Verbond van de matig droge kalkgraslanden

Het verbond van de matig droge kalkgraslanden (Mesobromion erecti) is een verbond van de klasse van de kalkgraslanden (Festuco-Brometea), een groep van plantengemeenschappen van kalkrijke, droge gronden met overwegend twee- of meerjarige overblijvende kruiden.

Verbond van de matig droge kalkgraslanden
Verbond van de matig droge kalkgraslanden met esparcette
Verbond van de matig droge kalkgraslanden met esparcette
Syntaxonomische indeling
Klasse:Festuco-Brometea (Klasse van de kalkgraslanden)
Orde:Brometalia erecti
Verbond
Mesobromion erecti
(Br.-Bl. & Moor 1938) Oberdorfer, 1957

Naamgeving, etymologie en coderingBewerken

  • Synoniem: Bromion erecti Koch 1926
  • Frans: Communautés subatlantiques à atlantiques, mésoxérophiles à xérophiles
  • Duits: Halbtrockenrasen
  • Syntaxoncode (Nederland): 15Aa
  • Natura 2000 code: 6210 - Droge halfnatuurlijke graslanden en vegetaties met struikopslag op kalkhoudende bodems (Festuca-Brometalia)
  • Corine biotope : 34.3 Festuco-Brometea. Dense perennial grasslands and middle European steppes.

De naam Mesobromion erecti is afgeleid van de wetenschappelijke naam van een belangrijke soort van deze orde, de bergdravik (Bromopsis erecta, synoniem Bromus erectus).

KenmerkenBewerken

AlgemeenBewerken

Het verbond van de matig droge kalkgraslanden vinden we op droge tot matig droge, basische bodems. In Nederland zijn dit bijna zonder uitzondering hellingen waar krijtgesteente dagzoomt. In Vlaanderen komen slechts enkele fragmenten van kalkgrasland voor, en in Wallonië is het te vinden op kalksteen in de vallei van de Maas en zijn bijrivieren, en in Belgisch-Lotharingen.

Kalkgraslanden zijn niet afhankelijk van grondwater, waardoor verdroging of waterverontreiniging geen gevaar vormen. Ze zijn ontstaan ten gevolge van menselijke ingrepen en voor hun voortbestaan daar ook van afhankelijk; beweiding met schapen of hooilandbeheer zijn noodzakelijk om te vermijden dat het grasland verbost.

StructuurBewerken

Matig droge kalkgraslanden worden gekenmerkt door een dichte, laagblijvende vegetatie zonder bomen en een zeer beperkte struiklaag.

Vooral de kruidlaag is zeer soortenrijk, met zelfs tot 40 soorten per m². Ze bestaat uit zowel grassen, zoals gevinde kortsteel en zachte haver, als uit overblijvende kruiden zoals grote centaurie en duifkruid.

Ook de moslaag speelt een belangrijke rol in de vegetatie met voornamelijk bladmossen.

OnderverdelingBewerken

Het verbond van de matig droge kalkgraslanden heeft als enige vertegenwoordiger in België en Nederland:

SoortensamenstellingBewerken

Dit verbond heeft voor België en Nederland als belangrijkste (ken)soorten:

Boomlaag 
Geen kensoorten
Struiklaag 
Geen kensoorten.
Kruidlaag 
 
Gevinde kortsteel
 
Kuifvleugeltjesbloem
 
Esparcette
 
Kammos
Kensoort Diff.soort Abundantie Nederlandse naam Wetenschappelijke naam Opmerking
kV D Gevinde kortsteel Brachypodium pinnatum
kV O Beemdhaver Helictotrichon pratense
kV O Kuifvleugeltjesbloem Polygala comosa
kV Z Esparcette Onobrychis viciifolia
kK D Grote centaurie Centaurea scabiosa
kK A Duifkruid Scabiosa columbaria
kK A Zachte haver Helictotrichon pubescens
kK O Breed fakkelgras Koeleria pyramidata
kK Z Geel zonneroosje Helianthemum nummularium
kK Z Echte gamander Teucrium chamaedrys
Z Beklierde ogentroost Euphrasia rostkoviana
Moslaag 
Kensoort Diff.soort Abundantie Nederlandse naam Wetenschappelijke naam Opmerking
kV O Kammos Ctenidium molluscum
kV O Kalkgoudmos Campyliadelphus chrysophyllus
kV O Kalkvedermos Fissidens dubius
kK Z Sparrenmos Thuidium abietinum

Zie ookBewerken