Overleg gebruiker:Just a member/Archief5

Onderwerp toevoegen
Openstaande onderwerpen

Stem veranderingBewerken

Hoi,

Ik zag jouw stem van tegen naar voor gaan bij Moira omdat ze afstand zou doen van haar bureaucraat knopjes als ze herkozen word, op jij een diff voor mij waar dat gezegd word? Ik neem zelf persoonlijk aan dat het een loze belofte is omdat Moira nu ook haar knopjes voor crat al had kunnen neerlegen ipv te wachten tot de herkiezing.

Groetjes, Huib talkAbigor @ meta 12 okt 2009 16:25 (CEST)

[1] Ik vat haar "ja" op als bevestiging op mijn vraag of ze haar bureaucraatrechten neerlegt. Mocht MoiraMoira dit niet zo bedoelen, dan verandering ik mijn stem opnieuw. Maar dan definitief. Just a member 12 okt 2009 16:32 (CEST)
Maar ik zie dat je de link al hebt ontdekt. Mvg, Just a member 12 okt 2009 16:39 (CEST)
Ik denk persoonlijk dat het makkelijker is als ze haar bitje nu neerlegt, dat is de enige manier dat we eigenlijk zeker weten dat we straks het niet verkeerd gelezen hebben ofzo, ik heb haar ook gevraagd dat te doen tot die tijd blijf ik nog tegen :( Huib talkAbigor @ meta 12 okt 2009 16:43 (CEST)
Onduidelijkheid en oneerlijkheid passen niet bij een moderator. In het eerste heeft MoiraMoira een klein verbeterpuntje, in het tweede voorlopig nog niet. We zullen zien. Just a member 12 okt 2009 16:47 (CEST)
Onduidelijkheid en oneerlijkheid passen inderdaad niet bij een Moderator, maar ik heb haar gisteren al gevraagd om niet te speculeren en er staat nog steeds geen duidelijke ja of nee. Huib talkAbigor @ meta 13 okt 2009 20:32 (CEST)

Anonimisering van beledigende onzinpagina'sBewerken

Hoi J a m, je was me net voor bij je verwijdering zojuist (Frederike m), zou ik je mogen vragen om bij dit soort gevallen a) de belediging uit de samenvatting te halen en b) in het dossier de volledige naam niet te vermelden? Door het nalaten van a) blijft de tekst via het verwijderingslogboek altijd terug te vinden, door het nalaten van b) is de naam via google terug te vinden. Dat is wat minder wenselijk, zacht gezegd, zeker als het om een minderjarig onderwerp gaat. Alvast hartelijk bedankt voor je medewerking! Niels? 14 okt 2009 20:17 (CEST) (mocht dit een eenmalig slippertje zijn, heb ik niets gezegd, foutjes maakt iedereen wel eens!)

De naam is uit de samenvatting gehaald. Bij de overlegpagina stond ik nog op de automatische piloot zeg maar. Ik zal er in het vervolg meer aan denken. Met vriendelijke groet, Just a member 14 okt 2009 20:20 (CEST)

Duitse immigrantenBewerken

Hoi, kun je wellicht even aangeven waarom je dit artikel hebt verwijderd? Het is nu niet in het verwijderlogboek te vinden. paul b 14 okt 2009 21:20 (CEST)

Het artikel is geen zelfstandig artikel, maar kan enkel dienen als subartikel. De weinige hoeveelheid informatie kan dus beter in een artikel over de Gouden Eeuw wordne opgenomen. Daarom is het artikel verwijderd. Met vriendelijke groet, Just a member 14 okt 2009 21:23 (CEST)
Dat is (a) niet uit het logboek te zien, en (b) op zichzelf geen reden voor directe verwijdering. Het artikel was voor zover ik kan zien vandaag pas genomineerd. paul b 14 okt 2009 21:27 (CEST)

Duitse Immigranten Gouden Eeuw. In de gouden eeuw (1600 tot 1700), is de bevolking gegroeid van 1.5 naar 2 miljoen mensen. voor die tijd was dat een snelle bevolkingsgroei. die groei had verschillende oorzaken, de belangrijkste oorzaak was de immigratie. De Duitsers vormden samen de grootse groep immigranten. Zij waren gevlucht voor het oorlogsgeweld. Vooral de dertigjarige oorlog in het Duitse rijk (1618-1648) zorgde voor een grote stroom immigranten. In het Duitse rijk was ook veel armoede. Maker: Bram Agterbos.

