Wikipedia:Wikipedia voor scholieren

Wikipedia wordt vaak door scholieren en studenten gebruikt als hulp of bron bij opdrachten en/of werkstukken. Dit levert soms vragen op, zowel bij de scholieren zelf als bij hun docenten. Op deze pagina worden de belangrijkste vragen beantwoord.

Citeren bewerken

Ik moet een werkstuk schrijven. Mag ik Wikipedia lezen om iets over het onderwerp te le­ren? bewerken

Wikipedia is een encyclopedie (lexicon), een algemeen naslagwerk. Bij je zoektocht naar informatie zijn algemene naslagwerken een eerste stap. Als je uitgebreide informatie nodig hebt, zul je daarna op zoek moeten naar een betere bron.

Maar ook als je niet op zoek bent naar uitgebreide informatie kun je het beste niet op één bron afgaan. Vergelijk wat je leest met andere algemene bronnen. In elke encyclopedie kunnen fouten staan, ook in Wikipedia-pagina's.

Mag ik ook citeren uit Wikipedia? bewerken

 

Meestal is dat geen goed idee. Een naslagwerk als Wikipedia is er al­leen om een overzicht te krijgen. Het is een eerste stap naar meer informatie, zeker wanneer je een profielwerkstuk schrijft of een scriptie voor hbo of universiteit. Denk eraan dat iedereen wijzigingen kan aanbrengen, waardoor een artikel niet per se juist hoeft te zijn. Als je citaten nodig hebt, gebruik je beter boeken van auteurs die gespecialiseerd zijn in het onderwerp.

Stel dat de docent zegt dat ik wel mag citeren uit Wikipedia. Hoe doe ik dat? bewerken

Of je nu direct woorden of gedachten citeert – je moet in je werkstuk precies aangeven, wat je van ergens anders hebt. Als je schrijft: 'Het verhaal van Max Havelaar be­rust op wer­kelijke belevenissen van de auteur in Neder­lands-In­dië', dan schrijf je direct daarna (misschien in een voet­noot) dat je dat van Wikipedia weet. Als je on­zeker bent hoe het precies moet, vraag het aan je docent.

Wat schrijf ik in de voetnoot? bewerken

Aan de linker zijkant van een artikelpagina vind je onder 'hulp­middelen': 'Deze pagina citeren'. Daar zie je formu­le­ringen hoe je naar een artikel verwijst. Maar als jouw do­cent het anders wil zien, doe je dat.

Kan ik niet gewoon aan het eind van mijn werkstuk, onder 'Li­teratuur', vermelden waar ik mijn informatie van­daan heb? bewerken

Nee. Op die manier zou het voor de lezer van jouw werkstuk onmogelijk zijn erachter te komen wáár je wát hebt ge­von­den. Dat is even erg als wanneer je niets zou hebben aan­ge­geven. Zoiets heet dan niet meer 'citeren', maar 'pla­giaat plegen', namelijk: de woorden of gedachten van iemand anders stelen. Wetenschappers (en ook jouw do­cent) vin­den het plegen van plagiaat een ernstig mis­drijf. Als je de auteursrechten van iemand schendt, is het ook nog strafbaar.

Ook hier geldt: vraag bij twijfel aan je docent naar de gewenste manier van bronvermelding.

In Wikipedia-artikelen staat beneden ook literatuur vermeld. Kan ik die gewoon overnemen? bewerken

Niet gewoon. Natuurlijk mag je die literatuur opzoeken, lezen en gebruiken. Maar je moet in jouw werkstuk geen boek vermelden dat je niet zelf in handen hebt gehad; een literatuuropgave bevat immers geraadpleegde literatuur.

Vandalisme? bewerken

 

Vandalisme betekent toch dat je huismuren bekladt of in de bus zitplaatsen opensnijdt? Hoe kan er nou van­da­lis­me in Wikipedia zijn? bewerken

  Zie Wikipedia:Vandalisme en Wikipedia:Vandalismebestrijding voor meer over dit onderwerp.

Omdat iedereen in Wikipedia veranderingen kan aan­bren­gen, zetten sommigen voor de lol onzin, scheld­woor­den of beledigingen in een artikel. Dat wordt ook van­da­lis­me genoemd en is net als 'vernielingen in het echt' heel vervelend. Als je van iemand weet dat hij zoiets doet, zeg diegene dan dat dat niet grappig of leuk is. Hij/zij vernielt dan eigenlijk de informatie op Wikipedia.

Vandalen hebben niets te vrezen – op het internet weet toch niemand wie je bent? bewerken

Fout. In ernstige gevallen (beledigingen, bedreigingen, pro­paganda) zal de politie erachter komen wie het heeft gedaan. Tij­dens het internetten laat namelijk elke computer zijn ip-adres achter.

Wat gaat er gebeuren als iemand met een computer op school vandalisme pleegt of aan cyberpesten doet? bewerken

  Zie Wikipedia:Blokkering van school en Wikipedia:Cyberpesten voor meer over dit onderwerp.

Als er vanaf een schoolcomputer vandalisme of cyberpesten wordt gepleegd, kan het gebeuren dat een moderator de toegang voor alle computers van die school tot Wikipedia blokkeert. Vanaf die school kan dan niemand meer pagina's op Wikipedia bewerken, waarbij vaak een uitzondering wordt gemaakt voor de mensen die een eigen account hebben. Het lezen van Wikipedia-artikelen blijft wel mogelijk, tenzij jouw school de website blokkeert.

Wikipedia in de les bewerken

Onze docent wil dat we een werkstuk/tekst schrijven en het in Wikipedia zetten. Mag dat? bewerken

In principe wel, maar artikelen in Wikipedia moeten wél aan de regels van Wikipedia voldoen. Doen ze dat niet, en worden ze niet tijdig verbeterd, dan worden ze verwijderd.

Om teleurstellingen te voorkomen, is het aan te raden eerst Help:Snelcursus door te lezen en/of dat de docent vooraf contact opneemt met gebruikers op Wikipedia.

Overigens is voor basisscholieren WikiKids mogelijk beter geschikt.

Wikipedia helpt me heel veel bij mijn studie. Hoe zou ik Wikipedia kunnen helpen? Kan ik meeschrijven? bewerken

Ja, nieuwe auteurs zijn zeer welkom. Maar voordat je iets ver­andert aan een artikel, lees eerst de regels over het hoe en wat door (zie: Help:Hoe kan ik meedoen?). Het is leuk om mee te doen aan een en­cy­clo­pe­die. En je leert mensen kennen die geïnteresseerd zijn in jouw vak of hobby.

Wat voor hulp heeft Wikipedia verder nodig, als alles uitstekend en vanzelf loopt? bewerken

 
Een van de vele servers van de Wikimedia

Helaas lopen in de wereld weinig dingen vanzelf. De vele teksten en beelden van Wikipedia moeten bij­voor­beeld er­gens worden opgeslagen. De computers (servers) die hier­voor ge­bruikt worden kosten veel geld.

Jullie willen dus dat mensen geld geven? Kunnen ze ook ergens lid worden? bewerken

Achter Wikipedia (en soortgelijke projecten) staat de inter­nationale Wi­kimedia Foundation.

In Ne­der­land wordt ze on­dersteund door de Vereniging Wikimedia Ne­der­land (VWN), evenals een non-profit-organisatie. Vraag je dus af of je lid wilt worden of kunt doneren aan de VWN. Informatie over donaties vind je hier en aan de linkerkant van deze pagina.

In België ondersteunt Wikimedia België vzw de werking van Wikipedia. Meer informatie over donaties vind je op hun website.

Zie ook bewerken