Lijst van militaire rangen van de Belgische strijdkrachten

Wikimedia-lijst


Deze pagina geeft een overzicht van de militaire rangen (graden) bij de Belgische strijdkrachten.

  • NB: Sinds 2 januari 2002 heeft het Belgische leger een eenheidsstructuur.
  • NB2: In april 2021 zijn de nieuwe tactische graden uitgekomen, daarbij werden de graden Luitenant-generaal en Generaal van de Medische component geïntroduceerd.

Officiersgraden van de Belgische strijdkrachten

bewerken

Bij de officieren van de medische component zijn de vorm en kleur van de esculaap op de gekleurde graden afhankelijk van de specialisatie.

NAVO Landcomponent Medische component Luchtcomponent Marinecomponent
Opperofficieren
OF-10 België kent geen NAVO-functieschaal OF-10
OF-9 Generaal
(Generaal)
    Generaal
(Generaal)
    Generaal
(Generaal)
    Admiraal
(Admiraal)
   
OF-8 Luitenant-generaal
(Generaal)
    Luitenant-generaal
(Generaal)
    Luitenant-generaal
(Generaal)
    Viceadmiraal
(Admiraal)
   
OF-7 Generaal-Majoor
(Generaal)
    Generaal-Majoor
(Generaal)
    Generaal-Majoor
(Generaal)
    Divisieadmiraal
(Admiraal)
   
OF-6 Brigadegeneraal
(Generaal)
    Brigadegeneraal
(Generaal)
    Brigadegeneraal
(Generaal)
    Flottieljeadmiraal
(Admiraal)
   
Hoofdofficieren
OF-5 Kolonel
(Kolonel)
    Kolonel
(Kolonel)
    Kolonel
(Kolonel)
    Kapitein-ter-zee
(Commandant)
   
OF-4 Luitenant-Kolonel
(Kolonel)
    Luitenant-Kolonel
(Kolonel)
    Luitenant-Kolonel
(Kolonel)
    Fregatkapitein
(Commandant)
   
OF-3 Majoor
(Majoor)
    Majoor
(Majoor)
    Majoor
(Majoor)
    Korvetkapitein
(Commandant)
   
Lagere Officieren
OF-3 Kapitein-commandant
(Commandant)
    Kapitein-commandant
(Commandant)
    Kapitein-commandant
(Commandant)
    Luitenant-ter-zee 1e klasse
(Commandant)
   
OF-2 Kapitein
(Kapitein)
    Kapitein
(Kapitein)
    Kapitein
(Kapitein)
    Luitenant-ter-zee
(Kapitein)
   
OF-1 Luitenant
(Luitenant)
    Luitenant
(Luitenant)
    Luitenant
(Luitenant)
    Vaandrig-ter-zee
(Luitenant)
   
OF-1 Onderluitenant
(Luitenant)
    Onderluitenant
(Luitenant)
    Onderluitenant
(Luitenant)
    Vaandrig-ter-zee 2e klasse
(Luitenant)
   

Onderofficiersgraden van de Belgische strijdkrachten

bewerken
NAVO Landcomponent Medische component Luchtcomponent Marinecomponent
Hoofdonderofficieren
OR-9 Adjudant-Majoor
(Adjudant-Majoor)
    Adjudant-Majoor
(Adjudant-Majoor)
    Adjudant-Majoor
(Adjudant-Majoor)
    Oppermeester-Chef
(Chef)
   
OR-9 Adjudant-Chef
(Adjudant-Chef)
    Adjudant-Chef
(Adjudant-Chef)
    Adjudant-Chef
(Adjudant-Chef)
    Oppermeester
(Chef)
   
Keuronderofficieren
OR-8 Adjudant
(Adjudant)
    Adjudant
(Adjudant)
    Adjudant
(Adjudant)
    1e Meester-Chef
(Chef)
   
OR-7 1e Sergeant-Majoor
(Chef)
    1e Sergeant-Majoor
(Chef)
    1e Sergeant-Majoor
(Chef)
    1e Meester
(Chef)
   
Lagere Onderofficieren
OR-6 1e Sergeant-Chef
(Chef)
    1e Sergeant-Chef
(Chef)
    1e Sergeant-Chef
(Chef)
    Meester-Chef
(Chef)
   
OR-6 1e Sergeant
(Chef)
    1e Sergeant
(Chef)
    1e Sergeant
(Chef)
    Meester
(Chef)
   
OR-5 Sergeant
(Sergeant)
    Sergeant
(Sergeant)
    Sergeant
(Sergeant)
    2e Meester
(Chef)
   

Vrijwilligersgraden van de Belgische strijdkrachten

bewerken

In maart 2022 werden de grijze hoeken, strepen en lussen op sommige graden van de vrijwilligers vervangen door witte exemplaren; dit vanwege problemen ivm. de zicht- en herkenbaarheid van de betreffende graden.

NAVO Landcomponent Medische component Luchtcomponent Marinecomponent
Keurvrijwilligers
OR-4 1e Korporaal-Chef
(1e Korporaal-Chef)
    1e Korporaal-Chef
(1e Korporaal-Chef)
    1e Korporaal-Chef
(1e Korporaal-Chef)
    1e Kwartiermeester-Chef
(1e Kwartiermeester-Chef)
   
OR-4 Korporaal-Chef
(Korporaal-Chef)
    Korporaal-Chef
(Korporaal-Chef)
    Korporaal-Chef
(Korporaal-Chef)
    Kwartiermeester-Chef
(Kwartiermeester-Chef)
   
Keurvrijwilligers
OR-3 Korporaal
(Korporaal)
    Korporaal
(Korporaal)
    Korporaal
(Korporaal)
    Kwartiermeester
(Kwartiermeester)
   
OR-2 1e Soldaat
(1e Soldaat)
    1e Soldaat
(1e Soldaat)
    1e Soldaat
(1e Soldaat)
    1e Matroos
(1e Matroos)
   
OR-1 Soldaat
(Soldaat)
    Soldaat
(Soldaat)
    Soldaat
(Soldaat)
    Matroos
(Matroos)
   


Graden aan de KMS (Koninklijke Militaire School)

bewerken

'KBO' staat voor Kandidaat BeroepsOfficier.

In het eerste jaar zijn er 2 bevorderingen:

  • Tot Korporaal / Kwartiermeester KBO na het voltooien van de MIF (Militaire InitiatieFase).
  • Tot Sergeant / 2e Meester KBO na het Winter 1 (het eerste winterkamp).
Jaar Landcomponent Medische component Luchtcomponent Marinecomponent
Officier-Leerlingen (Masterjaren)
4 (/ 5) Onderluitenant KBO
(Officier-Leerling)
    Onderluitenant KBO
(Officier-Leerling)
    Onderluitenant KBO
(Officier-Leerling)
    Vaandrig-ter-zee 2e klasse KBO
(Officier-Leerling)
   
Leerling-Officieren (Bachelorjaren)
2 / 3 Adjudant KBO
(Leerling-Officier)
    Adjudant KBO
(Leerling-Officier)
    Adjudant KBO
(Leerling-Officier)
    1e Meester-Chef KBO
(Leerling-Officier)
   
1 Soldaat KBO
(Leerling-Officier)
    Soldaat KBO
(Leerling-Officier)
    Soldaat KBO
(Leerling-Officier)
    Matroos KBO
(Leerling-Officier)