Meetkundige reeks

Een meetkundige reeks in de wiskunde is een reeks waarvan elke term kan worden gevonden door de daaraan voorafgaande term te vermenigvuldigen met een factor . De termen van de reeks vormen dus een meetkundige rij.

De algemene vorm van de -de partieelsom (of -de partiële som; dat is de som van de eerste termen van de reeks) is:

behalve als is, want dan is de som gelijk aan .

Bovenstaande relatie kan als volgt worden aangetoond.

De -de partieelsom is:

En dus geldt ook, door beide leden met te vermenigvuldigen:

Aftrekking van de linker- en rechterleden van de laatste twee vergelijkingen geeft:

zodat:

Als de gehele reeks wordt beschouwd, dus met oneindig veel termen en met , dan is de reeks convergent. Gevolg:

Immers, indien is, dan gaat de term in de teller van -de partieelsom naar nul als naar oneindig gaat.

Als is, dan is de reeks divergent.

De formules gelden ook met complexe getallen en .

Zowel het bewijs van het kenmerk van d'Alembert als van het kenmerk van Cauchy is gebaseerd op de convergentie-eigenschap van meetkundige reeksen. In beide gevallen wordt de te onderzoeken reeks vergeleken met een meetkundige reeks.