Lijst van mariene mollusken in België en Nederland

Wikimedia-lijst

Lijst van mariene mollusken in België en Nederland

Deze lijst geeft een overzicht van mariene soorten mollusken uit België en Nederland.

Voor de zoetwatermollusken: zie Lijst van zoetwatermollusken in Nederland, België en Luxemburg.
Voor de landmollusken: zie Lijst van landmollusken in Nederland, België en Luxemburg.

Hoeveel weekdieren er in het Nederlandse deel van de Noordzee voorkomen is moeilijk te bepalen omdat ook het hele Nederlandse deel van het continentaal plat moet worden meegerekend, een gebied dat groter is dan heel Nederland zelf. Men neemt aan dat er in dat deel van de Noordzee plus alle zoute kustwateren, thans tussen de 300 en 350 soorten weekdieren leven.

Fossiel voorkomenBewerken

Van elke soort wordt tevens een globaal overzicht van het fossiele voorkomen in afzettingen van kwartaire ouderdom gegeven.

Uit België zijn veel minder fossiele mariene mollusken bekend dan uit Nederland. Dit heeft twee oorzaken. Ten eerste is de fossiele mariene fauna van België veel minder bestudeerd dan die van Nederland en bestaan er minder publicaties over en ten tweede ontbreken veel Pleistocene afzettingen in België of zijn kalkloos waardoor kalkige fossielen zoals mollusken ontbreken.

Verklaring van de kolommen
 • Taxon Soorten en ondersoorten, soms is alleen duidelijk tot welk genus een taxon behoort en wordt de soortnaam aangeduid als: sp.
 • T (Tertiair) Dit is de periode die volgt op het Krijt, dit komt ongeveer overeen met 65,5 tot 2,588 Ma geleden.
 • VP (Vroeg Pleistoceen) Dit is de periode die het Pretiglien tot en met het Bavelien omvat, dit komt ongeveer overeen met 2,588 - 0,85 Ma geleden.
 • MP (Midden Pleistoceen) Dit is de periode die het Cromerien tot en met het Saalien omvat, dit komt ongeveer overeen met 0,85 - 0,128 Ma geleden.
 • LP (Laat Pleistoceen) Dit zijn het warme Eemien en het voornamelijk koude Weichselien, ongeveer van 0,128 - 0,0115 Ma geleden.
 • H (Holoceen). Dit is het interglaciaal waarin wij nu leven. Het begon 0,0115 Ma geleden.
 • Huidige fauna Deze bestrijkt de tijd waaruit waarnemingen van mollusken bekend zijn en in publicaties vastgelegd. Alleen soorten die op of voor de kust levend zijn aangetroffen.
 • A (Allochtoon) Recente soorten die nooit levend op op voor de kust zijn waargenomen maar alleen van strandvondsten bekend zijn. Meegevoerd met drijvende voorwerpen, etc.
 • I/G - I de soort is alleen uit interglacialen bekend (gematigd warm klimaat), G glaciale soort (koel tot koud klimaat); Er zijn ook soorten die zowel in koude als in warme perioden voorkwamen: dit is aangegeven met IG.
 • Niet inheems. Hier zijn dit alle soorten die onder invloed van activiteiten van de mens, of door direct ingrijpen (bewust of onbewust) ooit in Nederland en/of België terecht zijn gekomen. Dit hoeven niet alleen soorten van andere continenten te zijn, er vallen ook soorten onder die bijvoorbeeld uit het Mediterrane gebied in Europa hier terecht zijn gekomen. Deze soorten ontberen aanwezigheid in afzettingen die ouder zijn dan de aankomst van de (huidige) mens in Nederland en/of België (zowel tijdens het Holoceen als tijdens voorafgaande interglacialen).
 • Lokaal uitgestorven In Nederland en/of België uitgestorven, elders voortlevend. Het gaat hier uitsluitend om fossiele voorkomens. Zie ook de kolom 'Lokaal verdwenen'.
 • Volledig uitgestorven Soorten die alleen als fossiel bekend zijn en thans dus nergens meer voorkomen.
 • Lokaal verdwenen Dit zijn soorten die tijdens de periode waaruit (gepubliceerde) waarnemingen bestaan ergens in Nederland en/of België bleken te leven, maar later (meestal door het verdwijnen van hun leefomgeving) verdwenen zijn. Hoewel daarvoor vaak de term 'uitgestorven' wordt gebruikt, zijn deze soorten zeker niet uitgestorven want ze leven elders voort. Ook is de term plaatselijk uitgestorven wel in gebruik. Deze term is echter gereserveerd voor fossielen. Als blijkt dat een soort hier tijdens één of meer interglacialen aanwezig was om daarna hier niet meer terug te keren terwijl ze wel elders voortleven dan mogen we over 'plaatselijk uitgestorven' spreken. Een periode van waarneming van slechts 200 jaar of misschien zelfs nog minder, en een afwezigheid daarna van misschien 20 jaar is te weinig bewijs voor het plaatselijk uitgestorven zijn van een soort.
Gebruikte termen en afkortingen in de tabel

In de eerste kolom (onder: 'Taxon'):

 • sp. indet. = ondetermineerbaar tot op soortniveau
 • sp. = duidelijk een 'goede' soort, maar onduidelijk welke, uiteindelijk wel determineerbaar bij toegenomen kennis.
 • sp. nov. = species novum. Het betreffende taxon behoort niet tot een bekende soort maar heeft nog geen naam gekregen.