Hierboven het gehele artikel. Kunt u mij vertellen waarom dit artikel niet voor een "nuweg" in aanmerking komt? Just a member 14 okt 2009 21:32 (CEST)
In de Wikipedia:Richlijnen voor moderatoren vind ik daarvoor geen grond, zie http://nl.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:Richtlijnen_voor_moderatoren#Een_pagina_direct_verwijderen Het genoemde artikel valt onder geen van deze criteria. Wat ook jammer is, is dat er geen enkele feedback naar de gebruiker lijkt te zijn gegeven. Dat het in deze vorm geen bruikbaar artikel was, lijkt me evident, maar een nuweg was het mijns inziens niet. Het makkelijkste zou zijn om het terug te plaatsen, in het ergste geval gaat het dan over twee weken alsnog weg. paul b 14 okt 2009 21:38 (CEST)
Het artikel gaat over Duitse immigratie, en behandeld vervolgens alleen de Gouden Eeuw. Waar zit de logica? Waarom zou iemand zoeken op Duitse Immigranten? Als je informatie wilt hebben over de Gouden Eeuw. Deze informatie hoort dus in het artikel Gouden Eeuw, moch het daar niet al staan. Verder staan in het artikel beweringen als "In het Duitse Rijk was ook vee armoede", wat wil men daar mee zeggen? Dat dat in de republiek niet het geval was? Was overal in Europa niet armoede? En wat is armoede in die tijd? En ja Duitsers zijn gevlucht voor oorlogsgeweld, echter de meeste Duitse immigranten waren seizoensarbeiders, mensen die de oogst binnen haalden, enz. Dit onderwerp heeft helemaal gene eigen artikel nodig. Just a member 14 okt 2009 21:44 (CEST)
Bedenk dat de kwalificatie "wiu" was, en dat het niet ongebruikelijk is dat de titel van een artikel ook wordt veranderd. In dit geval zou dat iets kunnen worden als "Duitse immigratie in de Nederlanden in de 17e eeuw". Het is niet de bedoeling dat een willekeurige mod zelf een dergelijke inhoudelijke beoordeling maakt voordat de twee weken voorbij zijn. Als er op de verwijderlijst een duidelijke teneur is dat het artikel waardeloos is en niets gaat worden, gebeurt het nog weleens dat een moderator het artikel eerder verwijdert, maar dan moet er wel enige consensus zijn. In deze vorm gaat het artikel over twee weken weg, maar ik vind het niet correct om een artikel dat (1) niet aan de voorwaarden voor nuweg voldoet, waarvoor (2) een directe verwijdering niet is aangevraagd, en waarbij (3) daarvoor ook geen consensus is op de verwijderlijst, uit eigen beweging door een moderator wordt verwijderd, zeker als dat zonder opgaaf van redenen en zonder terugkoppeling op de verwijderlijst gebeurt. Nogmaals: ongeacht het inhoudelijke oordeel over het artikel, zou ik zeggen dat de eenvoudigste oplossing is het artikel terug te plaatsen. paul b 14 okt 2009 21:52 (CEST)

U bent vrij het artikel terug te plaatsen. Het liefst in verbeterde vorm. Just a member 14 okt 2009 21:55 (CEST)

