Huitebuersterbûtenpolder

polder in Nederland

De Huitebuersterbûtenpolder is een buitendijkse polder van 52 hectare tussen Nijemirdum en Oudemirdum. De hoge zandkoppen aan de zuidzijde vallen op, evenals de schrale begroeiing. De Bûtenwallen behoren eveneens tot dit gebied aan de Sânfeartsdyk ten zuiden van Nijemirdum. Het beheer door It Fryske Gea is erop gericht om door de verschraling van het gebied zeldzame plantensoorten terug te laten keren.

Huitebuersterbûtenpolder
Natuurgebied
Huitebuersterbûtenpolder (Friesland)
Huitebuersterbûtenpolder
Situering
Land Nederland
Locatie Friesland
Coördinaten 52° 50′ NB, 5° 34′ OL
Dichtstbijzijnde plaats Nijemirdum en Oudemirdum
Informatie
Oppervlakte 0,52 km²
Beheer It Fryske Gea

Duintjes in de polder

bewerken

De Zuiderzeeduintjes zijn hoge koppen die in een grote bocht van het IJsselmeer liggen. Sommige planten zijn nog uit de tijd van de Zuiderzee toen de grond nog zout was: kruldistel en klaversoorten als hazepootje, kleine en liggende klaver. De gestreepte klaver en zeedistel zijn door de Gelderse IJssel aangevoerd en in Gaasterland tot wasdom gekomen.

In de Huitebuersterbûtenpolder komen veel kolganzen, brandganzen en rietganzen voor. Sneeuwgorzen en strandleeuweriken verblijven er in kleinere groepen. In de herfst aarzelen veel trekvogels om het brede water naar de Noordoostpolder over te steken en vormen dan grote groepen in de Huitebuersterbûtenpolder. In bos en weiland wemelt het dan van tapuiten, koperwieken, leeuweriken en soms velduilen.

Langs de polderraden leven veel vlinders en libellen. Ook de vos wordt er gesignaleerd.