Lijst van landmollusken in Nederland, België en Luxemburg

Wikimedia-lijst

Dit is een lijst van landmollusken in Nederland, België en Luxemburg.

Deze lijst geeft een overzicht van alle soorten landmollusken die uit Nederland, België en Luxemburg bekend zijn. Van elke soort wordt tevens een globaal overzicht van het fossiele voorkomen in afzettingen van kwartaire ouderdom gegeven.

Uit België zijn veel minder fossiele landmollusken bekend dan uit Nederland. Dit heeft twee oorzaken. Ten eerste is de fossiele niet-mariene fauna van België veel minder bestudeerd dan die van Nederland en bestaan er minder publicaties over en ten tweede ontbreken veel Pleistocene afzettingen in België of zijn kalkloos waardoor kalkige fossielen zoals mollusken ontbreken. Voor Luxemburg geldt dit in nog sterkere mate.

Voor de zoetwatermollusken: zie Lijst van zoetwatermollusken in Nederland, België en Luxemburg
Voor de mariene soorten: zie Lijst van mariene mollusken in België en Nederland.
Verklaring van de kolommen
 • Taxon Soorten en ondersoorten, soms is alleen duidelijk tot welk genus een taxon behoort en wordt de soortnaam aangeduid als: sp.
 • VP (Vroeg Pleistoceen) Dit is de periode die het Pretiglien tot en met het Bavelien omvat, dit komt ongeveer overeen met 2,588 - 0,85 Ma
 • MP (Midden Pleistoceen) Dit is de periode die het Cromerien tot en met het Saalien omvat, dit komt ongeveer overeen met 0,85 - 0,128 Ma
 • LP (Laat Pleistoceen) Dit zijn het warme Eemien en het voornamelijk koude Weichselien, ongeveer van 0,128 - 0,0115 Ma.
 • H (Holoceen). Dit is het interglaciaal waarin wij nu leven. Het begon 0,0115 Ma geleden.
 • Huidige fauna Deze bestrijkt de tijd waaruit waarnemingen van mollusken bekend zijn en in publicaties vastgelegd.
 • I/G - I de soort is alleen uit interglacialen bekend (gematigd warm klimaat), G glaciale soort (koel tot koud klimaat); Er zijn ook soorten die zowel in koude als in warme perioden voorkwamen: dit is aangegeven met IG.
 • Niet inheems. Hier zijn dit alle soorten die onder invloed van activiteiten van de mens, of door direct ingrijpen (bewust of onbewust) ooit in één of meer van de drie landen terecht zijn gekomen. Dit hoeven niet alleen soorten van andere continenten te zijn, er vallen ook soorten onder die bijvoorbeeld uit het Mediterrane gebied in Europa hier terecht zijn gekomen. Deze soorten ontberen aanwezigheid in afzettingen die ouder zijn dan de aankomst van de (huidige) mens in één of meer van de drie landen (zowel tijdens het Holoceen als tijdens voorafgaande interglacialen).
 • Lokaal uitgestorven In één of meer van de drie landen uitgestorven, elders voortlevend. Het gaat hier uitsluitend om fossiele voorkomens. Zie ook de kolom 'Lokaal verdwenen'.
 • Volledig uitgestorven Soorten die alleen als fossiel bekend zijn en thans dus nergens meer voorkomen. Aangeduid met †.
 • Lokaal verdwenen Dit zijn soorten die tijdens de periode waaruit (gepubliceerde) waarnemingen bestaan ergens in één of meer van de drie landen bleken te leven, maar later (meestal door het verdwijnen van hun leefomgeving) verdwenen zijn. Hoewel daarvoor vaak de term 'uitgestorven' wordt gebruikt, zijn deze soorten zeker niet uitgestorven want ze leven elders voort. Ook is de term plaatselijk uitgestorven wel in gebruik. Deze term is echter gereserveerd voor fossielen. Als blijkt dat een soort hier tijdens één of meer interglacialen aanwezig was om daarna hier niet meer terug te keren terwijl ze wel elders voortleven dan mogen we over 'plaatselijk uitgestorven' spreken. Een periode van waarneming van slechts 200 jaar of misschien zelfs nog minder, en een afwezigheid daarna van misschien 20 jaar is te weinig bewijs voor het plaatselijk uitgestorven zijn van een soort.
