representatietheorie voor .

WebsitesBewerken