Graad (polynoom)

Wiskundig concept

In de algebra is de graad van een polynoom in één variabele de hoogste macht van die in voorkomt. Dat is de hoogste macht van die voorkomt met een van 0 verschillende coëfficiënt.

  • heeft graad 7.
  • heeft graad 3.
  • heeft graad 5

Grafieken bewerken

Het functieverloop van enkele reële polynomen van verschillende graad in één variabele weergegeven in een grafiek:

Meer variabelen bewerken

Bij een polynoom   in meer dan één variabele noemt men de graad in een gegeven variabele, de hoogste exponent waarmee die variabele in   voorkomt. De totale graad van het polynoom is niet noodzakelijk gelijk aan de som van de graden in iedere variabele afzonderlijk, bijvoorbeeld   heeft graad 2 in de variabele  , graad 1 in de variabele   en totale graad 2.

Voor een polynoom in meer variabelen is de graad de hoogste macht van alle afzonderlijke eentermen waaruit het polynoom is opgebouwd. De graad van een eenterm is de som van de exponenten in de machten van de variabelen. Zo heeft   graad 4.