Dank voor dit antwoord, ik weet nu wat ik aan u heb. paul b 14 okt 2009 21:57 (CEST)
U bedoeld dit waarschijnlijk sarcastisch? Ik vind het erg jammer dat een amateuristisch artikel, vol fouten, en bovendien ondertekend door de mogelijke maker (of wellicht door een ander persoon, wat weer nieuwe vragen oproept) blijft staan op wikipedia.
Pagina's zonder inhoud of pagina's met een inhoud die geen zinvolle informatie bevatten mogen zonder verdere formaliteit verwijderd worden na het controleren van de onderstaande punten.
Ik beroep mij enkel op deze regel. Ik heb u proberen aan te tonen dat het artikel inhoudelijke onjuistheden bevat. U legt dat naast zich neer, foutieve informatie is daardoor al enkele dagen beschikbaar op wikipedia. Ik weet nu dan ook wat ik aan u heb. Just a member 17 okt 2009 00:46 (CEST)
Ik zal niet beweren dat het artikel in die vorm kon blijven staan. Het beoordelingsmoment daarvoor is echter in principe na twee weken, tenzij ofwel aan de voorwaarden voor directe verwijdering is voldaan (zoals in de richtlijnen vermeld), ofwel zich eerder een consensus aftekent dat het artikel niet behoudenswaardig is en er geen zicht op verbetering is (deze mogelijkheid vinden we niet in de richtlijnen, maar het is staande praktijk). Welnu, die consensus was beslist niet aanwezig, en u baseert zich dan ook op de richtlijnen voor moderatoren.
U citeert één zin uit die richtlijnen voor moderatoren, en baseert zich kennelijk op de zinsnede "geen zinvolle informatie". U geeft aan dat er inhoudelijke fouten zijn, maar u toont geenszins aan dat het artikel geen enkele zinvolle informatie bevat. U stapt erg eenvoudig heen over de nadere specificatie die in de daaropvolgende zinnen wordt gegeven, waar wij vinden: "Wees zeker dat het echt volstrekte nonsens is, niet verwijderen bij twijfel. Als er ook maar de geringste twijfel bestaat, is het beter de pagina op de lijst "Te verwijderen pagina's" te zetten." Nogmaals: u heeft niet beweerd, en ook niet aangetoond, dat het artikel enkel volstrekte nonsens bevat.
Ik begrijp uw bezorgdheid over de kwaliteit van Wikipedia en ik deel die, maar er is niet voor niets voor deze procedure gekozen. Weliswaar staat deze, naar u mij verzekert, foutieve informatie nu al enkele dagen op Wikipedia, het artikel is wel voorzien van een sjabloon die ook de argeloze gebruiker duidelijk zou moeten maken dat er met dit artikel iets aan de hand is. Daarnaast is het fair om de aanmaker van een artikel (en andere gebruikers) de kans te geven het artikel te verbeteren. De verwijderprocedure heeft deze vorm om het risico op onterecht weggooien van potentieel "wikiwaardige" artikelen te minimaliseren. Daarbij zal voor lief moeten worden genomen dat een deel van de artikelen aan het eind van de twee weken nog steeds ondermaats of onjuist blijken te zijn, en dus twee weken in "amateuristische" vorm of met "onjuiste" inhoud op de Wikipedia hebben gestaan. Het is niet anders; het is niet de bedoeling dat moderatoren op de stoel van de gemeenschap gaan zitten door op eigen houtje voor het aflopen van de nominatietermijn een inhoudelijke beoordeling uit te voeren.
Wat mijn opmerking "ik weet nu wat ik aan u heb" betreft: ik weet nu dat ik in een eventueel volgend geval geen moeite zal doen u te overtuigen het artikel terug te plaatsen, maar mij direct zal wenden tot de betreffende verzoekpagina, WP:VP/T.
Niettemin met vriendelijke groet,
paul b 17 okt 2009 02:07 (CEST)
Het artikel wekt op mij de indruk gemaakt te zijn door iemand zonder enige serieuze bedoeling. De titel klomt niet overeen met de inhoud. De titel is te algemeen. Daarnaast is het woordje Duits/Duitse omstreden, er was toen immers nog helemaal geen Duitsland. Dan wordt er gesproken over immigranten, terwijl er in die tijd ook veel seizoensarbeider waren, mensen die zich dus niet permanent in Nederland vestigden. Verder wordt aangeven dat de 30-jarige oorlog de primaire oorzaak was en verder wordt de armoede ook nog even snel genoemd. Maar men praat wel over een periode van 100 jaar, dan is de 30-jarige oorlog weliswaar invloedrijk, maar niet bepalend. De bevolking in Nederland nam wel toe, en inderdaad de groei van de steden was enkel te danken aan aanwas van buitenaf. Leven in een stad was nou niet bepaald gezond. Ook het vluchten voor oorlogsgeweld is een leuke bewering, zeker omdat Nederland zelf ook in oorlog was in die periode. Oorlogsgeweld was trouwens niet de belangrijkste reden, religieuze en economische redenen waren minstens zo belangrijk, zo niet belangrijker. Het artikel lijkt een samenvatting, een samenvatting van iets dat veel complexer is. Deze informatie past in deze vorm niet op wikipedia. Met vriendelijke groet, Just a member 17 okt 2009 13:44 (CEST)
Uw inhoudelijke argumenten zijn glashelder en in ieder geval gedeeltelijk steekhoudend, maar u ontwijkt het werkelijke probleem. Het is eenvoudigweg niet de bedoeling (of in ieder geval zeer ongebruikelijk) dat een moderator voor afloop van de nominatietermijn op eigen houtje een inhoudelijke beoordeling uitvoert en het artikel afvoert. Dat daarbij geen enkele verklaring werd gegeven, noch op de verwijderlijst, noch in het verwijderlogboek, beschouw ik als een louter administratieve onvolkomenheid die de zaak echter wel volledig ontransparant maakt. Dat het artikel bij u de indruk wekt "gemaakt te zijn door iemand zonder enige serieuze bedoeling" kan ik mij moeilijk voorstellen. Hoe dan ook, uw handelingen waren m.i. niet in overeenstemming met de geaccepteerde praktijk, als ze al niet strijdig waren met de richtlijnen. paul b 17 okt 2009 14:06 (CEST)
Onjuist informatie staat voor mij gelijk aan niet zinvolle informatie. Net zoals ik de informatie zoals die wordt gegeven in de huidige vorm ook niet zinvol vindt. En de korte stijl, het achterlaten van de naam en de onjuistheden wekken bij mij de indruk dat het artikel gemaakt is door iemand zonder serieuze bedoeling bij te dragen aan wikipedia. Met vriendelijke groet, Just a member 17 okt 2009 15:16 (CEST)

