Petgatten De Feanhoop

natuurgebied in Friesland

De Petgatten De Feanhoop is een natuurgebied van 200 hectare bij De Veenhoop in Friesland. Het gebied bestaat uit petgaten en boezemland.

Petgatten De Feanhoop
Natuurgebied
Petgatten De Feanhoop (Friesland)
Petgatten De Feanhoop
Situering
Land Nederland
Locatie Friesland
Coördinaten 53° 6′ NB, 5° 57′ OL
Dichtstbijzijnde plaats De Veenhoop
Informatie
Oppervlakte 2 km²
Beheer It Fryske Gea
Foto's
Petgatten De Feanhoop

In 1996 werden de aan de zuidwestzijde gelegen Kraanlannen door It Fryske Gea ingericht als groot aaneengesloten water- en moerasgebied.[1] Het gebied is genoemd naar de kraanvogels die hier in de zestiende eeuw hebben gebroed volgens een plakkaat uit 1542. Het water- en moerasgebied bestaat uit voor een veengebied kenmerkende broekbossen, petgaten en stripen. Zowel de hoger gelegen niet verveende stukken als de later in cultuur gebrachte ondergronden zijn in gebruik als hooiland. Aan de oevers van de petgaten bevinden zich omvangrijke horsten van de pluimzegge.

Het beheer is gericht op behoud van blauwgraslandvegetaties en op de spontane ontwikkeling van moerasbosjes en rietland. Het bemalen gebeurt in cyclische perioden waarbij steeds een ander deel van het gebied wordt bemalen om slikrijke stroken te laten ontstaan. Dit leidt tot een sterke toename van pioniersplanten als moerasandijvie, tandzaden en duizendknopen.

Door het vergraven van de Bonnebuskepetten in het kader van natuurontwikkeling ontstond er meer open water, riet en ruigte. De Oksekop en de Noarderkrite zijn vooral waardevol als dotterbloemhooiland. Op de Noarderkrite groeit de grote ratelaar.

In het gebied staat Windmotor De Veenhoop.