Meent

een onverdeelde gemeenschappelijke weide zoals die vroeger voorkwam
Voor andere betekenissen, zie Meent (Rotterdam) en Meent (tramhalte).

Een meent of mient, ook gemene gronden, is een grondgebied waar meerdere mensen gezamenlijk rechten en plichten hebben, bijvoorbeeld om het te bewerken, er vee te houden en het te onderhouden, zoals dat vanaf de 12e eeuw in de Lage Landen voorkwam. Naast de benaming meent, die vooral in Groningen en Friesland voorkwam, heette het in andere streken zoals Drenthe, Twente, Salland, de Veluwe, rond Zutphen, in Het Gooi en op de Utrechtse Heuvelrug, marke. In Brabant heette het gemeynt en in Vlaanderen sprak men van ook van vroen.

Eigendom van de gronden waar een meent was, lag voor het merendeel in handen van grootgrondbezitters als het bisdom Utrecht, de Stift Essen, het graafschap Bentheim of leengoed van het Bisdom Münster en vanaf midden 14e eeuw ook het Hertogdom Gelre.[1] De grootgrondbezitters gaven rechten voor gebruik en beheer van de grond uit aan de boeren.

Afhankelijk van de regio en de bodemvruchtbaarheid werden de meenten in de loop van de tijd verdeeld tussen de berechtigden. Met name de negentiende-eeuwse markewetten zorgden voor een grootschalige verdeling, waardoor het meent-principe in onbruik raakte.

Zie Marke (bestuur) voor het hoofdartikel over dit onderwerp.

Hedendaagse meenten

bewerken

In Suriname komen ook vandaag nog meenten voor; daar stalweiden genoemd. Ook daar is echter sprake van verkaveling[2] en een deel ervan kwam in 2009, na een langdurig rechtsproces, in handen van een groot bedrijf dat aan rijstbouw doet.[3]

In de Alpen worden de bergweides veelal als meent door de gemeenschap beheerd met graasrechten voor individuele boeren.

Etymologie

bewerken

Het woord gemeente is direct verwant aan 'Meent'. Het komt in Nederland nog veel voor als toponiem in geografische namen.

Geografische namen in Nederland met 'meent'

bewerken

Geografische namen in Nederland met 'mient'

bewerken

Zie ook

bewerken