 • Areaal per land is aangegeven of de soort in dat land voorkomt (Het is dus niet een echte verspreidingskaart)
Gebruikte termen en afkortingen in de tabel

In de eerste kolom (onder: 'Taxon'):

 • sp. indet. = ondetermineerbaar tot op soortniveau
 • sp. = duidelijk een 'goede' soort, maar onduidelijk welke, uiteindelijk wel determineerbaar bij toegenomen kennis.
 • sp. nov. = species novum. Het betreffende taxon behoort niet tot een bekende soort maar heeft nog geen naam gekregen en is slechts als 'sp. nov.' gepubliceerd.

Overige kolommen:

 • B = België
 • L = Luxemburg
 • N = Nederland
 • BLN = België + Luxemburg + Nederland, etc.
Landmollusken
Taxon VP MP LP H Huidige
fauna
I/G Niet
Inheems
Lokaal
Uitgestorven
Volledig
Uitgestorven
Lokaal
Verdwenen
Areaal
Familie: Cochlostomatidae Kobelt, 1902
Cochlostoma salomoni Geyer, 1914 N - - - - I - - - -
Cochlostoma septemspirale (Razoumowsky, 1789) - - - - B I - - - - Cochlostoma septemspirale Presence in European countries.png
Cochlostoma sp. indet. N - - - - I - - - - -
Familie: Aciculidae J.E. Gray, 1850
Acicula fusca (Montagu, 1803) - - - BN BN I - - - - -
Platyla polita (W. Hartmann, 1840) - - - BLN BLN I - - - - -
Familie: Pomatiidae Newton, 1891
Pomatias elegans (O.F. Müller, 1774) - - - BLN BLN I - - - - Pomatias elegans Presence in European countries.png
Familie: Carychiidae Jeffreyss, 1830
Carychium mariae Paulucci, 1878 - N - - - I - N - - Carychium-mariae Presence in European countries.png
Carychium minimum O.F. Müller, 1774 N N N BLN BLN I - - - - Carychium-minimum Presence in European countries.png
Carychium tridentatum (Risso, 1826) N N N BLN BLN I - - - - Carychium-tridentatum Presence in European countries.png
Familie: Succineidae H. Beck, 1837
Succinea antiqua (Colbeau, 1865) - - BN - - G - BN ? - -
Succinea putris (Linnaeus, 1758) N N N BN BLN I - - - - Succinea putris Presence in European countries.png
Succinella oblonga oblonga (Draparnaud, 1801) N N BN BLN BLN IG - - - - -
Succinella oblonga elongata (Sandberger, 1875) N - BN - - G - BN - - -
Oxyloma elegans elegans (Risso, 1826) N N N BN BLN I - - - - Oxyloma elegans elegans Presence in European countries.png
Oxyloma sarsii (Esmark, 1886) - - - - BN I - - - - -
Oxyloma schumacheri (Andreae, 1884) N - BN - - G - BN - - -
Succinea elegans/putris N N N BN - IG - - - - -
Quickella arenaria (Potiez & Michaud, 1835) - - - - BN I - - - - -
Familie: Cochlicopidae Pilsbry, 1900
Cochlicopa lubrica (O.F. Müller, 1774) N N N BLN BLN I - - - - -
Cochlicopa lubricella (Rossmässler, 1834) - N N N BLN I - - - - -
Cochlicopa nitens (M. von Gallenstein, 1848) - N - - L I - N - - -
Cochlicopa repentina Hudec, 1960 - - - N BLN I - - - - -
Cochlicopa sp. indet. N N N BN - I - - - - -
Taxon VP MP LP H Huidige
fauna
I/G Niet
Inheems
Lokaal
Uitgestorven
Volledig
Uitgestorven
Lokaal
Verdwenen
Areaal
Familie: Azecidae H. Watson, 1920
Azeca goodalli (A. Férussac, 1821) - N - BLN BL I - N - - Azeca goodalli Presence in European countries.png
Familie: Lauriidae Steenberg, 1925
Lauria cylindracea (Da Costa, 1778) - - - - BLN I N - - - -
Familie: Orculidae Pilsbry, 1918
