Mûntsebuorsterpolder

buurtschap in Nederland

De Mûntsebuorsterpolder, De Ryp en Syp Set zijn natuurgebieden bij de Oudegaasterbrekken. Ze worden beheerd door It Fryske Gea. De Mûntsebuorsterpolder en De Ryp bestaan hoofdzakelijk uit grasland, Syp Set bestaat uit water, riet en bos. Tezamen beslaat het gebied zo 91 hectare.

Mûntsebuorsterpolder, De Ryp en Syp Set
Natuurgebied
Mûntsebuorsterpolder (Friesland)
Mûntsebuorsterpolder
Situering
Land Nederland
Locatie Friesland
Coördinaten 52° 60′ NB, 5° 30′ OL
Dichtstbijzijnde plaats Oudegaasterbrekken
Informatie
Oppervlakte 0,91 km²
Beheer It Fryske Gea

De nabijgelegen Oudegaasterbrekken worden in het winterseizoen bezocht door duizenden kleine rietganzen. De Mûntsebuorsterpolder en De Ryp worden door de ganzen gebruikt om te foerageren. It Fryske Gea houdt de waterstand hoog ten behoeve van de ganzen en de weidevogels. In de zomer hebben de ganzen plaats gemaakt voor weidevogels.

Mûntsebuorsterpolder

De Mûntsebuorsterpolder is een polder op kalkarme zware klei. In de hooilanden bloeien in de zomer de echte koekoeksbloem, kruipende boterbloem, madelief, zuring en tweejarige zegge. Het schiereiland in de Oudegaasterbrekken hoort bij de Mûntsebuorsterpolder. In de rietkragen broeden bruine kiekendief, karekiet, kleine karekiet en rietgors.

De Ryp

De Ryp wordt ingericht als weidevogelgebied.

Syp Set

Syp Set is de waterverbinding tussen de Blauhúster Puollen en de Oudegaasterbrekken. Het is particulier bezit maar het beheer is overgedragen aan It Fryske Gea. Dit gebied ligt ten zuidwesten van Sneek, bij Oudega. Het water ontstond rond 1900 toen de grond werd afgegraven voor de aanleg van de spoorlijn Leeuwarden-Staveren. Het gebied van water, struweel en bos biedt broedgelegenheid aan ransuilen, in het riet broedt de karekiet, in de ruigten de sprinkhaanrietzanger en in de holen de bergeend.