Easterskar

natuurgebied in Friesland

Het Easterskar (ook: Oosterschar) is een natuurgebied van 523 hectare onder Rotsterhaule in de gemeente De Friese Meren. Naast riet en moerassig land bestaat het uit open water dat gevormd werd door petgaten en enkele zandputten. Het vrij toegankelijke gebied wordt beheerd door It Fryske Gea.

Easterskar
Natuurgebied
Easterskar (Friesland)
Easterskar
Situering
Land Nederland
Locatie Friesland
Coördinaten 52° 55′ NB, 5° 53′ OL
Dichtstbijzijnde plaats Rotsterhaule/Sintjohannesga
Informatie
Oppervlakte 5,23 km²
Beheer It Fryske Gea
Foto's
Easterskar bij de Gaasterweg

Het laagveengebied ontstond door vervening in het begin van de negentiende eeuw. Het Oosterschar werd verveend tussen 1850 en 1900. Daarna bleef een afwisselend gebied over van vrij onregelmatig vergroeven gronden, uitgeveende sloten, maar ook rechte stroken en petgaten. Na de vervening begon de verlanding. Op enkele plaatsen is nog oorspronkelijk heischraal grasland aanwezig.

In de twintigste eeuw werden ook grote delen van De Groote Sint Johannesgasterveenpolder ontgonnen. Zo werd in de jaren zestig het Westerschar ontgonnen. Plannen voor ontginning van het Oosterschar zijn toen niet doorgegaan. Eind jaren tachtig en begin jaren negentig is werd de verdroging gestopt en verbeterde de waterkwaliteit in het gebied. Hierdoor keerden oorspronkelijke waterplanten als fonteinkruid en de Noordelijke waterlelie terug.