Bestand:Moskee.JPGBewerken

Heb je deze foto zelf genomen? Multichill 27 okt 2009 20:40 (CET)

Nee helaas niet. Deze stond op commons of de Engelse wikipedia onder dezelfde licentie. Zie hier Waarschijnlijk stond de foto toen op de Engelse wikipedia en heb ik deze toen maar op de Nederlandse gezet. Just a member 27 okt 2009 20:54 (CET)
Ok, bedankt voor je reactie. Ik heb de afbeelding voorzien van {{Nucommons}}. Multichill 2 dec 2009 14:02 (CET)

HarlingersBewerken

Moet dit niet eens beveiligd? De juistheid van al die laatste bewerkingen valt niet te controleren. Vr.gr., --ErikvanB 8 feb 2010 22:15 (CET)

  • Sorry dat ik hierboven vergat in een aanhef eerst je naam te noemen. Hartelijke groet, --ErikvanB 8 feb 2010 22:26 (CET)
Dat is inderdaad wel een goed idee, ik denk dat het artikel sowieso maar eens stevig overhoop moet. Meer in woordenboekvorm, nu staat er vaak hetzelfde, met een enkel nieuw woord per zin. Just a member 9 feb 2010 16:50 (CET)

Verwijderingsnominatie van o.a. Guy (music group)Bewerken

Een Wikipedia-gebruiker heeft één of meerdere artikelen die u hebt gestart of waar u aan hebt gewerkt genomineerd voor verwijdering. Dit betekent dat deze gebruiker het artikel op dit moment niet geschikt acht voor Wikipedia. De genomineerde artikelen zijn: Guy (music group) door BrightSide, Guy (music group) door ErikvanB. De reden hiervoor staat op Wikipedia:Te verwijderen pagina's/Toegevoegd 20100210 en dat is ook de plek waar u kunt reageren op de verwijderingsnominatie. Wellicht hebt u er iets aan om de conventies door te lezen; daar kunt u zien hoe een artikel er uit hoort te zien.

N.B. dit is een automatisch bericht geplaatst door een bot. Ik heb niets met de nominatie te maken en kan er niets aan doen. Als u vragen hebt, kunt u die het beste stellen aan de gebruiker die het artikel genomineerd heeft. --E85Bot 11 feb 2010 01:08 (CET)

een 9 jarigeBewerken

Beste Just, Je plaatste het artikel over de 9-jarige op de verwijderlijst zonder de regel van de nuweg-lijst te halen, dat kan natuurlijk niet. Daarnaast heb je waarschijnlijk de discussies van de afgelopen tijd niet gevolgd over actuele onderwerpen die in het nieuws zijn; dan had je begrepen dat het artikel "nuweg" moet. Jij deed tenminste nog wat, andere moderatoren hebben er met een boogje omheen gelopen en dat neem ik ze best wel kwalijk. groet Japiot 13 mei 2010 17:39 (CEST).

Inhoudelijk kon ik het artikel niet helemaal goedkeuren. De privacy denken te beschermen terwijl zijn naam de hele wereld over is gegaan is natuurlijk ook een beetje raar. Ik zag dat het artikel de nuweg-status al een tijdje droeg, daarom heb ik het in weg gezet, met als resultaat dat het nu waarschijnlijk sneller is verwijderd. En ja ik ben de afgelopen tijd wat minder actief geweest op wikipedia, ik ga nu ook weer een week weg. Na die week zal ik me weer meer verdiepen in de discussies van de afgelopen tijd. Met vriendelijke groet, en bedankt voor je bericht, Just a member 13 mei 2010 23:01 (CEST)

Verwijderingsnominatie EbolaworldBewerken

Een Wikipedia-gebruiker heeft één of meer artikelen die u hebt gestart of waar u aan hebt gewerkt genomineerd voor verwijdering. Dit betekent dat deze gebruiker het artikel op dit moment niet geschikt acht voor Wikipedia. Het gaat om Ebolaworld dat is genomineerd door Sumurai8. De reden hiervoor staat op Wikipedia:Te verwijderen pagina's/Toegevoegd 20100515 en dat is ook de plek waar u kunt reageren op de verwijderingsnominatie. Wellicht hebt u er iets aan om de conventies door te lezen; daar kunt u zien hoe een artikel er uit hoort te zien.

