Lijst van militaire rangen van de Nederlandse krijgsmacht

Wikimedia-lijst

De Nederlandse krijgsmacht kent diverse rangen en standen. Deze zijn vastgesteld middels het Koninklijk Besluit van 20 juni 1956, bepalende de volgorde van en de verhouding tussen de rangen en standen bij de zee-, de land- en de luchtmacht. Het koninklijk besluit is ondertekend door koningin Juliana, en de ministers van Oorlog en Vloot C. Staf en Justitie J. C. van Oven. De verschillende onderdelen van de Nederlandse krijgsmacht kennen, in aflopende orde van hoogte, de volgende militaire rangen en standen.

RangonderscheidingstekensBewerken

Aanspreektitels zijn cursief geschreven. De tweede cursieve regel zijn additionele aanspreekvormen voor militairen met een bijzondere functie dan wel taak.

NAVO Schaal Koninklijke Marine (KM)   Koninklijke Landmacht (KL)   Koninklijke Luchtmacht (KLu)   Koninklijke Marechaussee (KMar)  
Opper- of vlagofficieren
OF-10   Admiraal
Admiraal
(uit traditie, rang bestaat niet meer).
OF-9   Luitenant-admiraal
Admiraal
  Generaal
Generaal
  Generaal
Generaal
Korps Mariniers: generaal
OF-8   Viceadmiraal
Admiraal
  Luitenant-generaal
Generaal
  Luitenant-generaal
Generaal
  Luitenant-generaal
Generaal
Korps Mariniers: luitenant-generaal
OF-7   Schout-bij-nacht
Schout-bij-nacht
  Generaal-majoor
Generaal
  Generaal-majoor
Generaal
  Generaal-majoor
Generaal
Korps Mariniers: generaal-majoor
OF-6   Commandeur
Commandeur
  Brigadegeneraal
Generaal
  Commodore
Commodore
  Brigadegeneraal
Generaal
Korps Mariniers: brigadegeneraal
Hoofdofficieren
OF-5   Kapitein ter zee
Kolonel
  Kolonel
Kolonel
  Kolonel
Kolonel
  Kolonel
Kolonel
Korps Mariniers: kolonel
OF-4   Kapitein-luitenant ter zee
Overste
  Luitenant-kolonel
Overste
  Luitenant-kolonel
Overste
  Luitenant-kolonel
Overste
Korps Mariniers: luitenant-kolonel
OF-3   Luitenant ter zee 1e klasse
Mijnheer/Mevrouw
  Majoor
Majoor
  Majoor
Majoor
  Majoor
Majoor
Korps Mariniers: majoor
Subalterne officieren
OF-2   Luitenant ter zee 2e klasse oudste categorie
Mijnheer/Mevrouw
(bij het Korps Mariniers: kapitein)
  Kapitein
Kapitein
Ritmeester
  Kapitein
Kapitein
  Kapitein
Kapitein
OF-1   Luitenant ter zee 2e klasse
Mijnheer/Mevrouw
(bij het Korps Mariniers: eerste luitenant)
  Eerste luitenant
Luitenant
  Eerste luitenant
Luitenant
  Eerste luitenant
Luitenant
  Luitenant ter zee 3e klasse
Mijnheer/Mevrouw
(bij het Korps Mariniers: tweede luitenant)
  Tweede luitenant
Luitenant
  Tweede luitenant
Luitenant
  Tweede luitenant
Luitenant
  Vaandrig
Vaandrig *
Kornet
  Vaandrig
Vaandrig *
  Kornet
Kornet *
  Kapelmeester Kapelmeester
Onderofficieren
OR-8