Sphyradium doliolum (Bruguière, 1792) N - - BLN BLN I - - - - -
Orcula dolium (Draparnaud, 1801) - - N - - I - N - - -
Familie: Valloniidae Morse, 1864
Vallonia costata (O.F. Müller, 1774) N N N BLN BLN I - - - - -
Vallonia declivis Sterki, 1893 - - - N - I - N - - -
Vallonia enniensis (Gredler, 1856) N N - BN L I - BN - - -
Vallonia excentrica Sterki, 1893 N N N BLN BLN I - - - - -
Vallonia pulchella (O.F. Müller, 1774) N N N BLN BLN IG - - - - -
Vallonia suevica Geyer, 1908 - - - - L I - - - - -
Vallonia tenuilabris (A. Braun, 1843) N - N - - G - N - - -
Acanthinula aculeata (O.F. Müller, 1774) - N - BN BLN I - - - - -
Spermodea lamellata (Jeffreys, 1830) - N - - N I - - - N
Familie: Pupillidae Turton, 1831
Pupilla densegyrata (Ložek, 1954) - - N - - G - N - - -
Pupilla loessica Ložek, 1954 - - N - - G - N - - -
Pupilla muscorum (Linnaeus, 1758) N N N BLN BLN IG - - - - -
Pupilla sterrii (Voith, 1840) N - - - BLN I - - - - -
Pupilla triplicata (Studer, 1820) - - - - B? I - - - - -
Familie: Pyramidulidae Kennard & B.B. Woodward, 1914
Pyramidula pusilla (Vallot, 1801) - - - - B I - - - - -
Familie: Chondrinidae Steenberg, 1925
Granaria frumentum (Draparnaud, 1801) N - - - BL I - N - - -
Abida secale (Draparnaud, 1801) - N N - BL I - N - - -
Chondrina avenacea (Bruguière, 1792) N - - - B I - N - - -
Taxon VP MP LP H Huidige
fauna
I/G Niet
Inheems
Lokaal
Uitgestorven
Volledig
Uitgestorven
Lokaal
Verdwenen
Areaal
Familie: Vertiginidae Fitzinger, 1833
Columella aspera Waldén, 1966 ? ? ? ? BLN I - - - - -
Columella columella (G. von Martens, 1830) N N BN - - G - BN - - Columella columella Presence in European countries.png
Columella edentula (Draparnaud, 1805) N N - BLN BLN I - - - - -
Columella sp. indet. N N N N - I - - - - -
Truncatellina callicratis (Scacchi, 1833) - - - - B I - - - - -
Truncatellina cylindrica (A. Férussac, 1807) - - - N BLN I - - - - -
Vertigo alpestris Alder, 1838 N N - BLN BL I - BN - - Vertigo-alpestris Presence in European countries.png
Vertigo angustior Jeffreys, 1830 - N - BN BLN I - - - - Vertigo-angustior Presence in European countries.png
Vertigo antivertigo (Draparnaud, 1801) N N N BLN BN I - L - - Vertigo-antivertigo Presence in European countries.png
Vertigo genesii Gredler, 1856 N N N BN - IG - BN - - Vertigo-genesii Presence in European countries.png
Vertigo geyeri Lindholm, 1925 - N N BN - IG - BN - - Vertigo-geyeri Presence in European countries.png
Vertigo lilljeborgi (Westerlund, 1871) - - - L - I - L - - Vertigo-lilljeborgi Presence in European countries.png
Vertigo moulinsiana (Dupuy, 1849) N N - BLN BN I - L - - Vertigo-moulinsiana Presence in European countries.png
Vertigo pusilla O.F. Müller, 1774 N N N BN BLN I - - - - Vertigo-pusilla Presence in European countries.png
Vertigo pygmaea (Draparnaud, 1801) N N N BLN BLN I - - - - Vertigo-pygmaea Presence in European countries.png
Vertigo substriata (Jeffreys, 1833) N N - BN BLN I - - - - Vertigo-substriata Presence in European countries.png
Familie: Enidae B.B. Woodward, 1903
Jaminia quadridens (O.F. Müller, 1774) - - - - BL I - B - - -
Ena montana (Draparnaud, 1801) N - - N BL I - N - - -