N.B. dit is een automatisch bericht geplaatst door een bot. Ik heb niets met de nominatie te maken en kan er niets aan doen. Als u vragen hebt, kunt u die het beste stellen aan de gebruiker die het artikel genomineerd heeft. --E85Bot 16 mei 2010 02:13 (CEST)

Verwijderingsnominatie PollotariërBewerken

Een Wikipedia-gebruiker heeft één of meer artikelen die u hebt gestart of waar u aan hebt gewerkt genomineerd voor verwijdering. Dit betekent dat deze gebruiker het artikel op dit moment niet geschikt acht voor Wikipedia. Het gaat om Pollotariër dat is genomineerd door Nolispanmo. De reden hiervoor staat op Wikipedia:Te verwijderen pagina's/Toegevoegd 20100531 en dat is ook de plek waar u kunt reageren op de verwijderingsnominatie. Wellicht hebt u er iets aan om de conventies door te lezen; daar kunt u zien hoe een artikel er uit hoort te zien.

N.B. dit is een automatisch bericht geplaatst door een bot. Ik heb niets met de nominatie te maken en kan er niets aan doen. Als u vragen hebt, kunt u die het beste stellen aan de gebruiker die het artikel genomineerd heeft. --E85Bot 1 jun 2010 02:06 (CEST)

Herbevestiging moderatorschapBewerken

Beste Just a member,

Op donderdag 1 juli 0:01 (CEST) begint de vierjaarlijkse herbevestiging voor het moderatorschap. Bij deze herbevestiging zal ook jouw moderatorschap worden geëvalueerd. Op deze pagina wordt de eerste ronde gehouden, daar staat ook de gang van zaken uitgelegd. Mocht je het moderatorschap (vrijwillig) willen inleveren, dan kan dat op elk moment door een verzoek te doen op deze pagina. Mocht je nog vragen hebben, dan kun je terecht op mijn overlegpagina.

Met vriendelijke groeten, LolSimon -?- 28 jun 2010 19:25 (CEST)

Eva BrouwerBewerken

Hoi. Waarom haal je zonder verklaring het nuwegsjabloon weg van Eva Brouwer? Het is nog steeds een auteursrechtenschending en nog steeds niet encyclopedisch geschreven. Groet. — Zanaq (?) 8 feb 2011 09:38 (CET)

Als wikipdiaan heb je twee keuzes bij een dergelijk artikel. Je verwijderd het, of je past het zo aan dat het wel aan de eisen voldoet. Ik kan me er in vinden dat er een artikel komt over Eva Brouwer. Het artikel in de huidige vorm schendt geen auteursrechten. Just a member (overleg) 8 feb 2011 16:55 (CET)
Op het randje qua auteursrechten, maar ok. Het is wel handig als je dat ook in de samenvatting vermeldt. Groetjes. — Zanaq (?) 8 feb 2011 21:53 (CET)

Nieuwe gebruikersBewerken

Hoi J.a.m.,

Ik zag op Overleg gebruiker:82.156.208.214 dat je hier direct een ws plaatste. Gewoon even als herinnering: Vergeet niet dat er ook {{vzb}}, {{zb}} en {{brp}} zijn, zeker bij een eerste kennismaking...

Vriendelijke groeten, Erik'80 · 8 feb 2011 17:06 (CET)

Dat hangt van de wijziging af. Meestal gebruik ik {{ws}}. Just a member (overleg) 8 feb 2011 17:07 (CET)

Vandalen blokkerenBewerken

Hallo Jam, dank voor het blokkeren van 201.229.15.203 -- ik weet (nog) niet hoe zoiets moet, daarom wil ik je nog twee Hera-vandalen aandragen:

  • 201.229.6.220 (slechts tweemaal)
  • 204.212.121.123 (twaalf maal vandalisme, meest Hera plus enkele andere)

Het is nauwelijks mogelijk om Hera nog op orde te krijgen. --Gertjan Vlasblom (overleg) 9 feb 2011 21:59 (CET)

Alleen moderatoren kunnen anonieme gebruikers blokkeren. Wanneer je een tijdje met vandalismebestrijding bezig bent geweest en weet hoe alles werkt dan kun je jezelf verkiesbaar stellen voor het moderatorschap. Ik zal naar de twee anonieme gebruikers kijken en ze als het moet een blokkade geven. Mvg, Just a member (overleg) 9 feb 2011 22:06 (CET)

Aha! Dus Just a member is niet bepaald 'just a member' ;-). Dat heeft mij bepaaldelijk op het verkeerde been gezet :-(
Trouwens nogmaals dank, voor de prompte reactie. Kan ik als niet-moderator wel zelf zo'n waarschuwing {{ws}} uitdelen? --Gertjan Vlasblom (overleg) 9 feb 2011 22:26 (CET)

