Hoofdmenu openen

Aartsvader (Hebreeuws: אב, ab, ab) is in het jodendom en christendom een aanduiding voor Abraham, Isaak en Jakob. De term is hoofdzakelijk ontleend aan Sirach 44:19. In het Nieuwe Testament worden alleen Abraham en David aartsvader genoemd, namelijk in Hebreeën 7:9 (Abraham) en Handelingen 2:29 (David). Soms wordt ook wel de term patriarch gebruikt.

In bredere zin wordt de term wel gebruikt voor alle stamvaders van Adam tot en met Abraham.