Rest

rekenkundig begrip. Een getal wat overblijft
REST kan ook verwijzen naar Representational state transfer

De rest is het gedeelte van een geheel getal dat bij geheeltallige deling door een tweede geheel getal overblijft.

Het resultaat van de deling van twee gehele getallen is gewoonlijk niet uit te drukken in een geheel getal, maar alleen als breuk. Bij geheeltallige deling is het resultaat wel een geheel getal en blijft er een rest over.

Rest voor natuurlijke getallen

bewerken

Wanneer   en   natuurlijke getallen zijn, dus bij geheeltallige deling waarbij   geen nul is, kan worden bewezen dat er unieke gehele getallen   en   zijn, zodat   en  . Het getal   is het quotiënt en   wordt de rest genoemd. Men schrijft voor de rest   wel:

 

zoals bij modulair rekenen. Twee gehele getallen   en   die door hetzelfde gehele getal   dezelfde rest   geven, heten rekenkundig congruent.

Voorbeelden

bewerken
  • 13 gedeeld door 10 levert 1 als quotiënt en 3 als rest op, omdat 13 = 1 × 10 + 3.
  • 26 gedeeld door 4, levert 6 als quotiënt en 2 als rest op, omdat 26 = 6 × 4 + 2.
  • 56 gedeeld door 7, levert 8 als quotiënt en 0 als rest op, omdat 56 = 7 × 8 + 0.

Gehele getallen in het algemeen

bewerken

Als   en   gehele getallen zijn, met   niet gelijk aan 0, dan is de rest een geheel getal  , zodat   voor een geheel getal  , en  .

Volgens deze definitie zijn er twee mogelijke resten. Bijvoorbeeld: de deling van −42 door −5:

−42 = 9×(−5) + 3
of
−42 = 8 × (−5) + (−2).

De rest is dus 3 of −2.

Deze dubbelzinnigheid van de waarde van de rest is niet lastig. In het bovenstaande geval wordt de negatieve rest verkregen uit de positieve rest door er 5 vanaf te trekken,  . Dit geldt voor alle gevallen. Wanneer gedeeld wordt door  , de positieve rest   is en de negatieve is  , dan geldt:

 .

Rest voor reële getallen

bewerken

Als   en   reële getallen zijn, waarbij   niet nul is, dan kan   gedeeld worden door   zonder rest, terwijl de quotiënt een ander reëel getal is. Wanneer de quotiënt een integer moet zijn blijft het concept van de rest noodzakelijk. Er kan bewezen worden dat er een unieke geheeltallige quotiënt   en een unieke reële rest   zijn, zodat  , waarbij  . Net als in het geval van de deling van natuurlijke getallen kan de rest negatief zijn, waarbij  .

De uitbreiding van de definitie van de rest voor reële getallen zoals hierboven beschreven is niet van theoretisch belang in de wiskunde, maar in veel programmeertalen is deze functie toch, de modulus, geïmplementeerd.