Overige kolommen:

 • B = België
 • N = Nederland
 • BN = beide landen
Mariene mollusken
Taxon T VP MP LP H Huidige
fauna
A I/G Niet
Inheems
Lokaal
Uitgestorven
Volledig
Uitgestorven
Lokaal
Verdwenen
Familie: Leptochitonidae Dall, 1889
Leptochiton asellus (Gmelin, 1791) - Gewone pissebedkeverslak - - - - - B - - - - - -
Leptochiton cancellatus (Sowerby, 1840) - - - - - B - - - - - -
Familie: Ischnochitonidae Dall, 1889
Lepidochitona cinerea (Linnaeus, 1767) - Asgrauwe keverslak - - - - - BN - - - - - -
Familie: Acanthochitonidae Pilsbry, 1893
Acanthochitona communis (Risso, 1826) - - - - - B - - - - - -
Acanthochitona crinita (Pennant, 1777) - Kleine borstelkeverslak - - - - - B - - - - - -
Familie: Fissurellidae Fleming, 1822
Emarginula rosea Bell, 1824 - Roze napslak - - - - - B - - - - - -
Diodora graeca (Linnaeus, 1758) - Sleutelgathoren - - - - - B - - - - - -
Familie: Patellidae Rafinesque, 1815
Patella vulgata (Linnaeus, 1758) - Gewone schaalhoren - - - - - BN - - - - - -
Patella pellucida Linnaeus, 1758 - Blauwgestreepte schaalhoren - - - - - B - - - - - -
Familie: Trochidae Rafinesque, 1815
Gibbula magus (Linnaeus, 1758) - Geknobbelde tolhoren - - - - - B - - - - - -
Steromphala cineraria (Linnaeus, 1758) - Asgrauwe tolhoren - - - - - BN - - - - - -
Gibbula tumida (Montagu, 1803) - Gezwollen tolhoren - - - - - BN - - - - - -
Calliostoma zizyphinum (Linnaeus, 1758) - Priktolhoren - - - - - BN - - - - - -
Jujubinus montagui (W. Wood, 1828) - Gezwollen kegeltolhoren - - - - - B - - - - - -
Familie: Lacunidae J.E. Gray, 1857
Lacuna vincta (Montagu, 1803) - Gewone scheefhoren - - - - - BN - - - - - -
Familie: Littorinidae J. G. Children, 1834
Littorina compressa Jeffreys, 1865 - Gestreepte alikruik - - - - - N - - - - - -
Littorina fabalis (Turton, 1825) - Vlakke alikruik - - - - - BN - - - - - -
Littorina littorea (Linnaeus, 1758) - Gewone alikruik - - - - - BN - - - - - -
Littorina obtusata (Linnaeus, 1758) s.s. - Stompe alikruik - - - - - BN - - - - - -
Littorina saxatilis (Olivi, 1792) s.s. - Ruwe alikruik - - - - - BN - - - - - -
Littorina saxatilis tenebrosa (Montagu, 1803) - Brakwateralikruik - - - - - N - - - - - -
Melarhaphe neritoides (Linnaeus, 1758) - Kleine alikruik - - - - - N - - - - - -
Familie: Hydrobiidae Troschel, 1857
Peringia ulvae (Pennant, 1777) - Wadslakje - - - - - BN - - - - - -
Familie: Assimineidae H. Adams et A. Adams, 1856
Assiminea grayana Fleming, 1828 - Gray's kustslakje - - - - - BN - - - - - -
Familie: Iravadiidae J. Thiele, 1928
Hyala vitrea (Montagu, 1803) - Doorschijnend spiraalhorentje - - - - - N - - - - - -
Familie: Rissoidae Gray, 1847
Rissoa parva (da Costa, 1778) - Klein drijfhorentje - - - - - B - - - - - -
Rissoa membranacea (J. Adams, 1797) - Vliezig drijfhorentje - - - - - N - - - - - -
Alvania lactea (Michaud, 1830) - Melkwit traliedrijfhorentje - - - - - BN - - - - - -
Pusillina inconspicua (Alder, 1844) - Dwerg-drijfhorentje - - - - - BN - - - - - -
Familie: Tornidae Sacco, 1896
Tornus subcarinatus (Montagu, 1803) - Gekielde cirkelslak - - - - - BN - - - - - -
Familie: Caecidae Gray, 1850
Caecum glabrum (Montagu, 1803) - Stomp buishorentje - - - - - BN - - - - - -
Familie: Turritellidae Lovén, 1847
Turritella communis Risso, 1826 - Gewone penhoren - - - - - BN - - - - - -
Familie: Epitoniidae Berry, 1910
Epitonium clathrus (Linnaeus, 1758) - Gewone wenteltrap - - - - - BN - - - - - -
Epitonium clathratulum (Kanmacher, 1798) - Witte wenteltrap - - - - - BN - - - - - -
Epitonium turtonis (Turton, 1819) - Turtons wenteltrap - - - - - N - - - - - -
Familie: Eulimidae Philippi, 1853
Melanella alba (da Costa, 1778) - - - - - B - - - - - -
Familie: Aporrhaidae Gray, 1850
Aporrhais pespelicani (Linnaeus, 1758) - Pelikaansvoet - - - - - N - - - - - -
Familie: Calyptraeidae Lamarck, 1809
Crepidula fornicata (Linnaeus, 1758) - Muiltje - - - - - BN - - - - - -
Calyptraea chinensis (Linnaeus, 1758) - Chinees hoedje - - - - - N - - - - - -
Familie: Velutinidae J. E. Gray, 1840
Lamellaria perspicua (Linnaeus, 1758) - Groot glasmuiltje - - - - - BN - - - - - -
Velutina velutina (Müller, 1776) - Fluweelhoren - - - - - B - - - - - -
