Lijst van vlaggen van het Koninkrijk der Nederlanden

Wikimedia-lijst

Dit is een lijst van vlaggen van het Koninkrijk der Nederlanden.

Koninkrijksvlag / Nederlandse vlag (per FIAV-codering)Bewerken

  Zie Vlag van Nederland voor het hoofdartikel over dit onderwerp.
Civiele vlag Staatsvlag Oorlogsvlag
Te land  
 
 
 
 
 
Te water  
 
 
 
 
 

Ratio 2:3.

Historische vlaggenBewerken

  Zie Vlag van Nederland voor het hoofdartikel over dit onderwerp.

Vlaggen van de vier KoninkrijkslandenBewerken

Vlag Periode Functie Beschrijving
  1937 - heden Vlag van Nederland
  1976 - heden Vlag van Aruba Lichtblauw, hetgeen de zee en de lucht symboliseert. De rode vierpuntige ster vertegenwoordigt het eiland zelf en de vier talen die er gesproken worden (Spaans, Papiaments, Nederlands en Engels); de twee gele strepen staan zowel voor de status aparte als voor het toerisme en de industrie. De witte rand om de ster dient om de ster meer te laten opvallen en symboliseert de branding van de golven.
  1984 - heden Vlag van Curaçao Blauw met een gele streep en twee witte sterren bovenaan de hijskant. De grote ster staat voor Curaçao, de kleine voor Klein Curaçao
  2015 - heden Vlag van Sint Maarten Twee horizontale banden (rood en blauw) met aan de hijszijde een witte driehoek met het wapen van Sint Maarten

Vlaggen van deelgebiedenBewerken

  Zie Lijst van vlaggen van Nederlandse deelgebieden voor de overzichtsartikels over dit onderwerp.

Standaarden van het Nederlandse Koninklijk HuisBewerken

  Zie Standaarden van het Nederlandse Koninklijk Huis voor de overzichtsartikels over dit onderwerp.

Vlaggen van de RijksoverheidBewerken

Huidige onderscheidingsvlaggenBewerken

Vlag Periode Functie Beschrijving
  1974 - heden Vlag van een Minister, uitgezonderd de Minister van Defensie Zeven horizontale banen in de kleurencombinatie rood-wit-blauw-wit-rood-wit-blauw in de verhouding 1:1:1:6:1:1:1 met op het midden een gekroonde leeuw met zwaard en pijlenbundel.
  1957 - heden Vlag van de Minister van Defensie Zeven horizontale banen in de kleurencombinatie rood-wit-blauw-wit-rood-wit-blauw in de verhouding 1:1:1:6:1:1:1 met op het midden het embleem van de krijgsmacht.
  1957 - heden Vlag van de Staatssecretaris van Defensie Zeven even hoge horizontale banen in de kleurencombinatie rood-wit-blauw-wit-rood-wit-blauw.
  1986 - heden Vlag van de Gouverneur van Aruba Een wit veld met in het midden de vlag van Aruba in cirkelvorm; aan de bovenkant en onderkant drie horizontale banen in rood, wit en blauw.
  2010 - heden Vlag van de Gouverneur van Curaçao Een wit veld met in het midden de vlag van Curaçao in cirkelvorm; aan de bovenkant en onderkant drie horizontale banen in rood, wit en blauw.
  2010 - heden Vlag van de Gouverneur van Sint Maarten Een wit veld met in het midden een azuurblauw cirkelvormig vlak, oranje omzoomd en met het gerechtsgebouw uit het wapen van Sint Maarten; aan de bovenkant en onderkant drie horizontale banen in rood, wit en blauw.

Voormalige vlaggenBewerken

Vlag Periode Functie Beschrijving
  2001 - 2010 Vlag van het Ministerie van Defensie. Deze vlag was onderdeel van de zogenaamde huisstijl van Defensie en vlag wordt met de invoering van de "rijkshuisstijl" weer vervangen. Donkerpaarse vlag met aan de hijszijde 4 oranje banen; de rechter baan is niet volledig.
  1966 - 1975 Vlag van de Gouverneur van Suriname Een wit veld met in het midden de voormalige vlag van Suriname; aan de bovenkant en onderkant drie horizontale banen in rood, wit en blauw.
  1966 - 2010 Vlag van de Gouverneur van de Nederlandse Antillen Een wit veld met in het midden de vlag van de Nederlandse Antillen (tot 1986 met zes, daarna met vijf sterren); aan de bovenkant en onderkant drie horizontale banen in rood, wit en blauw.