OR-9

  Adjudant-onderofficier
Adjudant
Operationele dienst / Nautische dienst
Opperschipper
Korps Mariniers: adjudant marinier
Adjudant
  Adjudant-onderofficier
Adjudant
  Adjudant-onderofficier
Adjudant
  Adjudant-onderofficier
Adjudant
OR-7   Sergeant-majoor
Majoor
Schipper
Korps Mariniers: sergeant-majoor marinier
Majoor
  Sergeant-majoor
Sergeant-majoor
Opper
  Sergeant-majoor
Sergeant-majoor of majoor
  Opperwachtmeester
Opper
OR-6   Sergeant
Sergeant
Bootsman
  Sergeant der 1e klasse
Sergeant
Wachtmeester
  Sergeant der 1e klasse
Sergeant
  Wachtmeester der 1e klasse
Wachtmeester
OR-5   Sergeant
Sergeant
Wachtmeester
  Sergeant
Sergeant
  Wachtmeester
Wachtmeester
Sergeant
Korporaals
OR-4   Korporaal
Korporaal
Kwartiermeester
  Korporaal der 1e klasse
Korporaal
  Korporaal der 1e klasse
Korporaal
  Marechaussee der 1e klasse
Marechaussee
OR-3   Korporaal
Korporaal
  Korporaal
Korporaal
  Marechaussee der 2e klasse
Marechaussee
Korps Mariniers: korporaal

Marinier

Korporaal

Manschappen
OR-2   Matroos der 1e klasse
Matroos
  Soldaat der 1e klasse
Soldaat

Huzaar/Kanonnier

  Soldaat der 1e klasse
Soldaat
  Marechaussee der 3e klasse
Marechaussee
Korps Mariniers: marinier der 1e klasse

Marinier

  Matroos der 2e klasse
Matroos
  Soldaat der 2e klasse
Soldaat
Huzaar/Kanonnier
  Soldaat der 2e klasse
Soldaat
Korps Mariniers: marinier der 2e klasse

Marinier

OR-1   Matroos der 3e klasse
Matroos
  Soldaat der 3e klasse
Soldaat

Huzaar/Kanonnier

  Soldaat der 3e klasse
Soldaat
  Marechaussee der 4e klasse
Marechaussee
Korps Mariniers: marinier der 3e klasse

Marinier

 • De aanduidingen OF-1 t/m OF-10 en OR-1 t/m OR-10 geven de hoogte van de rang in NAVO-verband aan.
 • De rangonderscheidingstekens van de Militaire Administratie en Cavalerie worden niet in goud maar in zilver gedragen bij de rangen van sergeant/wachtmeester tot en met sergeant-majoor / opperwachtmeester. De rangen korporaal en korporaal der eerste klasse worden in wit gedragen

Opmerkingen en toelichtingenBewerken

Vervallen rangenBewerken

 
Epaulet Technisch Opzichter KLu (vervallen)

Nieuwe rangenBewerken

 
KLu-'rang' van de Neder­landse koning
 • De rang brigadegeneraal is bij de Koninklijke Landmacht in 1952 ingevoerd.
 • De rang commandeur bij de marine is in 1955 ingevoerd.
 • De rang majoor der mariniers is in 1945 bij de mariniersbrigade ingevoerd, rond dezelfde tijd werd de rang LTZ 2 OC bij de vloot ingevoerd.
 • Sinds 2000 bestaan de rangonderscheidingstekens van stafadjudanten (Koninklijke Landmacht). Dit is geen nieuwe rang, maar wel een aanstelling voor bepaalde functies. Veelal als onderofficier naast de commandant (overste en hoger). Een andere functie van een stafadjudant is pelotonscommandant op de Koninklijke Militaire School in Ermelo.
 • Sinds 2007 is er binnen de landmacht een rangonderscheidingsteken voor leidinggevende korporaals gekomen. Korporaals die de 'opleiding leidinggevende korporaal' (OLK) of de 'opleiding plaatsvervangend groepscommandant' (OPG) hebben gevolgd en in de functie zijn van plaatsvervangend groepscommandant, krijgen hun korporaalstre(e)p(en) met 2 gekruiste gele diemaco's erboven. Verder bestaan er zilveren diemaco's, die zijn bestemd voor korporaals die in het verleden de opleiding met succes hebben voltooid, maar geen plaatsvervangend groepscommandantfunctie meer hebben en nog wel een leidinggevende functie bekleden.
 • Ceremoniële KLu-rangonderscheidingsteken koning Willem-Alexander (zie rechts, dubbele brede galon of 'dubbele commodorestreep'). Dit wordt toegepast naast het koninklijk distinctief.[1]

