Operand

In de wiskunde is een operand een invoerwaarde voor een operator. In

4 + 5 = 9

is '+' de operator en '4' en '5' zijn de operanden.

Het aantal operanden van een operator wordt de ariteit van de operator genoemd. Op basis van de ariteit kunnen operatoren onderverdeeld worden: unair, binair, ternair, quaternair, ...

In programmeertalen is de betekenis van "operator" en "operand" gelijk aan die van de wiskunde. In assembly wordt de term operand ook gebruikt voor de waarden waarop een instructie een bewerking uitvoert. De operand kan een register van de processor zijn, een geheugenadres, een waarde (zoals een getal) of een label. Een voorbeeld uit de x86-instructieset is:

MOV DS, AX

Hierdoor zal een waarde in register 'AX' worden verplaatst naar register 'DS'. Afhankelijk van de instructie kunnen er nul, één of meerdere operanden zijn.