Familie: Triviidae Troschel, 1863
Trivia monacha (da Costa, 1778) - Gevlekt koffieboontje - - - - - BN - - - - - -
Trivia arctica (Pulteney, 1799) - Ongevlekt koffieboontje - - - - - BN - - - - - -
Familie: Naticidae Guilding, 1834
Euspira catena (da Costa, 1778) - Gewone tepelhoren - - - - - BN - - - - - -
Euspira nitida (Donovan, 1804) - Glanzende tepelhoren - - - - - BN - - - - - -
Familie: Muricidae da Costa, 1776
Nucella lapillus (Linnaeus, 1758) - Purperslak - - - - - BN - - - - - -
Ocenebra erinacea (Linnaeus, 1758) - Stekelhoren - - - - - B - - - - - -
Familie: Buccinidae Rafinesque, 1815
Colus gracilis (da Costa, 1778) - Slanke noordhoren - - - - - BN - - - - - -
Colus jeffreysianus (P. Fischer, 1868) - Gezwollen slanke noordhoren - - - - - N - - - - - -
Neptunea angulata (Wood, 1848) N - - - - - - - - - x -
Neptunea antiqua (Linnaeus, 1758) - Noordhoren - - - - - BN - - - - - -
Neptunea contraria (Linnaeus, 1771) - - - N - - - - - N - -
Neptunea despecta (Linnaeus, 1758) - - - N - - - - - N - -
Neptunea striata striata (Sowerby, 1813) N - - - - - - - - - x -
Neptunea striata lyratodespecta Strauch, 1972 N - - - - - - - - - x -
Buccinum undatum (Linnaeus, 1758) - Wulk - - - - - BN - - - - - -
Familie: Nassariidae Iredale, 1916
Nassarius incrassatus (Ström, 1768) - Verdikte fuikhoren - - - - - B - - - - - -
Nassarius nitidus (Jeffreys, 1867) - Grofgeribde fuikhoren - - - - - BN - - - - - -
Nassarius reticulatus (Linnaeus, 1758) - Gevlochten fuikhoren - - - - - BN - - - - - -
Familie: Turridae Swainson, 1840
Oenopota turricula (Montagu, 1803) - Gewone trapgevel - - - - - BN - - - - - -
Familie: Acteonidae 'd Orbigny, 1842
Acteon tornatilis (Linnaeus, 1758) - Spoelhoren - - - - - N - - - - - -
Familie: Retusidae Thiele, 1925
Retusa obtusa (Montagu, 1803) - Oubliehoren - - - - - BN - - - - - -
Familie: Haminoeidae Pilsbry, 1895
Haminoea navicula (da Costa, 1778) - - - - - B - - - - - -
Familie: Cylichnidae A. Adams, 1850
Cylichna cylindracea (Pennant, 1777) - Valse oubliehoren - - - - - N - - - - - -
Familie: Akeridae Mazzarelli, 1891
Akera bullata Müller, 1776 - - - - - B - - - - - -
Familie: Philinidae Gray, 1850
Hermania scabra (O. F. Müller, 1784) - Gezaagd schepje - - - - - N - - - - - -
Philine quadripartita Ascanius, 1772 - Schepje - - - - - BN - - - - - -
Familie: Pyramidellidae Gray, 1840
Brachystomia scalaris (MacGillivray, 1843) - Mosselslurpertje - - - - - BN - - - - - -
Odostomia turrita Hanley, 1844 - - - - - B - - - - - -
Ondina divisa (J. Adams, 1797) - - - - - N - - - - - -
Parthenina interstincta (J. Adams, 1797) - - - - - B - - - - - -
Spiralinella spiralis (Montagu, 1803) - - - - - B - - - - - -
Turbonilla lactea (Linnaeus, 1758) - Melkwit priemhorentje - - - - - N - - - - - -
Turbonilla pusilla (Philippi, 1844) - - - - - N - - - - - -
Familie: Placobranchidae Gray, 1840
Elysia viridis (Montagu, 1804) - Groene wierslak - - - - - N - - - - - -
Familie: Limapontiidae Gray, 1847
Alderia modesta (Lovén, 1844) - Kwelderslak - - - - - BN - - - - - -
Limapontia capitata (Müller O.F., 1774) - Kleine schorrenslak - - - - - N - - - - - -
Limapontia depressa Alder & Hancock, 1862 - Schorrenslak - - - - - BN - - - - - -
Familie: Hermaeidae H. Adams & A. Adams, 1854
Hermaea bifida (Montagu, 1816) - Slanke rolsprietslak - - - - - N - - - - - -
Hermaea dendritica (Alder and Hancock, 1843) - Groene rolsprietslak - - - - - N - - - - - -
Familie: Chromodorididae Bergh, 1891
Cadlina laevis Linnaeus, 1767 - Kaalslak - - - - - N - - - - - -
Familie: Discodorididae Bergh, 1891
Geitodoris planata (Alder & Hancock, 1846) - Millennium-wratslak - - - - - N - - - - - -
Familie: Onchidorididae Gray, 1827
Acanthodoris pilosa (Abilgaard in Müller, 1789) - Egelslak - - - - - BN - - - - - -
Onchidoris bilamellata (Linnaeus, 1761) - Rosse sterslak - - - - - BN - - - - - -
Onchidoris muricata (Müller, 1776) - Wrattige sterslak - - - - - N - - - - - -
Familie: Corambidae Bergh, 1869, 1892
Corambe obscura (A.E. Verrill, 1870) - Zuiderzee-schijfslak - - - - - N - - - - - -
Familie: Goniodorididae H. Adams et A. Adams, 1854