ViersterrenfunctieBewerken

De Nederlandse strijdkrachten kennen doorgaans één viersterrenfunctie, die van de commandant der Strijdkrachten (CDS). De functie rouleert doorgaans tussen de krijgsmachtdelen (een generaal als hij afkomstig is uit land- of luchtmacht of een luitenant-admiraal als hij afkomstig is uit de Marine). De afzonderlijke krijgsmachtdelen worden geleid door een driesterrenfunctionaris, een luitenant-generaal bij land- en luchtmacht en een viceadmiraal bij de Marine. De commandant van het Korps Mariniers, een onderdeel van de Marine, is een brigadegeneraal. Sinds 2005 heeft de commandant der Marechaussee eveneens de rang van luitenant-generaal.

De huidige CDS is generaal Onno Eichelsheim, afkomstig van de Koninklijke Luchtmacht. Hij volgde op 15 april 2021 luitenant-admiraal Rob Bauer op, afkomstig van de Koninklijke Marine.

DriesterrengeneraalsBewerken

De Nederlandse strijdkrachten kennen maximaal elf driesterrengeneraals:

HerkenbaarheidBewerken

Voor de herkenning kennen militaire rangen rangonderscheidingstekens en aanspreekvormen. Binnen de Koninklijke Marine (KM) wordt onderscheid gemaakt tussen vloot en mariniers. De Koninklijke Landmacht (KL) kent verschillende aanspreekvormen voor militairen van cavalerie, artillerie en andere wapens en dienstvakken.

Aanpassingen aan het rangenstelselBewerken

Sinds 1956 zijn diverse malen kleine aanpassingen gedaan in het rangenstelsel, voornamelijk bij manschappen en onderofficieren. Zo werd de stand van soldaat der tweede klasse in 2000 ingevoerd. Vóór 2000 was het onderscheidingsteken van de soldaat der eerste klasse een enkele rode chevron. Vanaf 2000 werd dat een dubbele rode chevron, en werd de soldaat der tweede klasse herkenbaar aan de enkele rode chevron.

SoldatenBewerken

Na 1945 worden militairen in de stand van soldaat (der 1e / 2e klasse) bij verschillende wapens, (garde)regimenten en korpsen van de Koninklijke Landmacht anders genoemd. Bij de cavalerie "huzaar", bij de veld- en luchtdoelartillerie "kanonnier", bij de rijdende artillerie "rijder", bij de (Limburgse) jagers "(Limburgse) jager", bij de grenadiers "grenadier", bij de fuseliers "fuselier" en bij de commandotroepen "commando".

Rangen en standen, (on)gegradueerden en manschappenBewerken

Bij soldaten (soldaat of bijvoorbeeld soldaat der eerste klasse) wordt niet gesproken over rangen maar over standen. Ook wordt onderscheid gemaakt in gegradueerde militairen (korporaal of hoger) en ongegradueerden (soldaten). Daarnaast worden de soldaten aangeduid als manschappen.

Militairen in opleidingBewerken

Militairen in opleiding op de Koninklijke Militaire Academie (MA met een kroontje erboven) hebben de rang/stand van cadet (=soldaat in casu officier in opleiding), cadet-korporaal (resp. cadet-marechaussee der tweede klasse), cadet-sergeant (resp. cadet-wachtmeester) of vaandrig (kornet) (aanspreektitel: jonker). Een en ander afhankelijk van het jaar of de fase van de opleiding van de toekomstige officier. Na het succesvol afronden van de Beroeps Opleiding 1 (BO-1) wordt de student bevorderd tot cadet-korporaal.

