Regio Groningen-Assen

regio van Nederland

Regio Groningen-Assen is een samenwerkingsverband van de overheden in de regio rond Groningen en Assen met meer dan een half miljoen inwoners. De visie van Regio Groningen-Assen wordt Regiovisie genoemd. Dit is een ruimtelijke ontwikkelingsvisie voor de lange termijn, waarbij de provincies en gemeenten over hun bestuurlijke grenzen heen kijken en samenwerken om kansen te creëren voor goede ontwikkelingen in het regiogebied.

De oorspronkelijk deelnemende gemeenten aan de regiovisie Groningen-Assen

Het gaat voornamelijk om kansen op goed werk, goed onderwijs, goede voorzieningen en op een goed betaalbare woning in een uitstekende woonomgeving. Het uitgangspunt van de regiovisie is dat de steden niet zonder de omliggende regio kunnen, maar de omliggende regio ook niet zonder de steden. Het samenwerkingsverband is in 1996 opgericht.

In het gebied woonden volgens het CBS op 1 januari 2020 538.662 personen.

De regio ziet zichzelf als economische motor van Noord-Nederland. Onderdeel van de samenwerking is een ov-netwerk genaamd Kolibri, tegenwoordig genaamd Qlink.

AchtergrondBewerken

De Regiovisie Groningen-Assen is een regionale invulling van landelijke keuzes. Sinds de Tweede Wereldoorlog zijn er in Nederland meerdere nota's verschenen over de verwachte en gewenste ontwikkeling van het land. Daarbij verschoof het accent in de loop van de tijd sturing naar gewenste ontwikkeling. Die ontwikkeling kreeg een voorlopig einde met de Nota Ruimte waarmee de landelijke overheid haar regie min of meer opgaf.

In eerdere nota's, met name in de vierde nota ruimtelijke ordening, was het begrip stedelijk knooppunt geïntroduceerd. Groningen was daarbij in het Noorden als enige stedelijk knooppunt gedacht, hetgeen op forse tegenstand vanuit Friesland stuitte, dat aandacht vroeg voor de positie van Leeuwarden. Het Friese verzet leidde er uiteindelijk toe dat bij de definitieve vaststelling van de vierde nota een compromis werd gevonden door de stedelijke knooppunten onder te verdelen in internationale, nationale en regionale knooppunten. De keuzes die oorspronkelijk in de nota waren gemaakt werden daardoor flink verwaterd.

Het Friese verzet leidde in de provincie Groningen tot een herbezinning. In de oorspronkelijke plannen die de provincie had opgesteld na het verschijnen van de ontwerp vierde nota was uitgegaan van een regio die reikte tot in Friesland. Drachten zou zich aansluiten bij het Groningse knooppunt. De wens van de provincie Friesland om functies tussen Leeuwarden en Groningen te delen was voor Groningen uiteindelijk een struikelblok, waardoor de provincie koos voor samenwerking met alleen Drenthe.

DeelnemersBewerken

Naast de provincies Drenthe en Groningen namen eerst 12 en na herindelingen in 2018 (Midden-Groningen) en 2019 (Westerkwartier en Het Hogeland) 7 gemeenten deel. Doordat de nieuwe gemeenten Midden-Groningen, Westerkwartier en Het Hogeland groter zijn dan het originele gebied nam het aantal inwoners per 1 januari 2018 en 2019 toe.

Gemeente Aantal inwoners
01-01-2016 01-01-2018 01-01-2019 01-01-2020 [1]
Assen 67.061 67.708 67.970 68.606
Groningen 201.200 202.810 231.354 232.922
Het Hogeland [2] n.v.t. [3] n.v.t. [4] 47.888 47.834
Haren [5] 19.076 19.860 n.v.t. n.v.t.
Midden-Groningen[6] n.v.t.[7] 60.956 60.953 60.804
Noordenveld 31.039 32.370 31.270 31.242
Ten Boer [8] 7.352 7.292 n.v.t. n.v.t.
Tynaarlo 32.804 33.462 33.695 33.879
Westerkwartier [9] n.v.t. [10] n.v.t. [11] 63.031 63.375
Totaal 470.555 487.067 536.143 538.662

WoningvoorraadBewerken

Het aantal woonruimten is in 2018 gestegen met 2750 in de Regio Groningen-Assen. In totaal waren er in de regio op 1 januari 2019 in totaal 253.140 woningen. Op 1 januari 2018 waren dit er 250.390.

(Bron CBS Statline)

Externe linkBewerken