Portaal:Brussel

Brussel grote markt 360.jpg


Cartella arancione.jpg
Crystal Clear app kivio.png
Inleiding

Welkom op het portaal over het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en de stad Brussel.

Brussel (Frans: Bruxelles) is de hoofdstad van het Koninkrijk België en tevens de hoofdplaats van zowel de Vlaamse als de Franse Gemeenschap.

Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest is een van de drie gewesten van België, al heeft het niet dezelfde juridische status als het Vlaamse en Waalse gewest. Het omvat de 19 gemeenten van het arrondissement Brussel-Hoofdstad. Het Hoofdstedelijk Gewest is dermate verstedelijkt en aaneen gebouwd dat het als één stad wordt beschouwd.

Meer...
Cartella arancione.jpg
Crystal Clear action viewmag.png
Uitgelicht artikel
Verspreidingsgebied van het Brabants, de oorspronkelijke volkstaal van Brussel

De verfransing van Brussel is de ontwikkeling waarbij de aanvankelijk bijna uitsluitend Nederlandstalige stad tijdens de voorbije twee eeuwen tweetalig werd met het Frans als meerderheidstaal en lingua franca. De assimilatie van de Nederlandstalige inwoners in de loop van enkele generaties was hiervoor doorslaggevend, hoewel ook instroom uit Frankrijk en Wallonië een rol speelde.

De verfransing begon geleidelijk aan het einde van de 18e eeuw, en liet zich door de snelle groei van de stad na de Belgische onafhankelijkheid ook voelen in de omliggende gemeenten. De werkelijk massale achteruitgang van het oorspronkelijke Brabants dialect begon echter pas in de late 19e eeuw, toen na 1880 de kennis van het Frans onder de Nederlandssprekenden explodeerde. Het Nederlands — waarvan de standaardisering in België nog erg zwak was kon niet wedijveren met het Frans, de exclusieve taal van het gerecht, de administratie, het leger, de cultuur, het onderwijs en de media. Beheersing van die taal was zowel een voorwaarde voor als een symbool van maatschappelijke bevordering. Het Nederlands werd niet meer doorgegeven aan de volgende generatie, waardoor het aantal eentalige Franstaligen sterk begon toe te nemen na 1910.

Vanaf de jaren 1960, na de vastlegging van de taalgrens, stagneerde de verfransing van de Nederlandstaligen. Sindsdien werd Brussel een centrum van de internationale politiek en bestendigde een toestroom van immigranten de positie van allochtone talen en het Frans, ten nadele van het Nederlands. Franstalige meerderheden in een aantal gemeenten in de Vlaamse Rand. Dit fenomeen — gekend als de "olievlek" — vormt samen met het statuut van Brussel een van de belangrijkste twistpunten in de Belgische politiek.

Meer...
Cartella arancione.jpg
Crystal Clear app home.png
Geschiedenis
Kaart van de stad Brussel rond 1745

De geschiedenis van Brussel loopt vanaf het ontstaan van de stad rond een nederzetting op een eiland in de Zenne, over de explosieve groei over aanliggende gemeenten na het ontstaan van België, de overwelving van de Zenne, en een intensieve verfransing, tot de metropool van meer dan een miljoen inwoners die de stad vandaag is. Brussel was achtereenvolgens de hoofdstad van het hertogdom Brabant, de Zeventien Provinciën, de Zuidelijke Nederlanden, het Verenigd Koninkrijk der Nederlanden, België, de Vlaamse en Franse Gemeenschap en is het administratief centrum van de Europese Unie.

Meer...
Cartella arancione.jpg
Crystal Clear app home.png
Gemeenten

Région-de-Bruxelles-Capitale.png


Cartella arancione.jpg
Crystal128-klatin.svg
Instellingen

Regionale instellingen


Cartella arancione.jpg
Crystal128-klatin.svg
Bezienswaardigheden
Cartella arancione.jpg
Crystal Clear app kuser.png
Brusselaar in de kijker
Toots thielemans.jpg

Toots Thielemans is een Belgisch jazzmuzikant en componist, die behalve als gitarist en mondharmonicaspeler ook bekendheid verwierf als virtuoos fluiter. Thielemans is geboren in de Brusselse volkswijk Marollen. Hij speelde al vanaf zijn derde jaar accordeon. Op zijn 17e ontdekte hij de mondharmonica en hij speelde daarnaast gitaar. In 1951 maakte hij als gitarist deel uit van de begeleidingsband van de Belgische zanger Bobbejaan Schoepen. In 1952 emigreerde hij naar de Verenigde Staten, waar hij in de band van Charlie Parker en het kwintet van George Shearing speelde. Hij heeft vervolgens samengewerkt met onder anderen Benny Goodman, Peggy Lee, Ella Fitzgerald, Quincy Jones, Bill Evans, Jaco Pastorius, Elis Regina, Pat Metheny, Billy Joel en Paul Simon. Hij wordt algemeen erkend als een van de grootste jazzmuzikanten.

Meer...
Cartella arancione.jpg
Nuvola apps package graphics.png
Cultuur en ontspanning

Meer...
Cartella arancione.jpg
Olympic rings square.svg
Sport

Meer...
Cartella arancione.jpg
Nuvola apps edu miscellaneous.svg
Onderwijs

Meer...
Cartella arancione.jpg
Nuvola apps ksysv.png
Infrastructuur

Cartella arancione.jpg
Torchlight help red.png
Wist je dat...
  • ... de oudste bekende naam van de stad Bruocsela is, wat zoveel betekent als 'nederzetting in het moeras'?
  • ... Brussel ooit een Volkshuis had dat ontworpen werd door Victor Horta en later werd afgebroken om plaats te maken voor hoogbouw?
  • ... de eerste plannen voor een Brusselse metro dateren van 1892, het tot 1967 duurde voor de eerste premetro-tunnel operationeel was, en de eerste echte metrolijn van 1975 dateert?
Cartella rossa.jpg
Crystal Clear action edit.png
Help mee

Dit kan beter