Zie Conversietherapie voor het hoofdartikel over dit onderwerp.

Homogenezing is een behandeling waarbij gepoogd wordt om de genderidentiteit of seksuele gerichtheid van een individueel persoon te veranderen tot de heersende norm, meestal van homo- naar heteroseksualiteit middels religieuze interventies. Vormen zijn onder meer pastorale gesprekken, gebedsgenezing, gedragsinterventies en duivelsuitdrijving. Homogenezing is een vorm van homotherapie.

Effectiviteit bewerken

Er bestaat geen bewijs dat iemands seksuele geaardheid kan worden veranderd en medische instituten waarschuwen dat homogenezingspraktijken ineffectief en schadelijk zijn.[1][2][3][4][5][6][7] Medische, wetenschappelijke en overheidsorganisaties in de Verenigde Staten en het Verenigd Koninkrijk hebben hun zorgen geuit over de geldigheid, effectiviteit en ethiek van conversietherapieën.[8][9][10][11][12][13]

Legaliteit bewerken

Verscheidene jurisdicties hebben wetten aangenomen tegen homogenezing, zoals Duitsland in december 2019.[14] De Nederlandse Tweede Kamer heeft in 2021 een motie aangenomen die het kabinet oproept om met een wetsvoorstel te komen om homogenezingstherapie strafbaar te stellen. Deze motie werd gesteund door D66, VVD, PvdA en GroenLinks.[15] Het demissionaire kabinet besloot echter om de motie niet te volgen omdat niet duidelijk zou zijn hoe dit in de praktijk uitgevoerd kan worden.[16] D66, VVD, PvdA en GroenLinks kondigden aan een initiatiefwet te schrijven.[17] In 2022 dienden deze partijen samen met de SP en de Partij voor de Dieren het initiatiefwetsvoorstel om conversietherapie strafbaar te stellen in. Deze partijen hebben een kamermeerderheid.[18]

In België werd in 2023 een wet aangenomen door de Kamer van volksvertegenwoordigers die het uitvoeren, promoten en voorstellen van conversiepraktijken strafbaar stelt. Alle aanwezige parlementsleden stemden voor, op Vlaams Belang na dat zich onthield.[19] Conversiepraktijken worden gedefinieerd als elke praktijk die als bedoeling heeft de genderidentiteit, genderexpressie of seksuele oriëntatie van een persoon te onderdrukken of veranderen.[20]