Merdigera obscura (O.F. Müller, 1774) - - - BLN BLN I - - - - -
Enidae gen. & sp. indet. N - - - - I - - - - -
Zebrina detrita (O.F. Müller, 1774) - - - - L I - - - - Zebrina detrita Presence in European countries.png
Chondrula tridens (O.F. Müller, 1774) - - - - L I - - - - -
Familie: Clausiliidae J.E. Gray, 1855
Cochlodina laminata (Montagu, 1803) N N N BLN BLN I - - - - -
Macrogastra attenuata lineolata (Held, 1836) - - - L BLN I - - - - -
Macrogastra densestriata (Rossmässler, 1836) N - - - - I - N - - -
Macrogastra plicatula (Draparnaud, 1801) - N - B BL I - - - - -
Macrogastra rolphii (Turton, 1826) - - - BLN BLN I - - - - -
Macrogastra ventricosa (Draparnaud, 1801) N N N N BL I - N - - -
Clausilia bidentata (Ström, 1765) N N - BN BLN I - - - - -
Taxon VP MP LP H Huidige
fauna
I/G Niet
Inheems
Lokaal
Uitgestorven
Volledig
Uitgestorven
Lokaal
Verdwenen
Areaal
Clausilia cruciata (S. Studer, 1820) N - - - L I - N - - -
Clausilia dubia Draparnaud, 1805 N N N BN BLN I - - - - -
Clausilia pumila C. Pfeiffer, 1828 N N N - - I - N - - -
Clausilia rugosa antiquitatis H. Nordsieck, 1990 N - - - - I - - - -
Clausilia rugosa parvula (A. Férussac, 1807) - N - BN BLN I - - - - -
Laciniaria plicata (Draparnaud, 1801) - - - - BL I - - - - -
Balea biplicata (Montagu, 1803) - - - BN BLN I - - - - -
Balea perversa (Linnaeus, 1758) - - - BN BLN I - - - - -
Familie: Ferussaciidae Bourguignat, 1883
Cecilioides acicula (O.F. Müller, 1774) - - - - BLN I BLN - - - -
Familie: Testacellidae J.E. Gray, 1840
Testacella haliotidea Draparnaud, 1801 - - - - B I - - - - -
Familie: Punctidae Morse, 1864
Punctum pygmaeum (Draparnaud, 1801) N N N BLN BLN I - - - - -
Paralaoma servilis (Shuttleworth, 1852) - - - - N I N - - - -
Familie: Helicodiscidae H.B. Baker, 1927
Lucilla scintilla (Lowe, 1852) - - - - N I ? - - - -
Lucilla singleyana (Pilsbry, 1889) - - - - BL I ? - - - -
Familie: Patulidae Tryon, 1866
Discus perspectivus (Megerle von Mühlfeld, 1816) N - - - - I - N - - -
Discus rotundatus (O.F. Müller, 1774) N N N BLN BLN I - - - - -
Discus ruderatus (W. Hartmann, 1821) N N N - B I - N - - -
Familie: Pristilomatidae T. Cockerell, 1891
Vitrea contracta (Westerlund, 1871) - N - - BLN I - - - - -
Vitrea crystallina (O.F. Müller, 1774) N N N BLN BLN I - - - - -
Familie: Euconulidae H.B. Baker, 1928
Euconulus fulvus (O.F. Müller, 1774) N N N BLN BLN I - - - - -
Euconulus praticola (Reinhardt, 1883) - - - - BLN I - - - - -
Euconulus trochiformis (Montagu, 1803) - - - - BLN I - - - - -
Familie: Gastrodontidae Tryon, 1866
Zonitoides arboreus (Say, 1817) - - - - BN I BN - - - -
Zonitoides excavatus (Alder, 1830) - - - - BN I - - - - -
Zonitoides nitidus (O.F. Müller, 1774) N N N BLN BLN I - - - - Zonitoides nitidus Presence in European countries.png
Zonitoides sepultus Ložek, 1964 N N - - - I - - - -
Taxon VP MP LP H Huidige
fauna
I/G Niet
Inheems
Lokaal
Uitgestorven
Volledig
Uitgestorven
Lokaal
Verdwenen
Areaal
Familie: Oxychilidae P. Hesse, 1927
Daudebardia brevipes (Draparnaud, 1805) - - - - L I - - - - -
Daudebardia rufa (Draparnaud, 1805) - - - - L I - - - - -
