Lijst van provinciale bestuurders van GroenLinks

Wikimedia-lijst

Dit is een lijst van provinciale bestuurders van GroenLinks. Het betreft commissarissen van de Koningin en leden van Gedeputeerde Staten in een Nederlandse provincie, terwijl ze ook GroenLinks-lid waren.

Politicus Provincie Functie Portefeuille Periode Voetnoten
Harry Borghouts Vlag Noord-Holland Noord-Holland Commissaris van de Koningin 2002-2009
Albert Moens Vlag Noord-Holland Noord-Holland Gedeputeerde milieu, natuur, onderwijs en regionale media 2003-2008
Bart Heller Vlag Noord-Holland Noord-Holland Gedeputeerde milieu, natuur, onderwijs en regionale media 2008-2011 [1]
Zita Pels Vlag Noord-Holland Noord-Holland Gedeputeerde Financiën, Circulaire economie, Mobiliteit, Noordzeekanaalgebied (NZKG) en zeehavens, Cultuur, Sport, Personeel en organisatie en Inkoop 2019-heden
Edward Stigter Vlag Noord-Holland Noord-Holland Gedeputeerde Klimaat en energie, Leefbaarheid, gezondheid en milieu, IPO-bestuur, Subsidies en ICT en Data 2019-heden
Wiebe van der Ploeg Vlag Groningen (provincie) Groningen Gedeputeerde natuur, landschap en vitaal platteland, landbouw, visserij en dierenwelzijn, Blauwe Stad, Waddenfonds april 2011-2013 [2]
Nienke Homan Vlag Groningen (provincie) Groningen Gedeputeerde energie, energietransitie, milieu, facilitaire zaken, personeel en ICT 2015-heden [3]
Mariëtte Pennarts-Pouw Vlag Utrecht (provincie) Utrecht Gedeputeerde jeugdzorg, cultuurhistorisch erfgoed, bibliotheken, cultuureducatie en festivals, bestuurlijke organisatie, communicatie en strategie, transitie welzijn en sport april 2011-2019 [4]
Huib van Essen Vlag Utrecht (provincie) Utrecht Gedeputeerde Ruimtelijke Ontwikkeling, Omgevingsvisie, Energietransitie en Klimaat 2019-heden
Marcel Vissers Vlag Zuid-Holland Zuid-Holland Gedeputeerde ruimtelijke ordening, volkshuisvesting en stedelijke vernieuwing en media en cultuur 1999-2003 [5]
Berend Potjer Vlag Zuid-Holland Zuid-Holland Gedeputeerde Energie, Natuur, Omgevingswet en Communicatie 2019-heden
Marten Wiersma Vlag Zeeland Zeeland Gedeputeerde economische zaken, het midden- en kleinbedrijf, energie- en klimaatbeleid 2007-april 2011 [6]
Hans Kuipers Vlag Drenthe Drenthe Gedeputeerde Water (inclusief klimaatadaptatie en -mitigatie), Sociale agenda en vitaal platteland, Wonen, Waterschappen, Regio Groningen-Assen, Zorg en welzijn, Vergunningen, Communicatie, Regionale Uitvoeringsdienst Drenthe (eigenaarsrol), Prolander (eigenaarsrol) 2019-heden
Cora Smelik Vlag Flevoland Flevoland Gedeputeerde Duurzaamheid, Milieu, Omgevingsvisie (algemeen), Bestuurlijke vernieuwing, Inkoop en aanbesteding en Bestuurlijk adviescommissie milieu, toezicht en handhaving 2019-heden
Rik Grashoff Vlag Noord-Brabant Noord-Brabant Gedeputeerde 2019-mei 2020 [7]
Geert Gabriëls Vlag Limburg Limburg Gedeputeerde natuur, biodiversiteit en soortenbeleid, milieu, stikstof, bodem, landschap, erfgoed, archeologie en monumenten juli 2021-heden

In 2020 trad Carla Brugman-Rustenburg zonder overleg met de partij toe tot een extra-parlementair college in Limburg als gedeputeerde, waaraan ook de PVV en FVD deelnamen. Om die reden werd ze door de partij geroyeerd en is dus niet opgenomen in bovenstaande tabel.[8] Dit extra-parlementair college viel op 9 april 2021, waarna een nieuw extra-parlementair college met steun van GroenLinks werd ingesteld, waartoe Geert Gabriëls toetrad op de plek van Carla Brugman.