Interprovinciaal Overleg

Het Interprovinciaal Overleg (IPO) is de vereniging van de twaalf Nederlandse provincies. De vereniging behartigt de belangen van de 12 provincies en vormt een platform voor de uitwisseling van kennis en innovatie.

Het bestuur van het IPO bestaat uit dertien leden, van elke provincie één gedeputeerde plus een voorzitter (meestal een commissaris van de Koning). De voorzitter is per 8 maart 2018 Theo Bovens, commissaris van de Koning in Limburg. De algemene vergadering van het IPO telt 24 statenleden, uit elke provincie twee.

Het bureau van het IPO zet zich in voor gemeenschappelijk optreden in de belangenbehartiging richting de Rijksoverheid, de Europese Unie, de Vereniging van Nederlandse Gemeenten, de Unie van Waterschappen en met maatschappelijke organisaties. Henry Meijdam is de algemeen directeur van het IPO-bureau.

Zie ookBewerken

Externe linkBewerken