Sjabloon:Uitgelicht 20 september

Hydrothermale bronnen

Abiogenese

Abiogenese is het natuurlijke proces waarbij leven is ontstaan uit niet-levende materie, zoals eenvoudige organische verbindingen. Hoewel de details van dit proces nog onbekend zijn, stelt de heersende wetenschappelijke hypothese dat de overgang van niet-levende naar levende systemen geen afzonderlijke gebeurtenis was, maar een evolutionair proces van toenemende complexiteit dat samenging met moleculaire zelfreplicatie, zelforganisatie, autokatalyse en de ontwikkeling van celmembranen. Hoewel het voorkomen van abiogenese onomstreden is onder wetenschappers, zijn de precieze mechanismen die eraan ten grondslag lagen nog niet geheel ontrafeld. Desondanks zijn er vele hypothesen voorgelegd die steunen op een groeiend arsenaal van empirisch bewijs. (Lees verder)

Sjabloondocumentatie​