Goniodoris castanea Alder & Hancock, 1845 - Bruine plooislak - - - - - N - - - - - -
Goniodoris nodosa (Montagu, 1808) - Bleke plooislak - - - - - N - - - - - -
Ancula gibbosa (Risso, 1818) - Oranje plooislak - - - - - BN - - - - - -
Familie: Polyceridae Alder et Hancock, 1845
Polycera quadrilineata (Müller, 1776) - Harlekijnslak - - - - - N - - - - - -
Palio nothus (Johnston, 1838) - Groene mosdierslak - - - - - N - - - - - -
Thecacera pennigera (Montagu, 1815) - Gestippelde mosdierslak - - - - - BN - - - - - -
Limacia clavigera (Müller, 1776) - - - - - BN - - - - - -
Familie: Archidorididae Bergh, 1891
Archidoris tuberculata (Cuvier, 1804) - Citroenslak - - - - - BN - - - - - -
Familie: Kentrodorididae Bergh, 1891
Jorunna tomentosa (Cuvier, 1804) - Satijnslak - - - - - BN - - - - - -
Familie: Tritoniidae Lamarck, 1809
Tritonia hombergi Cuvier, 1803 - Grote tritonia - - - - - BN - - - - - -
Tritonia plebeia Johnston, 1828 - Kleine tritonia - - - - - BN - - - - - -
Familie: Lomanotidae Bergh, 1890
Lomanotus marmoratus (Alder & Hancock, 1845) - - - - - B - - - - - -
Familie: Dendronotidae Allman, 1845
Dendronotus frondosus (Ascanius, 1774) - Boompjesslak - - - - - BN - - - - - -
Familie: Dotidae Gray, 1853
Doto coronata (Gmelin, 1791) - Roodgevlekte kroonslak - - - - - BN - - - - - -
Doto pinnatifida (Montagu, 1804) - - - - - B - - - - - -
Doto fragilis (Forbes, 1838) - Trage kroonslak - - - - - BN - - - - - -
Familie: Proctonotidae Gray, 1853
Janolus cristatus (delle Chiaje, 1841) - Blauwtipje - - - - - N - - - - - -
Janolus hyalinus (Alder & Hancock, 1854) - Wrattig tipje - - - - - N - - - - - -
Familie: Flabellinidae Bergh, 1889
Flabellina gracilis (Alder & Hancock, 1844) - Slanke waaierslak - - - - - N - - - - - -
Flabellina pedata (Montagu, 1815) - Paarse waaierslak - - - - - N - - - - - -
Coryphella verrucosa (M. Sars, 1829) - - - - - B - - - - - -
Coryphella lineata (Lovén, 1846) - Witgestreepte waaierslak - - - - - BN - - - - - -
Familie: Facelinidae Bergh in Carus, 1889
Facelina auriculata (Müller, 1776) - - - - - B - - - - - -
Familie: Aeolidiidae Orbigny, 1834
Aeolidia papillosa (Linnaeus, 1761) - Grote vlokslak - - - - - BN - - - - - -
Aeolidia glauca Bergh, 1868 - Kleine vlokslak - - - - - N - - - - - -
Familie: Eubranchidae Odhner, 1934
Eubranchus tricolor Forbes, 1838 - - - - - B - - - - - -
Eubranchus exiguus (Alder & Hancock, 1848) - Plompe knuppelslak - - - - - BN - - - - - -
Eubranchus pallidus (Alder and Hancock, 1842) - Bleke knuppelslak - - - - - BN - - - - - -
Eubranchus rupium (Möller, 1842) - Noordelijke knuppelslak - - - - - N - - - - - -
Familie: Facelinidae Bergh, 1889
Facelina bostoniensis (Couthouy, 1838) - Brede ringsprietslak - - - - - BN - - - - - -
Familie: Tergipedidae Bergh, 1889
Catriona gymnota (Couthouy, 1838) - Gorgelpijp-knotsslak - - - - - B - - - - - -
Catriona gymnota (Couthouy, 1838) - Gorgelpijp-knotsslak - - - - - N - - - - - -
Cuthona amoena (Alder & Hancock, 1845) - Gestipplede knotsslak - - - - - BN - - - - - -
Cuthona concinna (Alder & Hancock, 1843) - Zilverblauwe knotsslak - - - - - BN - - - - - -
Cuthona foliata - Gestreepte knotsslak - - - - - N - - - - - -
Cuthona nana (Alder & Hancock, 1842) - Zeerasp-knotsslak - - - - - BN - - - - - -
Cuthona rubescens Picton & Brown, 1978 - Karmozijnrode knotsslak - - - - - N - - - - - -
Tenellia adspersa (Nordmann, 1845) Brakwater knotsslak - - - - - BN - - - - - -
Tenellia pallida (Alder & Hancock, 1842) - - - - - B - - - - - -
Tergipes tergipes (Forskäl, 1775) - Slanke knotsslak - - - - - BN - - - - - -
Trinchesia aurantia (Hadfield 1978) - - - - - N - - - - - -
Familie: Ellobiidae Pfeiffer, 1854
Myosotella denticulata (Montagu, 1803) - Meertandig muizenoortje - - - - - N - - - - - -
Myosotella myosotis (Draparnaud, 1801) - Gewoon muizenoortje - - - - - BN - - - - - -
Auriculinella bidentata (Montagu, 1808) - Wit muizenoortje - - - - - BN - - - - - -
Familie: Dentaliidae Gray, 1847
Dentalium vulgare (da Costa, 1778) - Zwakgeribde olifantstand - - - - - B - - - - - -
Familie Nuculidae Gray, 1824                        
Acila cobboldiae (Sowerby, 1817) - - - - - - - - - - - -