Oxychilus alliarius (J.S. Miller, 1822) - - - N BLN I - - - - -
Oxychilus cellarius (O.F. Müller, 1774) - - N BLN BLN I - - - - -
Oxychilus draparnaudi (H. Beck, 1837) - - - - BLN I BN - - - -
Oxychilus navarricus helveticus (Blum, 1881) - - - - BN I BN - - - -
Aegopinella nitidula (Draparnaud, 1805) N - N BLN BLN I - - - - -
Aegopinella nitens (Michaud, 1831) - - - - BLN I - - - - -
Aegopinella pura (Alder, 1830) - - - BLN BLN I - - - - -
Aegopinella sp. nov. N - - - - I - - - -
Lyrodiscus jourdani (Michaud, 1862) N - - - - I - - - -
Nesovitrea hammonis (Ström, 1765) N N N BLN BLN I - - - - -
Nesovitrea petronella (Pfeiffer, 1853) - - - - L I - - - - -
Familie: Milacidae Ellis, 1926
Milax gagates (Draparnaud, 1801) - - - - BN I - - - - -
Tandonia budapestensis (Hazay, 1880) - - - - BN I - - - - -
Tandonia rustica (Millet, 1843) - - - - BLN I - - - - -
Tandonia sowerbyi (Férussac, 1823) - - - - BN I BN - - - -
Milacidae gen. & sp. indet. N N N BN NB I - - - - -
Familie: Vitrinidae Fitzinger, 1833
Vitrinobrachium breve (A. Férussac, 1821) N N N LN N I - L - - -
Eucobresia diaphana (Draparnaud, 1805) N - - BN BLN I - - - - -
Vitrina pellucida (O.F. Müller, 1774) - BN - BLN BLN I - - - - -
Phenacolimax major (A. Férussac, 1807) - - - N BLN I - - - - -
Familie: Boettgerillidae Van Goethem, 1972
Boettgerilla pallens Simroth, 1912 - - - - BLN I - - - - -
Familie: Limacidae Lamarck, 1801
Limax cinereoniger Wolf, 1803 - - - - BLN I - - - - -
Limax maximus Linnaeus, 1758 - - - - BLN I - - - - -
Limacus flavus (Linnaeus, 1758) - - - - BN I - - - - -
Malacolimax tenellus (O.F. Müller, 1774) - - - - BLN I - - - - -
Lehmannia marginata (O.F. Müller, 1774) - - - - BLN I - - - - -
Lehmannia valentiana (Férussac, 1822) - - - - BN I BN - - - -
Taxon VP MP LP H Huidige
fauna
I/G Niet
Inheems
Lokaal
Uitgestorven
Volledig
Uitgestorven
Lokaal
Verdwenen
Areaal
Familie: Agriolimacidae H. Wagner, 1935
Deroceras agreste (Linnaeus, 1758) - - - - BLN I - - - - -
Deroceras laeve (O.F. Müller, 1774) - - - - BLN I - - - - -
Deroceras panormitanum (Lessona & Pollonera, 1882) - - - - BN I BN - - - -
Deroceras reticulatum (O.F. Müller, 1774) - - - - BLN I - - - - -
Deroceras sturanyi (Simroth, 1894) - - - - BN I - - - - -
Familie: Limacidae & Agriolimacidae
Limacidae, grote soorten N N N N BN I - - - - -
Limacidae, kleine soorten N N N BN NB IG - - - - -
Familie: Arionidae J.E. Gray, 1840
Arion circumscriptus Johnston, 1828 - - - - BLN I - - - - -
Arion distinctus Mabille, 1868 - - - - BLN I - - - - -
Arion fasciatus (Nilsson, 1823) - - - - L I - - - - -
Arion fuscus (O.F. Müller, 1774) - - - - BLN I - - - - -
Arion hortensis A. Férussac, 1819 - - - - BN I - - - - -
Arion intermedius Normand, 1852 - - - - BLN I - - - - -
Arion lusitanicus J. Mabille, 1868 - - - - BLN I - - - - -
Arion rufus (Linnaeus, 1758) - - - - BLN I - - - - -
Arion silvaticus Lohmander, 1937 - - - - BLN I - - - - -
Ariolimax columbianus (Gould, 1851) - - - - N I N - - - -
Familie: Bradybaenidae Pilsbry, 1934
Fruticicola fruticum (O.F. Müller, 1774) - - N N BLN I - - - - -
Familie: Helicodontidae Kobelt, 1904
Helicodonta obvoluta (O.F. Müller, 1774) - - - BLN BLN I - - - - -
