Uit de kast komen

Uit de kast komen, ook wel een coming-out genoemd[1] (een verkorting van het Engelse coming out of the closet), is een uitdrukking die wordt gebruikt voor het moment waarop iemand ervoor kiest om openlijk voor de eigen seksuele geaardheid of genderidentiteit uit te komen. Hierbij gaat het om iemand die afwijkt van de heersende maatschappelijke norm, in het bijzonder iemand die niet heteroseksueel en/of niet cisgender is.

Een veel beschreven en gekende casus van uit de kast komen was die van de Amerikaanse comédienne en actrice Ellen DeGeneres in 1997

Uit de kastBewerken

Iemand die (nog) niet 'uit de kast' is, is iemand die (nog) niet publiekelijk voor de eigen seksuele geaardheid of genderidentiteit uitkomt, bijvoorbeeld om discriminatie, uitsluiting en stigmatisering te voorkomen.

Het begrip 'uit de kast komen' suggereert dat het op één moment gebeurt, terwijl het in feite een langdurig proces kan zijn; in elke sociale omgeving moet opnieuw de beslissing worden genomen om 'er' voor uit te komen. Veel mensen zijn tegenover familie en vrienden wel open, maar niet op school, op het werk of de sportvereniging. De tegenstelling tussen in en uit de kast suggereert 'alles of niets', terwijl het in werkelijkheid dus meestal gecompliceerder ligt.

Uit de kast komen is het resultaat van een persoonlijke beslissing en eigen initiatief. Dit in tegenstelling tot 'outing': het zonder medeweten of goedkeuring van de betreffende persoon bekendmaken van de seksuele geaardheid of genderidentiteit. Outing wordt in het algemeen gesproken afgekeurd.

Uit de kast komen met betrekking tot gender kan bijvoorbeeld gepaard gaan met het zich presenteren als iemand van het andere geslacht, en het kiezen van een nieuwe naam. Tegenover mensen die de betrokkene pas daarna leert kennen, en deze daardoor kennen als iemand van het nieuwe geslacht, kan uit de kast komen inhouden dat de betrokkene vertelt dat deze eerder leefde als iemand van het andere geslacht. Dit betekent niet dat de betrokkene ook vertelt over het al of niet hebben ondergaan van bottom surgery, of plannen daarvoor hebben, en zo ja, de details daarvan; dit wordt vaak met minder mensen gedeeld.

Een coming-out wordt soms gepropageerd als gezonde stap in het proces van zelfverwerkelijking en in de kast blijven als een beperking en onderdrukking van de eigen persoonlijkheid. Deze negatieve lading is al vervat in de kastmetafoor: in de kast is het donker en benauwd, daarbuiten is men vrij en in het licht. Aan de andere kant kan het onaantrekkelijk zijn om overal publiekelijk uit te komen voor het 'afwijken van de norm', omdat daarmee de kans op discriminatie groter is.

Evenementen en televisieprogramma'sBewerken

Sinds 1988 wordt internationaal op 11 oktober de Coming-Outdag gevierd. De Nederlandse minister van OCW Ronald Plasterk heeft deze dag in 2009 ook voor Nederland uitgeroepen tot nationale Coming-Outdag, om daarmee de sociale acceptatie van homoseksualiteit bevorderen.

De KRO zond van 2010 t/m 2014 vier seizoenen uit van Uit de Kast, waarin Arie Boomsma verschillende jongeren volgt (en begeleidt) tijdens hun coming-out tegenover familie, vrienden en collega's. In 2013 begon de VTM een Vlaamse Uit de Kast uit te zenden.

Zie ookBewerken

Oudheid: Oude Rome · Oude Egypte

Middeleeuwen:


Vroegmoderne tijd: Rusland

Moderne tijd: Nazi-Duitsland · Rusland · Sovjet-Unie

Heden: Nederland · Rusland ·

Sierra Leone