Ennucula tenuis (Montagu, 1808) - Dunne parelmoerneut - - - - - N - - - - - -
Nucula nucleus (Linnaeus, 1758) - Ovale parelmoerneut - - - - - BN - - - - - -
Nucula nitidosa Winckworth, 1930 - Driehoekige parelmoerneut - - - - - N - - - - - -
Nucula trigonula Wood, 1840 - - - - - - - - - - - -
Familie Nuculanidae Adams & Adams, 1858                        
Nuculana minuta (Möller, 1776) - Geribde snavelneut - - - - - - - - - - - -
Nuculana pernula (Müller, 1779) - - - - - - - - - - - -
Familie Yoldiidae Habe, 1977                        
Yoldia lanceolata (Sowerby, 1820) - - - - - - - - - - - -
Yoldia oblongoides (Wood, 1840) - - - - - - - - - - - -
Portlandia arctica (Gray, 1824) - - - - - - - - - - - -
Yoldiella intermedia (Sars, 1865) - - - - - - - - - - - -
Yoldiella lenticula (Möller, 1842) - - - - - - - - - - - -
Yoldiella philippiana (Nyst, 1845) - - - - - - - - - - - -
Microgloma guilonardi (Hoeksema, 1993) - - - - - - - - - - - -
Megayoldia thraciaeformis (Storer, 1838) - - - - - - - - - - - -
Familie Arcidae Lamarck, 1809                        
Bathyarca glacialis (Gray, 1824) - - - - - - - - - - - -
Bathyarca pectunculoides (Scacchi, 1834) - - - - - - - - - - - -
Bathyarca philippiana (Nyst, 1848) - - - - - - - - - - - -
Familie Noetiidae Stewart, 1930                        
Striarca lactea (Linnaeus, 1767) - Melwitte arkschelp - - - - - BN - - - - - -
Familie Glycymerididae Newton, 1916                        
Glycymeris glycymeris (Linnaeus, 1758) - Gewone marmerschelp - - - - - B - - - - - -
Familie Mytilidae Rafinesque, 1815                        
Mytilus antiquorum Sowerby, 1821 - - - - - - - - - - - - -
Mytilus edulis Linnaeus, 1758 - Gewone mossel - - - - - BN - - - - - -
Mytilus galloprovincialis Lamarck, 1819 - Diepwatermossel - - - - - - - - - - - -
Mytilus trossulus Gould, 1850 - - - - - - - - - - - -
Mytilaster lineatus (Gmelin, 1791) - - - - - - - - - - - -
Musculus subpictus (Cantraine, 1835) - Gemarmerde streepschelp - - - - - BN - - - - - -
Modiolula phaseolina (Philippi, 1844) - - - - - - - - - - - -
Crenella decussata (Montagu, 1808) - - - - - - - - - - - -
Arcoperna sericea (Bronn, 1831) - - - - - - - - - - - -
Musculus costulatus (Risso, 1826) - Platte streepschelp - - - - - - - - - - - -
Musculus discors (Linnaeus, 1767) - Gebochelde streepschelp - - - - - - - - - - - -
Musculus niger (Gray, 1824) - Zwarte streepschelp - - - - - N - - - - - -
Modiolus adriaticus (Lamarck, 1819) - Stralende paardenmossel - - - - - - - - - - - -
Modiolus barbatus (Linnaeus, 1758) - Baardmossel - - - - - B - - - - - -
Modiolus modiolus (Linnaeus, 1758) - Gewone paardenmossel - - - - - BN - - - - - -
Familie Limidae Rafinesque, 1815                        
Limea loscombei Sowerby, 1823 - - - - - - - - - - - -
Limatula gwyni Sykes, 1903 - - - - - - - - - - - -
Familie Ostreidae Rafinesque, 1815                        
Ostrea edulis Linnaeus, 1758 - Gewone oester - - - - - BN - - - - - -
Crassostrea angulata (Lamarck, 1819) - Portugese oester - - - - - - - - - - - -
Crassostrea gigas Thunberg, 1793 - Japanse oester - - - - - BN - - - - - -
Crassostrea virginica (Gmelin, 1791) - Amerikaanse oester - - - - - - - - - - - -
Familie Gryphaeidae Vyalov, 1936                        
Neopycnodonte cochlear (Poli, 1795) - Lepeloester - - - - - - - - - - - -
Familie Pectinidae Rafinesque, 1815                        
Aequipecten opercularis (Linnaeus, 1758) - Wijde mantel - - - - - BN - - - - - -
Crassadoma distorta (da Costa, 1778) - - - - - - - - - - - -
Flexopecten flexuosus (Poli, 1795) - - - - - - - - - - - -
Mimachlamys varia (Linnaeus, 1758) - Bonte mantel - - - - - BN - - - - - -
Palliolum tigerinum (Müller, 1776) - Tijgerpels - - - - - - - - - - - -
Pecten maximus Linnaeus, 1758 - Grote mantel - - - - - B - - - - - -
Familie Propeamussiidae Abbott, 1954                        
Similipecten similis (Laskey, 1811) - Kleine glasmantel - - - - - - - - - - - -
Familie Anomiidae Rafinesque, 1815                        
Anomia ephippium Linnaeus, 1758 - Paardenzadel - - - - - BN - - - - - -