Militairen in opleiding op het Koninklijk Instituut voor de Marine (KIM) hebben de rang van adelborst (aanspreektitel: jonker). Na het beginnen als adelborst (in stand gelijkgesteld aan matroos eerste klasse) wordt de student na het behalen van het eerste jaar bevorderd tot korporaal-adelborst, om vervolgens na het voltooien van het tweede jaar te worden bevorderd tot sergeant-adelborst.

Verschillen tussen marine en andere krijgsmachtdelenBewerken

Officiersrangen bij de marine hebben andere namen dan bij de land- en luchtmacht maar zijn verder redelijk daarmee vergelijkbaar. Manschappen en onderofficiersrangen hebben deels dezelfde namen als bij land- en luchtmacht maar hebben hierbij niet altijd dezelfde betekenis m.b.t. functie of salarisschaal. Bij de korporaals en sergeanten zijn deze verschillen het grootst: een korporaal bij de marine heeft meer verantwoordelijkheden dan een korporaal bij land- of luchtmacht. Zo wordt bijvoorbeeld een militair verpleegkundige bij de marine korporaal en bij de land- en luchtmacht minimaal sergeant (meestal sergeant 1e klasse, soms sergeant-majoor). Het verschil is ook terug te zien in de salarisschalen; zo verdient een marinekorporaal ongeveer hetzelfde als een sergeant of sergeant 1e klasse bij land- of luchtmacht. In situaties waarbij de verschillende onderdelen samenwerken (bijvoorbeeld uitzendingen) kan dit wel tot misverstanden en irritaties leiden op de werkvloer of in de verblijven van de verschillende rangen. Een korporaal bij de marine is, in tegenstelling tot zijn collega's bij de andere krijgsmachtdelen, volwaardig onderofficier en heeft dus de kaderschool voor onderofficieren doorlopen. De marinekorporaals aan boord hebben ook hun eigen verblijf als een soort 'voorportaal' voor het onderofficiersverblijf.

Binnen de korporaals bij de landmacht zijn er twee varianten: de korporaal ingedeeld bij alle wapens en dienstvakken, en daarnaast de leidinggevend korporaal (ook geplaatst bij de meeste wapens- of dienstvakken) die een speciale opleiding (OLK) heeft gekregen op de Koninklijke Militaire School te Ermelo. De leidinggevende korporaals krijgen de functie van plaatsvervangend groepscommandant; zij zijn te herkennen aan de gekruiste Diemaco geweren boven de korporaalsstrepen.

Bijzondere functiesBewerken

Voorts zijn te noemen de verschillende muziekkorpsen van de verschillende krijgsmachtdelen, die zo ook hun bijzonderheden kennen als bijvoorbeeld de functie van kapelmeester.

In het algemeen zijn de erkend opgeleide geestelijk verzorgers in rang gelijkgesteld aan kapitein, majoor of overste. De hoofden van dienst van de geestelijk verzorgers zijn in rang gelijkgesteld met kolonel. Voorbeelden zijn vlootpredikant, legerpredikant (protestants-christelijk), luchtmachtaalmoezenier (rooms-katholiek), humanistisch raadsman (of -vrouw) (humanisme), rabbijn (joods), imam (islamitisch) en pandit (Hindoestaans). Zij bekleden formeel niet de rang want zijn aangesteld als burgerambtenaar, maar genieten wel dezelfde rechten als een militair met de equivalente rang. Bij de Koninklijke Marine is hun rangonderscheidingsteken niet voorzien van de krul op de bovenste streep. Voorts kent het Nederlands episcopaat de functie van legerbisschop (r.-k.) welke sinds 1995 door mgr. dr. Jos Punt[4] en sinds 2001 door de bisschop van Haarlem wordt bekleed.

Draagwijze en kleurBewerken

De rangonderscheidingstekens kunnen op verschillende plaatsen op het uniform worden gedragen. De volgende plaatsen komen over het algemeen in aanmerking: onder aan de mouw, (officieren en adjudant-onderofficieren van de Marine of Luchtmacht), halverwege de bovenarm (veelal bij onderofficieren en manschappen) en op de schouders (alle rangen en b.v. op overhemden, gevechtskleding of werkkleding).

