Voortbrengende functie

De voortbrengende functie van een rij is de formele machtreeks (waarbij niet op convergentie wordt gelet)

Een eenvoudig voorbeeld is de voortbrengende functie van de constante rij , die luidt

,

die alleen convergent is voor .

Voortbrengende functies worden gebruikt als hulpmiddel voor het oplossen van recursies en differentievergelijkingen.