Militaire vlaggenBewerken

  Zie ook de artikels: Commandovlag en Onderscheidingsvlag

Huidige vlaggenBewerken

Vlag Periode Functie Beschrijving
  2005 - heden Vlag van de Commandant der Strijdkrachten. Zeven even hoge horizontale banen in de kleurencombinatie rood-wit-blauw-wit-rood-wit-blauw. In het midden een groene cirkel met drie zwaarden die de krijgsmachtdelen voorstellen, met uitzondering van de Koninklijke Marechaussee.
  1982 - heden Vlag van de Inspecteur-generaal der Krijgsmacht. Zeven even hoge horizontale banen in de kleurencombinatie rood-wit-blauw-wit-rood-wit-blauw. In het midden het wapen van de inspecteur-generaal der Krijgsmacht.
  1937 - heden Vlag van de Koninklijke Marine. Identiek aan de oorlogsvlag te water. Horizontale driekleur in rood, wit en blauw, met verhouding tussen hoogte en lengte van 2:3.
  Vlag van de Koninklijke Landmacht. Met het invoeren van een huisstijl door het Ministerie van Defensie, mag deze vlag alleen nog op militaire complexen worden gebruikt. Blauwe vlag, in het midden beladen met het wapen van de Koninklijke Landmacht.
  1948 - heden Vlag van de Koninklijke Luchtmacht. Met het invoeren van een huisstijl door het Ministerie van Defensie, mag deze vlag alleen nog op militaire complexen worden gebruikt. Blauwe vlag, in drieën gedeeld door een van de broekingzijde komende oranje punt. Oorspronkelijk beladen met de versierselen van de Militaire Willemsorde, maar sinds 1965 met het logo van de Koninklijke Luchtmacht.
  Vlag van de Koninklijke Marechaussee. Met het invoeren van een huisstijl door het Ministerie van Defensie, mag deze vlag alleen nog op militaire complexen worden gebruikt. Nassaublauwe vlag, in het midden beladen met de marechausseegranaat met gesloten vlam in het wit.
  1934 - heden De Oorlogswimpel. Gevoerd door oorlogsschepen van de Koninklijke Marine, omdat de Nederlandse oorlogsvlag identiek is aan de civiele vlag. Een lange, zeer smalle, gespleten scheepsvaan in de kleuren van de koninkrijksvlag.
  1931 - heden Dubbele Geus of Prinsengeus van de Koninklijke Marine. De geus wordt uitsluitend gevoerd door oorlogsschepen in dienst die voor anker liggen of bij speciale gelegenheden. Twaalf segmenten in de kleuren van de koninkrijksvlag; in de verhouding 2:3.
  De Marechausseegeus. Ter aanduiding van een vaartuig behorende aan of in gebruik bij de Koninklijke Marechaussee. Driehoekige vlag, waarvan de mastzijde de witte kleur heeft en de punt nassaublauw is. Het witte vlak is beladen met een oranje Nederlandse leeuw, het blauwe vlak met het logo van de marechaussee (de granaat met gesloten vlam).
  voor 1933 - heden De onderscheidingsvlag van een officier van de Koninklijke Marine Reserve. Wordt (onder voorwaarden) in plaats van de natievlag gevoerd wanneer een schip onder bevel staat van een officier van de KMR. De Nederlandse vlag, waarvan het midden van de witte baan half-cirkelvormig is verbreed tot halverwege de rode en de blauwe baan, op welke verbreding met zwart garen is geborduurd een onklaar anker, gedekt door een kroon.
  2011 - Vlag van de Koninklijke Marine
  2011 - Vlag van de Koninklijke Landmacht
  2011 - Vlag van de Koninklijke Luchtmacht
  2011 - Vlag van de Koninklijke Marechaussee