In het verleden werden rangonderscheidingstekens ook op de boorden (revers) gedragen. Ook worden de rangonderscheidingstekens soms gedragen op het hoofddeksel (of helm).

Op gala-uniformen zijn de rangonderscheidingstekens soms zilver of goudkleurig. Bij onderofficieren van de Landmacht zijn de rangonderscheidingstekens op het dagelijkse tenue (DT) goudkleurig of zilverkleurig voor de cavalerie en militaire administratie. De rangonderscheidingstekens van onderofficieren van de Luchtmacht zijn op het DT blauw van kleur en op het gala-tenue goudkleurig. Ook zijn de rangonderscheidingstekens op ceremoniële tenues of op de tenues van muzikanten van afwijkende vorm en kleur.

Titulatuur, titelsBewerken

Zie titulatuur voor aanhef bij correspondentie. Indien een militair ook een andere titel heeft (bv ir.) dan wordt dit na de militaire titel bij de naam toegepast (b.v. Lkol ir. M. Naam). Indien de titel achter de naam staat dan blijft deze ook achter de naam gebruikt worden.

MajoorBewerken

Omdat bij de Koninklijke Marine zowel naar de sergeant-majoor (onderofficier) als naar de majoor (officier) wordt verwezen als de 'majoor', wordt de majoor (officier) ook aangeduid als groot-majoor. Bij het Korps Mariniers is de aanspreektitel voor beide rangen 'majoor', bij de rest van de Marine wordt de officier aangesproken met 'mijnheer'.

Een sergeant-majoor wordt door zijn meerderen aangesproken met sergeant-majoor en door zijn ondergeschikten met majoor.

Luchtmacht adjudantBewerken

Het rangonderscheidingsteken van de adjudant veranderde in de tachtiger jaren van de zogenaamde blokstrepen naar het rangonderscheidingsteken dat gelijk is dat van de vaandrig (smalle streep). In de praktijk was dit vaak verwarrend; is het een jonge adjudant of een oude vaandrig? In juli 2017 werden, mede om de rol van de adjudant te versterken, de blokstrepen in iets modernere vorm weer ingevoerd.[5]

Aanstelling, bevordering en ontslagBewerken

 
Afschrift van een Koninklijk Besluit voor bevordering officier van de Koninklijke Luchtmacht.

Officieren worden aangesteld, bevorderd en ontslagen bij koninklijk besluit op voordracht van de minister van Defensie.

AfkortingenBewerken

In correspondentie kan de rang worden afgekort. De volgende afkortingen worden o.a. gebruikt (let op: geen punt achter de afkorting):

CLAS en CLSK

 • Soldaat der Derde Klasse: Sld3
 • Soldaat der Tweede Klasse: Sld2
 • Soldaat der Eerste Klasse: Sld1
 • Korporaal: Kpl
 • Korporaal der Eerste Klasse: Kpl1
 • Sergeant: Sgt
 • Sergeant der Eerste Klasse: Sgt1
 • Sergeant-majoor: Sm
 • Adjudant onderofficier: Aoo
 • Tweede luitenant: Tlnt (CLAS), Tlt (CLSK)
 • Eerste luitenant: Elnt (CLAS), Elt (CLSK)
 • Kapitein: Kap (CLAS en CLSK), Ritmeester, Ritm (CLAS)
 • Majoor: Maj
 • Luitenant-kolonel: LKol (CLAS), Lt-Kol (CLSK)
 • Kolonel: Kol
 • Brigadegeneraal (CLAS): BGen; Commodore (CLSK): Cdre
 • Generaal-majoor: GenM (CLAS), Gen-Maj (CLSK)
 • Luitenant-generaal: LGen (CLAS), Lt-Gen (CLSK)
 • Generaal: Gen

Bij CLSK-officieren in de rang van luitenant tot en met kolonel die vlieger of arts zijn, wordt soms die kwalificatie aan de rangaanduiding toegevoegd, dus bijvoorbeeld majoor-vlieger of kolonel-arts.

