Multiplicatieve functie

In de getaltheorie, een deelgebied van de wiskunde, is een multiplicatieve functie een rekenkundige functie gedefinieerd op de positieve gehele getallen met de eigenschappen:

en

voor en die relatief priem zijn.

Van een rekenkundige functie zegt men dat deze volledig multiplicatief of totaal multiplicatief is, als tevens geldt dat voor alle positieve gehele getallen en .

VoorbeeldenBewerken

  •  , de indicator of het totiënt, het aantal positieve gehele getallen die relatief priem zijn met, maar niet groter dan,  
  •  , de möbiusfunctie, verbonden aan het aantal priemfactoren van kwadraatvrij gehele getallen
  •  , de grootste gemene deler van   en   voor een vaste waarde van  
  •  , het aantal positieve delers van  
  •  , de som van alle positieve delers van  . Deze functie hangt samen met de aliquotsom   van  .
  •  , de delingsfunctie, de som van de  -de machten van de positieve delers van  , waar   een willekeurig complex getal kan zijn. In speciale gevallen is:
    •   en
    •