Pododesmus patelliformis (Linnaeus, 1761) - Mantel-dekschelp - - - - - B - - - - - -
Pododesmus squama (Gmelin, 1791) - Groene dekschelp - - - - - - - - - - - -
Heteranomia squamula (Linnaeus, 1758) - Schilferige dekschelp - - - - - BN - - - - - -
Familie Lucinidae Fleming, 1828                        
Loripes lacteus (Linnaeus, 1758) - Melkwitte cirkelschelp - - - - - B - - - - - -
Lucinella divaricata (Linnaeus, 1758) - Dubbeltjesschelp - - - - - N - - - - - -
Lucinella juttingae (Spaink, 1965) - - - - - - - - - - - -
Lucinoma borealis (Linnaeus, 1767) - Noordse cirkelschelp - - - - - N - - - - - -
Familie Ungulinidae Adams & Adams, 1856                        
Diplodonta rotundata (Montagu, 1803) - Ronde komschelp - - - - - BN - - - - - -
Familie Thyasiridae Dall, 1900                        
Thyasira flexuosa (Montagu, 1803) - Golfschelp - - - - - BN - - - - - -
Familie Astartidae d'Orbigny, 1844                        
Astarte borealis (Schumacher, 1817) - Grote astarte - - - - - - - - - - - -
Astarte domburgensis (Janssen & van der Slik, 1974) - - - - - - - - - - - -
Astarte elliptica (Brown, 1827) - Ovale astarte - - - - - - - - - - - -
Astarte montagui (Dillwyn, 1817) - Driehoekige astarte - - - - - - - - - - - -
Astarte sulcata da Costa, 1778 - Breedgeribde astarte - - - - - - - - - - - -
Familie Carditidae Lamarck, 1809                        
Venericardia planicosta (Lamarck, 1801) - Zwinkokkel BN - - - - - - - - - -
Familie Keliidae Forbes & Hanleyi, 1849                        
Kellia suborbicularis (Montagu, 1803) - Holteschelpje - - - - - BN - - - - - -
Familie Leptonidae Gray, 1847                        
Hemilepton nitidum (Turton, 1822) - Wit muntschelpje - - - - - BN - - - - - -
Lepton squamosum (Montagu, 1803) - Stippelschelpje - - - - - BN - - - - - -
Familie Montacutidae Clark, 1855                        
Devonia perrieri (Malard, 1904) - - - - - N - - - - - -
Epilepton clarkiae (Clark, 1852) - Drietandschelpje - - - - - - - - - - - -
Tellimya ferruginosa (Montagu, 1808) - Ovaal zeeklitschelpje - - - - - BN - - - - - -
Tellimya tenella (Lovén, 1846) - - - - - N - - - - - -
Montacuta substriata (Montagu, 1808) - Geribd zeeklitschelpje - - - - - BN - - - - - -
Kurtiella bidentata (Montagu, 1803) - Tweetandschelpje - - - - - BN - - - - - -
Familie Galeommatidae Gray, 1840                        
Galeomma turtoni G.B. Sowerby, 1825 - - - - - - - - - - - -
Familie Lasaeidae Gray, 1847                        
Lasaea rubra (Montagu, 1803) - Korstmosschelpje - - - - - N - - - - - -
Familie Condylocardiidae Munier-Chalmas in Bernard, 1896                        
Altenaeum dawsoni (Jeffreys, 1864) - Scheve bultschelp - - - - - BN - - - - - -
Familie Arcticidae Newton, 1891                        
Arctica islandica Linnaeus, 1767 - Noordkromp - - - - - BN - - - - - -
Familie Kelliellidae Fischer, 1887                        
Kelliella abyssicola (Forbes 1844) - - - - - - - - - - - -
Familie Cardiidae Lamarck, 1809                        
Acanthocardia aculeata (Linnaeus, 1758) - Grote hartschelp - - - - - - - - - - - -
Acanthocardia echinata (Linnaeus, 1758) - Gedoornde hartschelp - - - - - BN - - - - - -
Acanthocardia paucicostata (Sowerby, 1839) - Tere hartschelp - - - - - - N - - - - - -
Acanthocardia tuberculata (Linnaeus, 1758) - Geknobbelde hartschelp - - - - - - - - - - - -
Acanthocardia sliggersi Moerdijk & Ter Poorten, 2006 - - - - - - - - - - - -
Cerastoderma edule edule (Linnaeus, 1758) - Gewone kokkel - - - - - BN - - - - - -
Cerastoderma edule major Bucquoy, Dautzenberg & Dollfus, 1889 - - - - - - - - - - - -
Cerastoderma glaucum (Poiret, 1798) - Brakwaterkokkel - - - - - BN - - - - - -
Clinocardium ciliatum (Fabricius, 1780) - - - - - - - - - - - -
Laevicardium crassum (Gmelin, 1791) - Noorse hartschelp - - - - - BN - - - - - -
Parvicardium exiguum (Gmelin, 1791) - Scheve hartschelp - - - - - N - - - - - -
Parvicardium scabrum (Philippi, 1844) - Geschubde hartschelp - - - - - B - - - - - -
Serripes groenlandicus (Mohr, 1786) - - - - - - - - - - - -
Familie Veneridae Rafinesque, 1815                        
Dosinia exoleta (Linnaeus, 1758) - Gewone artemisschelp - - - - - BN - - - - - -