Koninklijke Marechaussee:

 • Marechaussee der 4e klasse: Mar4
 • Marechaussee der 3e klasse: Mar3
 • Marechaussee der 2e klasse: Mar2
 • Marechaussee der 1e klasse: Mar1
 • Wachtmeester: Wmr
 • Wachtmeester der 1e klasse: Wmr1
 • Opperwachtmeester: OW
 • Adjudant Onderofficier: AOO
 • Kornet/Vaandrig: VDG

De rangen hierboven zijn gelijkgesteld aan die van de Koninklijke Landmacht.

CZSK
Vloot

 • Matroos der 3de klasse: MATR3
 • Matroos der 2de klasse: MATR2
 • Matroos der 1ste klasse: MATR1
 • Korporaal: KPL
 • Sergeant: SGT
 • Sergeant-majoor: SMJR
 • Adjudant-onderofficier: AOO
 • Stafadjudant niv 2: AOO
 • Stafadjudant niv 1: AOO
 • Luitenant ter zee 3e klasse: LTZ3
 • Luitenant ter zee 2e klasse: LTZ2
 • Luitenant ter zee 2e klasse oudste categorie: LTZ2OC
 • Luitenant ter zee 1e klasse: LTZ1
 • Kapitein-luitenant ter zee: KLTZ
 • Kapitein ter zee: KTZ
 • Commandeur: CDR
 • Schout-bij-nacht: SBN
 • Viceadmiraal: VADM
 • Luitenant-admiraal: LTADM
 • Admiraal: ADM

Korps Mariniers

 • Marinier der 3de klasse: MARN3
 • Marinier der 2de klasse: MARN2
 • Marinier der 1ste klasse: MARN1
 • Korporaal: KPLMARNALG
 • Sergeant: SGTMARNALG
 • Sergeant-majoor: SMJRMARNALG
 • Adjudant-onderofficier: AOOMARNALG
 • Stafadjudant niv 2: AOO MARNS
 • Stafadjudant niv 1: AOO MARNS
 • Tweede luitenant: TLNTMARNS
 • Eerste luitenant: ELNTMARNS
 • Kapitein: KAPTMARNS
 • Majoor: MAJMARNS
 • Luitenant-kolonel: LNTKOLMARNS
 • Kolonel: KOLMARNS
 • Brigadegeneraal: BRIGGENMARNS
 • Generaal-majoor: GENMAJMARNS
 • Luitenant-generaal: LNTGENMARNS
 • Generaal: GENMARNS

Bij CZSK wordt ook altijd het dienstvak of korps direct achter de rang vermeld.

Schepelingen:

 • Operationele dienst: OD

subdienstvakken: nautische dienst (ODND), operaties (ODOPS), verbindingen (ODVB)

 • Logistieke dienst: LD

subdienstvakken: administratie (LDA), verzorging (LDV), goederenbeheer (LDGB), geneeskundige dienst (LDGD)

 • Technische dienst: TD

subdienstvakken: werktuigbouw (TDW), elektro (TDE), vliegtuig (TDV)

 • wapentechnische dienst: WD

subdienstvakken: elektro (WDE), werktuig (WDW), systemen (WDS), vliegtuig (WDV),

 • Bijzondere diensten: BD

subdienstvakken: tandartsassistente (BDTA), marine transportdienst (BDMTD)

 • Voorbeelden: MATR1TDW, KPLLDV, SGTODND, SMJRWDV, AOOODOPS, etc.

Officieren:

 • Zeeofficieren: geen toevoeging
 • Administratie: A
 • Technische dienst: T
 • Electrotechnische dienst: E
 • Vlieger: V
 • Waarnemer: W
 • Arts: AR
 • Tandarts: TA
 • Apotheker: AP
 • Speciale dienst: SD
 • voorbeelden: LTZA 3, LTZE2OC, LTZV1, KLTZAR, CDRT, etc.

Zie ookBewerken

Externe linksBewerken