Ja, maar het {{ws}} symbool is niet altijd het meest geschikte. Op Wikipedia:Vandalismebestrijding kun je veel informatie vinden. En mijn naam, tja, toen ik die koos had ik niet gedacht ooit moderator te worden. Maar alle leden zijn in mijn ogen gelijk. Een moderator is niks meer dan welke andere gebruiker dan ook. Just a member (overleg) 9 feb 2011 22:34 (CET)

Bedankt voor de begeleiding. Die vandalismebestrijding doe ik nog niet zo lang. Voorlopig zal ik me in voorkomende gevallen beperken tot {{zb}} en zijn varianten. --Gertjan Vlasblom (overleg) 9 feb 2011 22:51 (CET)

MartijjeBewerken

Hallo, mag ik vragen waarom je de pagina over Martijje hebt verwijderd? 94.212.38.5 17 feb 2011 10:05 (CET)

Beoordeeld als nuweg, foutieve titel. Just a member (overleg) 17 feb 2011 14:31 (CET)

Wat had er anders moeten zijn aan het artikel om dat te voorkomen? Of anders gesteld, wat is er volgens jou foutief aan de titel?94.212.38.5 17 feb 2011 15:50 (CET)

Titel was enkel de voornaam, daarnaast is het nog maar de vraag of het artikel uberhaupt past op wikipedia. Just a member (overleg) 18 feb 2011 23:11 (CET)
Sinds wanneer is een dergelijke schoonheidsfout een reden om het artikel dan maar weg te gooien? Paul B (overleg) 20 feb 2011 22:48 (CET)
Ik twijfel zelf steeds meer of het wel goed was het artikel te verwijderen. Misschien is het artikel onder de juiste titel wel wikiwaardig. Ik zal het terugplaatsen onder een andere naam en het zo weer laten beoordelen. Just a member (overleg) 20 feb 2011 22:56 (CET)

Overleg categorie:Frans psychiaterBewerken

Beste Just a member, ik was tegelijkertijd met jou bezig de nuweg-categorie te legen en stuitte op Overleg categorie:Frans psychiater. Ik heb de anonieme vraag nu ook op Overleg:Félix Guattari gesteld en de door jou verwijderde overlegpagina weer teruggeplaatst. Die voldoet namelijk niet aan de criteria voor directe verwijdering. Werk ze verder! :) Met vriendelijke groet, Mathonius 25 feb 2011 20:33 (CET)

Dankje, je hebt gelijk. Just a member (overleg) 25 feb 2011 20:37 (CET)

vegetariërBewerken

Dag mede-geen-dode-dieren-eter,
Ik ben ook vegetariër en heb daarover een mooi logootje gemaakt voor op de gebruikerspagina (zie ook de mijne). Als je interesse hebt:
 
Groet, --Erik Wannee (overleg) 17 mrt 2011 11:13 (CET)

Ah dat ziet er goed uit, dankje, ik zal het gebruiken op mijn gebruikerspagina. Mvg, Just a member (overleg) 17 mrt 2011 13:07 (CET)

Leeg 'dus' nuweg?Bewerken

Geachte Just a member,
 Ondergetekende zag dat u een GP hebt verwijderd met als enige argument dat deze leeg was. Staat het ons dan niet vrij ons eigen profiel uit bescherming van de persoonlijke levenssfeer blanco te laten? Wanneer u zo blijft censureren krijgt u het als moderator vast nog heel erg druk. Vriendelijke groeten en verder veel succes met modereren, S.I. ’Patio’ Oliantigna 12 mei 2011 10:41 (CEST)

Kunt u mij vertellen welke gebruikerspagina u bedoelt? Just a member (overleg) 12 mei 2011 11:26 (CEST)

Weet ik helaas niet meer. Er zat iets met ' amersfoort' (zonder ') in zijn naam. Is weg, dus een beetje lastig zoeken. Overlegpagina bestaat nog wel en dat is eigenlijk mijn punt. S.I. ’Patio’ Oliantigna 13 mei 2011 17:12 (CEST)

Dat betrof onjuist gebruik van de gebruikerspagina (reclame), daarna leeggehaald, waarop verwijderd. Just a member (overleg) 13 mei 2011 19:16 (CEST)

  S.I. ’Patio’ Oliantigna 18 mei 2011 14:29 (CEST)

Herbevestiging moderatorstatus juli 2011Bewerken

Beste Just a member,

Vanaf 1 juli 2011 0:01 (CEST) loopt de eerste ronde van de herbevestiging voor het moderatorschap, die elke vier maanden wordt gehouden. In deze ronde wordt uw moderatorschap geëvalueerd, samen met dat van 7 andere moderatoren. Op deze pagina wordt de eerste ronde gehouden en staat ook meer informatie over de gang van zaken. Het is mogelijk (maar niet verplicht) een korte verklaring te geven. Mocht u het moderatorschap (vrijwillig) willen inleveren, kan dat via deze pagina op meta. Als u nog vragen heeft, stel deze gerust op mijn overlegpagina of via e-mail.