Voormalige vlaggenBewerken

Vlag Periode Functie Beschrijving
  1974 - 2005 Vlag van de Chef Defensiestaf. Zeven even hoge horizontale banen in de kleurencombinatie rood-wit-blauw-wit-rood-wit-blauw. In het midden een groene cirkel met vier zwaarden die de vier krijgsmachtdelen voorstellen.
  2001 - 2010 Vlag van de Koninklijke Marine in de "huisstijl" van Defensie. Deze vlag wordt met de invoering van de "rijkshuisstijl" weer vervangen. Donkerblauwe vlag met aan de hijszijde 4 oranje banen; de rechter baan is niet volledig. Aan de andere zijde staat het logo van de Koninklijke Marine.
  2001 - 2010 Vlag van de Koninklijke Landmacht in de "huisstijl" van Defensie. Deze vlag wordt met de invoering van de "rijkshuisstijl" weer vervangen. Donkergroene vlag met aan de hijszijde 4 oranje banen; de rechter baan is niet volledig. Aan de andere zijde staat het logo van de Koninklijke Landmacht.
  2001 - 2010 Vlag van de Koninklijke Luchtmacht in de "huisstijl" van Defensie. Deze vlag wordt met de invoering van de "rijkshuisstijl" weer vervangen. Donkerblauwe vlag met aan de hijszijde 4 oranje banen; de rechter baan is niet volledig. Aan de andere zijde staat het logo van de Koninklijke Luchtmacht.
  2001 - 2010 Vlag van de Koninklijke Marechaussee in de "huisstijl" van Defensie. Deze vlag wordt met de invoering van de "rijkshuisstijl" weer vervangen. Donkerblauwe vlag met aan de hijszijde 4 oranje banen; de rechter baan is niet volledig. Aan de andere zijde staat het logo van de Koninklijke Marechaussee.
  onbekend Nederlandse loodsvlag. Kan op Loodsboten als natievlag worden gebruikt. Een vlag van drie even brede banen rood, wit en blauw met een verhouding van 3:2, aan alle zijden wit omzoomd met een breedte gelijk aan de baanbreedte.

Overige militaire vlaggenBewerken

Bij de Koninklijke Landmacht kunnen staven, opleidingseenheden, inrichtingen, eenheden van bataljonsgrootte en zelfstandige compagnieën beschikken over een onderdeelsvlag. Deze vlag bestaat uit een vierkant oranje doek omrand door een wit kader. In het midden van het doek bevindt zich het gekroonde initiaal van het staatshoofd in wit. In drie hoekpunten van de vlag is het embleem van de eenheid in zwart aangebracht met daaronder het eenheidnummer, en in de benedenbroekinghoek een voor de eenheid kenmerkende afbeelding. Indien de vlag wordt gevoerd door een samengestelde eenheid, worden de diagonaal tegenoverliggende hoekpunten gesierd met de emblemen van de desbetreffende wapens of dienstvakken.

Bij de Koninklijke Luchtmacht worden onderdeelsvlaggen en squadronvlaggen gevoerd. Een luchtmachtonderdeelsvlag is een rechthoekige vlag die als volgt is opgedeeld in drie kleuren: een witte driehoek van broeking tot waaiend, in de hoeken voorzien van twee rechthoekige driehoeken in oranje (boven) en blauw (onder); in het midden van de witte driehoek staat het onderdeelembleem zonder de vaste omlijsting. Een squadronvlag is een rechthoekige vlag van dezelfde grootte als een onderdeelsvlag, en eveneens opgedeeld in drie kleuren, maar met een witte gelijkzijdige driehoek van broeking tot ongeveer halverwege het waaiend; in het midden van de witte driehoek staat het squadronembleem zonder de vaste omlijsting.

Aan een (samengestelde) eenheid van bataljonsgrootte of zelfstandige compagnie, die in het kader van internationale vredesoperaties wordt uitgezonden, kan door de commandant van een operationeel commando een uitzendvlag worden toegekend. De vlag is vierkant met de nationale kleuren. In het midden is het embleem van het desbetreffende krijgsmachtdeel aangebracht, zodanig dat het grootste deel van het embleem op de witte baan en een klein deel op de rode baan is geplaatst; op de blauwe baan is in goudgeel de naam van de eenheid, zoals deze in het uitzendgebied wordt genoemd, in een deel van een cirkelvorm aangebracht. Er bestaat echter geen regeling voor het toekennen van een vlag voor militaire missies anders dan internationale vredesoperaties.

Overige vlaggenBewerken

Vlag Periode Functie Beschrijving
  2002-heden Kustwacht in Nederland Zie Vlag van de Nederlandse Kustwacht
  Enkele geus of geusje. Geus voor de pleziervaart Acht segmenten in de kleuren van de Nederlandse vlag.