Hoofdmenu openen

De Omgevingswet is een toekomstige Nederlandse wet die een verregaande vereenvoudiging van het stelsel van wetgeving voor de ontwikkeling en het beheer van de leefomgeving (omgevingsrecht) beoogt, door tientallen wetten en honderden regels te bundelen in één nieuwe wet.[1] De wet betekent een aanzienlijke inhoudelijke reductie van regels op het terrein van water, lucht, bodem, natuur, infrastructuur, gebouwen en cultureel erfgoed. (Onder cultureel erfgoed wordt hier ook het mobiel erfgoed, zoals het varend erfgoed verstaan.) De inwerkingtreding is verschillende malen uitgesteld. In juli 2017 werd de geplande datum van 1 juli 2019 wederom uitgesteld naar een nog te bepalen datum.[2]

Omgevingswet
Citeertitel Omgevingswet
Titel Wet van 23 maart 2016, houdende regels over het beschermen en benutten van de fysieke leefomgeving
Soort regeling Wet in formele zin
Rechtsgebied Omgevingsrecht
Status Nog niet in werking getreden
Grondslag Geen
Goedkeuring en inwerkingtreding
Ingediend op 16 juni 2014 door de regering (kabinet-Rutte II)
Aangenomen door Tweede Kamer op 1 juli 2015; Eerste Kamer op 22 maart 2016
Ondertekend op 23 maart 2016
Gepubliceerd op 26 april 2016
Gepubliceerd in Stb. 2016, 156
Portaal  Portaalicoon   Mens & maatschappij

Op 6 oktober 2017 werd bekend dat de nieuwe datum voor de inwerkingtreding 1 januari 2021 is.

UitvoeringsregelgevingBewerken

Met de Omgevingswet vermindert het aantal Algemene Maatregelen van Bestuur (AMvB) en ministeriële regelingen aanzienlijk, namelijk van respectievelijk 60 en 100 naar 4 en 10. De vier toekomstige AMvB's zijn: het Besluit activiteiten leefomgeving, het Besluit bouwwerken leefomgeving, het Besluit kwaliteit leefomgeving en het Omgevingsbesluit.

Het Besluit activiteiten leefomgeving is direct gericht op burgers en bedrijven. Algemene rijksregels die gelden voor diverse activiteiten zijn in dit besluit opgenomen. Het vervangt een groot aantal bestaande AMvB's, waaronder het Activiteitenbesluit. Het Besluit bouwwerken leefomgeving bevat eveneens regels die direct op burgers of bedrijven zijn gericht. Het gaat dan met name om bouwen of slopen. Het besluit vervangt onder meer het huidige Bouwbesluit 2012. Het Omgevingsbesluit geeft inzicht in de geldende procedures en bepaalt wie als bevoegd gezag optreedt. Het Besluit kwaliteit leefomgeving bevat instructieregels voor gemeenten, provincies en waterschappen voor het vaststellen van onder meer omgevingsplannen en verordeningen.[3]

Zie ookBewerken

Externe linksBewerken