Veel succes!

Mvg, Kthoelen   (Overleg) 24 jun 2011 16:30 (CEST)

bedanktBewerken

voor het verbeterwerk met de dramatist. Koosg (overleg) 8 aug 2011 22:50 (CEST)

ZelfacceptatieBewerken

Beste Just a Member,

Door mij is de wiki pagina van de Stichting Zelfacceptatie aangepast. De passage tekst aangaande de "Visie" van de Stichting Zelfacceptatie is weggelaten. Inderdaad zijn beide pagina's ( zelfacceptatie en stichting zelfacceptatie )door mij, namens het bestuur van de Stichting Zelfacceptatie aangemaakt, is dit een probleem? Voor alle duidelijkheid, de Stichting Zelfacceptatie is als instantie aangewezen als officiële ANBI ( Algemeen Nut Beoogde Instelling ).De website van de stichting geeft alle informatie duidelijk aan, hiermee wil de Stichting Zelfacceptatie geheel transpant zijn.De webpagina van andere stichtingen hebben wij als uitgangspunt genomen om op basis hiervan voor de Stichting Zelfacceptatie een correcte ( objectief ) wiki pagina op te stellen en te plaatsen. Wij gaan er vanuit dat er hiermee geen problemen meer zullen zijn. Graag zien we dan ook dat de pagina's definitief worden geplaatst. Moet er vanuit mijn kant nog actie worden ondernomen?? Met vriendelijke groet, Robert Bolwerk ````

  Opmerking Excuses voor het inspringen Just A Member, echter volg ik hetgeen omtrent de artikelen zelfacceptatie en de stichting zelfacceptatie. Voor alle duidelijkheid: 'Inderdaad zijn beide pagina's ( zelfacceptatie en stichting zelfacceptatie )door mij, namens het bestuur van de Stichting Zelfacceptatie aangemaakt, is dit een probleem?', dit is inderdaad een probleem. Het word op Wikipedia niet gewaardeerd wanneer iemand die betrokken is bij een stichting of bedrijf, lemma's omtrent diezelfde stichting bedrijf aanmaakt. Dit vanwege de neutraliteit van het aangemaakte lemma. - Met vriendelijke groeten,   Scarafax -  14 aug 2011 12:15 (CEST)
Los van het feit of beide artikelen wikiwaardig zijn, is tussen de regels duidelijk te lezen dat de schrijver/aanmaker van beide artikelen betrokken is bij de stichting/het onderwerp. Wikipedia probeert objectief te zijn, en zoals Scarafax al aangaf wordt het niet gewaardeerd dat iemand die betrokken is bij een stichting zelf een artikel over de stichting aanmaakt, er spelen dan vaak andere belangen mee, zoals bijvoorbeeld naamsbekendheid scheppen of zelfpromotie. Ik heb het nuweg sjabloon verwijderd, en een weg sjabloon geplaatst. Het artikel zal dan niet direct verwijderd worden, er is nog tijd voor aanpassingen en gebruikers kunnen zich over het niet of wel verwijderen uitspreken. Verdere actie van uw zijde is af te raden, vanwege uw betrokkenheid. Mogelijk kunnen andere gebruikers het artikel dermate aanpassen dan alle bezwaren tegen behoud wegvallen. Met vriendelijke groet, Just a member (overleg) 14 aug 2011 15:24 (CEST)
  • Hallo Just a member, middels dit schrijven vraag ik je hulp. Door mij zijn gisterenavond zorgvuldig betrouwbare en verifieerbare bronnen toegevoegd aan het artikel over zelfacceptatie. Door ons is tevens gereageerd op vragen aangaande de bronvermelding, helaas hebben wij moeten concluderen dat de pagina is verwijderd. Op de overleg pagina van gebruiker Gouwenaar (overleg) is een uitgebreide reactie te zien. Zoals door ons is aangegeven buiten het feit dat zeer veel internet artikelen en persoonlijke blogs/forums een bevestiging geven van inhoudelijke juistheid, zijn door ons concrete en betrouwbare bronnen ( deskundigen, verifieerbare bronnen )toegevoegd. Deze bronnen tezamen geven een feitelijke bevestiging weer van inhoudelijke juistheid van het artikel.