Dosinia lupinus lincta (Pulteney, 1799) - Dichtgestreepte artemisschelp - - - - - N - - - - - -
Ruditapes decussatus (Linnaeus, 1758) - Geruite tapijtschelp - - - - - - - - - - - -
Ruditapes philippinarum (Adams & Reeve, 1850) - Filipijnse tapijtschelp - - - - - BN - - - - - -
Polititapes rhomboides (Pennant, 1777) - Gevlamde tapijtschelp - - - - - BN - - - - - -
Polititapes aureus (Gmelin, 1791) - Gouden tapijtschelp - - - - - - - - - - - -
Venerupis corrugata (Gmelin, 1791) - Gewone tapijtschelp - - - - - BN - - - - - -
Venerupis senescens (Cocconi, 1873) - Grijze tapijtschelp - - - - - - - - - - - -
Chamelea gallina (Linnaeus, 1758) - Gestreepte venusschelp - - - - - B - - - - - -
Chamelea striatula (da Costa, 1778) - Gewone venusschelp - - - - - BN - - - - - -
Clausinella fasciata (da Costa, 1778) - Breedgeribde venusschelp - - - - - - - - - - - -
Timoclea ovata (Pennant, 1777) - Ovale venusschelp - - - - - BN - - - - - -
Venus verrucosa Linnaeus, 1758 - Wrattige tapijtschelp - - - - - - - - - - - -
Mercenaria mercenaria (Linnaeus, 1758)- Amerikaanse venusschelp - - - - - BN - - - - - -
Petricolaria pholadiformis (Lamarck, 1818) - Amerikaanse boormossel - - - - - BN - - - - - -
Mysia undata (Pennant, 1777) - Ronde zandschelp - - - - - N - - - - - -
Familie Tellinidae Blainville, 1814                        
Gastrana fragilis (Linnaeus, 1758) - Eierschelp - - - - - B - - - - - -
Limecola balthica (Linnaeus, 1758) - Nonnetje - - - - - BN - - - - - -
Macoma calcarea (Gmelin, 1791) - Ovaal nonnetje - - - - - - - - - - - -
Macoma obliqua (Sowerby, 1817) - - - - - - - - - - - -
Macoma praetenuis (Leathes in Woodward, 1833) - - - - - - - - - - - -
Arcopagia crassa (Pennant, 1777) - Stevige platschelp - - - - - BN - - - - - -
Moerella distorta (Poli, 1791) - - - - - - - - - - - -
Moerella donacina (Linnaeus, 1758) - Stralende platschelp - - - - - BN - - - - - -
Asbjornsenia pygmaea (Lovén, 1846) - Kleine platschelp - - - - - BN - - - - - -
Fabulina fabula (Gmelin, 1791) - Rechtsgestreepte platschelp - - - - - BN - - - - - -
Macomangulus tenuis (da Costa, 1778) - Tere platschelp - - - - - BN - - - - - -
Familie Donacidae Fleming, 1828                        
Donax variegatus (Gmelin, 1791) - Glad zaagje - - - - - - - - - - - -
Donax vittatus (da Costa, 1778) - Gewoon zaagje - - - - - BN - - - - - -
Familie Psammobiidae Fleming, 1828                        
Gari depressa (Pennant, 1777) - Ovale zonneschelp - - - - - - - - - - - -
Gari fervensis (Gmelin, 1791) - Geplooide zonneschelp - - - - - BN - - - - - -
Familie Semelidae Stoliczka, 1870                        
Abra alba (Wood, 1802) - Witte dunschaal - - - - - BN - - - - - -
Abra longicallus (Scacchi, 1835) - - - - - - - - - - - -
Abra nitida (Müller, 1776) - Glanzende dunschaal - - - - - N - - - - - -
Abra ovata (Philippi, 1836) - - - - - - - - - - - -
Abra prismatica (Montagu, 1803) - Prismatische dunschaal - - - - - BN - - - - - -
Abra profundorum (Smith, 1885) - - - - - - - - - - - -
Abra tenuis (Montagu, 1803) - Tere dunschaal - - - - - N - - - - - -
Familie Scrobiculariidae Adams & Adams, 1856                        
Scrobicularia plana (da Costa, 1778) - Platte slijkgaper - - - - - BN - - - - - -
Familie Solenidae Lamarck, 1809                        
Solen marginatus Pulteney, 1799 - Messchede - - - - - B - - - - - -
Familie Pharidae Adams & Adams, 1858                        
Ensis magnus Schumacher, 1817 - Grote zwaardschede - - - - - BN - - - - - -
Ensis leei M. Huber, 2015 - Amerikaanse zwaardschede - - - - - BN - - - - - -
Ensis ensis (Linnaeus, 1758) - Kleine zwaardschede - - - - - BN - - - - - -
Ensis minor (Chenu, 1843) - Klein tafelmesheft - - - - - BN - - - - - -
Ensis siliqua (Linnaeus, 1758) - Groot tafelmesheft - - - - - BN - - - - - -
Pharus legumen (Linnaeus, 1758) - Peultjesmesheft - - - - - B - - - - - -
Phaxas pellucidus (Pennant, 1777) - Sabelschede - - - - - BN - - - - - -
Familie Mactridae Lamarck, 1809                        
Mactra stultorum cinerea Montagu, 1803 - Grote strandschelp - - - - - BN - - - - - -
