Oneindige verzameling

wiskundige verzameling met een oneindig aantal elementen

In de verzamelingenleer, een deelgebied van de wiskunde, is een oneindige verzameling een verzameling die geen eindige verzameling is. Oneindige verzameling kunnen zowel aftelbaar als overaftelbaar zijn.

Enkele voorbeelden zijn:

Bij oneindige verzamelingen heeft de uitspraak dat groter is dan geen eenduidige betekenis. De verzameling kan bijvoorbeeld alle elementen van bevatten en nog meer, terwijl er wel een bijectie van naar bestaat.

EigenschappenBewerken

De verzameling van natuurlijke getallen (waarvan het bestaan wordt gewaarborgd door het axioma van oneindigheid) is oneindig. Het is de enige verzameling waarvan de axioma's rechtstreeks vereisen dat zij oneindig is. Het bestaan van enige andere oneindige verzameling kan binnen de Zermelo-Fraenkel-verzamelingenleer (ZFC) alleen worden bewezen door aan te tonen dat deze direct volgt uit het bestaan van de natuurlijke getallen.

Een verzameling is dan en slechts dan oneindig als voor elk natuurlijk getal de verzameling een deelverzameling heeft, waarvan de kardinaliteit gelijk is aan dit natuurlijk getal.

Als het keuzeaxioma opgaat, dan is een verzameling dan en slechts dan oneindig als deze verzameling een telbare oneindige deelverzameling bevat.

Zie ookBewerken