Ook aan jou de vraag en je hulp, wat er gedaan moet worden om het begrip zelfacceptatie binnen wikipedia te krijgen.Laten we wikipedia, de bezoekers van wikipedia en het onderwerp/begrip zelfacceptatie niet tekort doen, door geen opname. Er ontstaat hiermee binnen bestaande wiki onderwerpen ook meer duidelijkheid. Bestaande onderwerpen waarin het begrip zelfacceptatie aan de orde wordt gesteld: Ecuadoraanse transgenders in Nederland, Born this Way ( single ), Syndroom van Asperger. Hoe kan dit anders worden gerealiseerd, kan jij hierin een belangrijke rol betekenen. Met vriendelijke groet, --Rbolwerk (overleg) 28 aug 2011 14:34 (CEST)

BedanktBewerken

 
Ster van verdienste uitgereikt door Bas voor je inzet in de arbitragecommissie.

Beste Justamember,

Je bent slecht een half jaar lid geweest van de arbitragecommissie, en ik ben je eigenlijk nauwelijks tot nooit tegengekomen op Wikipedia. Ik wil je in ieder geval heel erg bedanken voor jouw tijd en steun voor de arbitragecommissie. En je zal vast goede redenen gehad hebben om te besluiten na een half jaar te stoppen. Ik wil je bedanken dat je dit samen met de verkiezingen hebt laten vallen en voor die vast en zeker wijze beslissing. Bedankt!

Mvg, Bas (o) 19 okt 2011 01:11 (CEST)

JubileumsterBewerken

Wat verlaat, maar bij deze alsnog de jubileumster. Mvg, Bas (o) 4 apr 2012 18:06 (CEST)

BronksBewerken

Just a Member, Ik las dat dit item al sinds 2008 verwijderd zou zijn. Blijkt echter niet het geval. Kan U dit eens nakijken aub. --Kossuth (overleg) 12 apr 2012 15:50 (CEST)

Dat betreft een vorige versie, welke wel werd verwijderd in 2008. Het huidige artikel komt uit 2010. Mvg, Just a member (overleg) 12 apr 2012 16:26 (CEST)

Herbevestiging moderatorstatus juli 2012Bewerken

Beste Just a member,

Vanaf 1 juli 2012 0:01 (CEST) loopt de eerste ronde van de herbevestiging voor het moderatorschap. In deze ronde wordt uw moderatorschap geëvalueerd, samen met dat van 11 andere moderatoren. Op deze pagina wordt de eerste ronde gehouden en staat ook meer informatie over de gang van zaken. Het is mogelijk (maar niet verplicht) een korte verklaring te geven. Mocht u het moderatorschap (vrijwillig) willen inleveren, kan dat via deze pagina op meta. Als u nog vragen heeft, stel deze gerust op mijn overlegpagina of via e-mail.

Ik wens u veel succes!

Met vriendelijke groet, C (o) 22 jun 2012 12:31 (CEST)

M'n excuses voor m'n onterechte nominatie :-( Qampina 3 jul 2012 07:30 (CEST)

Informatie over activiteitsregelBewerken

Beste Just a member,

Per 1 januari 2013 treedt een nieuwe regeling omtrent activiteit in werking. Ik informeer jou bij deze rechtstreeks omdat je volgens mijn gegevens door deze regeling in een "gevarenzone" bevindt. De nieuwe regeling (aangenomen in deze stemming) houdt in dat het inactiviteitscriterium wordt verhoogd van 50 bewerkingen in de afgelopen 12 maanden naar 250 bewerkingen in de afgelopen 12 maanden.

Volgens mijn gegevens is het volgende van toepassing op jou (verwijderde bewerkingen zijn hierin niet meegenomen).

  • Indien je de komende tijd geen bewerkingen doet, verlies je op 25-11-2012 het moderatorschap, op basis van het oude crierium van 50 bewerkingen in 12 maanden.
  • Indien je op 1 januari 2013 niet minstens 250 bewerkingen hebt gedaan (in 2012), verlies je het moderatorschap.

Mocht je nog vragen hebben, doe dat dan op mijn overlegpagina. Met vriendelijke groeten, LolSimon -?- 1 jul 2012 01:19 (CEST)

Het aantal sysopactiviteiten ligt ver boven het gemiddelde. Dus Just a member is gewoon een actieve moderator. Jammer dat mensen mijn idee (en van sommige anderen) om juist dat aantal activiteiten te meten niet willen, maar juist meer edits. Even mij 2 cents :-) Als je hier nu op mij reageert en op Lolsimon, dat zijn alweer 2 edits, haha. (en dan maak je nog een taalfoutje wat je verbeterd en dan zijn het er alweer 3) Vriendelijke groet - Richardkw (overleg) 2 jul 2012 11:54 (CEST)
Terugkeren naar de gebruikerspagina van "Just a member/Archief5".