De voortbrengende functie van een rij an is de formele machtreeks (waarbij niet op convergentie wordt gelet)

Een eenvoudig voorbeeld is de voortbrengende functie van de constante rij 1, 1, 1, 1, ..., die luidt

die alleen tot convergentie leidt voor |x|<1.

Voortbrengende functies zijn een hulpmiddel voor het oplossen van recursies en differentievergelijkingen.