Soosia sp. N - - - - I - - - -
Familie: Cochlicellidae Shileyko, 1972
Cochlicella acuta (O.F. Müller, 1774) - - - - BN I BN - - - -
Cochlicella barbara (Linnaeus, 1758) - - - - BN I BN - - - -
Taxon VP MP LP H Huidige
fauna
I/G Niet
Inheems
Lokaal
Uitgestorven
Volledig
Uitgestorven
Lokaal
Verdwenen
Areaal
Familie: Hygromiidae Tryon, 1866
Monacha cantiana (Montagu, 1803) - - - - BN I BN - - - -
Monacha cartusiana (O.F. Müller, 1774) - - - - BLN I BN - - - -
Trochoidea elegans (Gmelin, 1791) - - - - B I B - - - -
Xerocrassa geyeri (Soós, 1926) - - - - B I - - - - -
Trichia hispida (Linnaeus, 1758) N N N BLN BLN IG - - - - -
Trichia sericea (Draparnaud, 1801) - - - - BL I - - - - -
Trichia striolata (Pfeiffer, 1828) N N N BN NB I - - - - -
Helicopsis striata (O.F. Müller, 1774) - N - - L IG - - - - -
Xerotricha apicina (Lamarck, 1822) - - - - BN I BN - - - Xerotricha apicina Presence in European countries.png
Helicella itala (Linnaeus, 1758) - - - N BLN I - - - - -
Candidula gigaxii (L. Pfeiffer, 1850) - - - - BN I - - - - -
Candidula intersecta (Poiret, 1801) - - - - BN I - - - - -
Candidula unifasciata (Poiret, 1801) - - - - BLN I - - - - -
Hygromia cinctella (Draparnaud, 1801) - - - - N I N - - - -
Cernuella aginnica (Locard, 1894) - - - - BN I BN - - - -
Cernuella cisalpina (Rossmässler, 1837) - - - - BN I BN - - - -
Cernuella neglecta (Draparnaud, 1805) - - - - BLN I BLN - - - -
Cernuella virgata (Da Costa, 1778) - - - - BN I BN - - - -
Pseudotrichia rubiginosa (Rossmässler, 1838) N - N BN NB I - - - - -
Monachoides incarnatus (O.F. Müller, 1774) N - - LN BLN I - - - - -
Monachoides sp. nov. N - - - - I - - - -
Perforatella belgrandi (Bourguignat, 1869) N - - - - I - - - -
Perforatella bidentata (Gmelin, 1791) N N N - - I - N - - -
Perforatella dibothrion (M. von Kimakowicz, 1884) N - - - - I - N - - -
Xerolenta obvia (Menke, 1828) - - - - L I - - - - -
Xerosecta cespitum (Draparnaud, 1801) - - - - B I B - - - -
Taxon VP MP LP H Huidige
fauna
I/G Niet
Inheems
Lokaal
Uitgestorven
Volledig
Uitgestorven
Lokaal
Verdwenen
Areaal
Familie: Helicidae Rafinesque, 1815
Arianta arbustorum arbustorum (Linnaeus, 1758) N N N BN BLN IG - - - - Arianta arbustorum Presence in European countries.png
Arianta arbustorum alpicola (Férussac, 1821) - - N - - I - N - - -
Helicigona lapicida (Linnaeus, 1758) N - - BLN BLN I - - - - Helicigona lapicida Presence in European countries.png
Helicigona sp. nov. N - - - - I - - - -
Chilostoma sp. nov. N - - - - I - - - -
Isognomostoma isognomostoma (Schröter, 1784) N - - - BL I - N - - -
Theba pisana (O.F. Müller, 1774) - - - - BN I BN - - - -
Cepaea nemoralis (Linnaeus, 1758) N N N BN BLN I - - - - -
Cepaea hortensis (O.F. Müller, 1774) - - - N BLN I - - - - -
Cepaea sp. indet. N N N N - I - - - - -
Helicinae gen. nov.? sp. nov. N - - - - I - - - -
Cornu aspersum (O.F. Müller, 1774) - - - BLN I BLN - - - Cornu aspersum Presence in European countries.png
Helix lucorum Linnaeus, 1758 - - - - N I N - - - -
Helix pomatia Linnaeus, 1758 - - - N BLN I - - - - Helix-pomatia Presence in European countries.png

Externe linksBewerken