Oneven getal

een geheel getal dat niet deelbaar is door twee
(Doorverwezen vanaf Oneven)
Voor oneven wiskundige functies, zie Oneven (functie).

Een oneven of onpaar getal is een geheel getal dat niet even is, dus niet restloos deelbaar is door 2. Een oneven aantal objecten kan dus niet opgesplitst worden in twee delen van gelijke omvang. De oneven getallen zijn ... −11, −9, −7, −5, −3, −1, 1, 3, 5, 7, 9, 11, ....

Alle priemgetallen, met uitzondering van 2, zijn noodzakelijkerwijs oneven (want anders deelbaar door 2 en dus geen priemgetal).

De som van twee oneven getallen is een even getal, bijvoorbeeld 159 + 73 = 232. Het product van twee oneven getallen is weer oneven, bijvoorbeeld 13 × 21 = 273. De verzameling van de oneven getallen is dus niet gesloten voor de optelling, maar wel voor de vermenigvuldiging.

De som van een oneven en een even getal is weer oneven, bijvoorbeeld 55 + 128 = 183. Het product van een oneven en een even getal is even: 9 × 12 = 108.

De verzameling van de oneven getallen heeft een neutraal element voor de vermenigvuldiging, namelijk het getal 1. De verzameling van de even getallen heeft geen neutraal element voor de vermenigvuldiging. De verzameling van de oneven getallen heeft geen neutraal element voor de optelling. De verzameling even getallen wél: het getal 0.

Bij de gebruikelijke decimale schrijfwijze heeft een oneven getal als laatste cijfer een 1, 3, 5, 7 of 9.

Zie ookBewerken