Mactra stultorum plistoneerlandica Van Regteren Altena, 1937 - - - - - - - - - - - -
Spisula elliptica (Brown, 1827) - Ovale strandschelp - - - - - BN - - - - - -
Spisula solida (Linnaeus, 1758) - Stevige strandschelp - - - - - BN - - - - - -
Spisula subtruncata (da Costa, 1778) - Halfgeknotte strandschelp - - - - - BN - - - - - -
Lutraria angustior Philippi, 1844 - Gerekte slijkschelp - - - - - B - - - - - -
Lutraria lutraria (Linnaeus, 1758) - Gewone otterschelp - - - - - BN - - - - - -
Mulinia lateralis (Say, 1822) - Amerikaanse strandschelp - - - - - BN - - - - - -
Familie Myidae Lamarck, 1809                        
Mya arenaria Linnaeus, 1758 - Strandgaper - - - - - BN - - - - - -
Mya truncata Linnaeus, 1758 - Afgeknotte gaper - - - - - BN - - - - - -
Sphenia binghami Turton, 1822 - Kleine gaper - - - - - BN - - - - - -
Familie Corbulidae Lamarck, 1818                        
Corbula gibba (Olivi, 1792) - Korfschelp - - - - - BN - - - - - -
Familie Gastrochaenidae Gray, 1840                        
Gastrochaena dubia (Pennant, 1777) - Steenboorder - - - - - B - - - - - -
Familie Hiatellidae Gray, 1824                        
Cyrtodaria angusta (Nyst & Westendorp, 1839) - - - - - - - - - - - -
Cyrtodaria siliqua (Spengler, 1793) - - - - - - - - - - - -
Hiatella arctica (Linnaeus, 1767) - Noordse rotsboorder - - - - - BN - - - - - -
Hiatella rugosa (Linnaeus, 1767) - Ruwe rotsboorder - - - - - BN - - - - - -
Saxicavella jeffreysi Winckworth, 1930 - Geplooide rotsboorder - - - - - N - - - - - -
Familie Pholadidae Lamarck, 1809                        
Barnea candida (Linnaeus, 1758) - Witte boormossel - - - - - BN - - - - - -
Barnea parva (Pennant, 1777) - Kleine boormossel - - - - - BN - - - - - -
Pholas dactylus Linnaeus, 1758 - Pholade - - - - - - - - - - - -
Zirfaea crispata (Linnaeus, 1758) - Ruwe boormossel - - - - - B - - - - - -
Martesia striata (Linnaeus, 1758) - - - - - - - - - - - -
Familie Teredinidae Rafinesque, 1815                        
Teredo navalis Linnaeus, 1758 - Gewone paalworm - - - - - BN - - - - - -
Lyrodes pedicellatus (Quatrefages, 1849) - - - - - - - - - - - -
Psiloteredo megotara (Forbes & Hanley, 1848) - Scheepsworm - - - - - B - - - - - -
Teredora malleolus (Turton, 1822) - - - - - - - - - - - -
Bankia carinata (Gray, 1827) - - - - - - - - - - - -
Bankia bipennata (Turton, 1819) - - - - - - - - - - - -
Bankia fimbriatula Moll & Roch, 1931 - Franjepaalworm - - - - - - - - - - - -
Nototeredo norvegica (Spengler, 1792) - Noorse paalworm - - - - - - - - - - - -
Familie Xylophagidae Purchon, 1941                        
Xylophaga dorsalis (Turton, 1819) - Houtboormossel - - - - - - - - - - - -
Xylophaga praestans Smith, 1885 - Fraaie houtboormossel - - - - - - - - - - - -
Familie Pandoridae Rafinesque, 1815                        
Pandora pinna (Montagu, 1803) - - - - - - - - - - - -
Pandora inaequivalvis Linnaeus, 1758 - - - - - - - - - - - -
Familie Periplomatidae Dall, 1895 - - - - - - - - - - - -
Cochlodesma praetenue (Pulteney, 1799) - Lepelschelp - - - - - N - - - - - -
Familie Thraciidae Stoliczka, 1870                        
Thracia convexa (W. Wood, 1815) - Bolle papierschelp - - - - - N - - - - - -
Thracia papyracea (Poli, 1791) - Gewone papierschelp - - - - - BN - - - - - -
Thracia villosiuscula (MacGillivray, 1827) - Grove papierschelp - - - - - BN - - - - - -
Familie: Sepiidae Keferstein, 1866
Sepia officinalis Linnaeus, 1758 - Gewone zeekat - - - - - BN - - - - - -
Familie: Sepiolidae Leach, 1817
Sepiola atlantica Orbigny, 1839 - Dwerginktvis - - - - - BN - - - - - -
Familie: Loliginidae d'Orbigny, 1848
Loligo vulgaris Lamarck, 1798 - Gewone pijlinktvis - - - - - BN - - - - - -
Loligo forbesii Steenstrup, 1856 - Noordse pijlinktvis - - - - - B - - - - - -
Alotheutis subulata (Lamarck, 1798) - Dwergpijlinktvis - - - - - B - - - - - -
Familie: Ommastrephidae Steenstrup, 1857
Ommastrephes sagittatus (Lamarck, 1798) - - - - - B - - - - - -
Familie: Octopodidae d'Orbigny, 1840
Eledone cirrhosa (Lamarck, 1798) - Kleine achtarm - - - - - B - - - - - -
Octopus vulgaris Lamarck, 1798 - Gewone achtarm - - - - - B - - - - - -

Externe linksBewerken