Scalaire vermenigvuldiging

In de lineaire algebra is een scalaire vermenigvuldiging een vermenigvuldiging, maar waarbij alleen een van de twee operanden een echt getal is. De andere operand is een element uit een vectorruimte, meestal een vector, maar het kan ook een matrix zijn.

Scalaire vermenigvuldiging en scalair product moeten niet met elkaar worden verward, scalair product is een synoniem voor inwendig product.

Eigenschappen bewerken

De scalaire vermenigvuldiging is distributief. Zij   een lichaam (Ned) / veld (Be) en   een vectorveld. Waar in het volgende twee elementen   en   worden gekozen, hebben zij hetzelfde aantal rijen en kolommen, dus kunnen bij elkaar worden opgeteld. Dan geldt voor de scalaire vermenigvuldiging   of   het volgende:

  1. distributief over  :  
  2. distributief over  :  
  3. associatief:  
  4.  

Meetkundige interpretatie bewerken

  • De vector   is een uitgerekte of ingekrompen versie van de vector  , en   is de schaalfactor.
  • Als   en   twee verschillende vectoren zijn en   een schaalfactor verschillend van 0, dan is de lijn die   en   verbindt, evenwijdig met de lijn die   en   verbindt.

Voorbeelden bewerken

  • Opblazen van het reële coördinatenvlak met een reële schaalfactor  :
 
  •  
  • Zij   een willekeurige additieve commutatieve groep:
 , dus   keer uitgevoerd
Als   negatief is,   keer het tegengestelde element van   bij zichzelf optellen.

Modulen bewerken

Scalair vermenigvuldigen kan van lichamen/velden voor ringen worden gegeneraliseerd. De bewerkingen optellen en vermenigvuldigen worden dan niet meer in een vectorruimte uitgevoerd, maar in een moduul.