Hoofdmenu openen
Mya arenaria, een diep ingegraven soort met lange sifo[1]

De sifo (correct meervoud: sifo's, al wordt sifons of sifonen ook vaak gebruikt) is een orgaan bij de meeste groepen mollusken. Andere benamingen zijn in- en uitstroombuis en ademhalingsbuis.

Tweekleppigen of bivalven hebben een of twee sifonen die geheel of gedeeltelijk met elkaar vergroeid kunnen zijn. Door de buizen wordt een waterstroom geleid waarbij het water door een buis naar binnen stroomt en door de andere weer naar buiten gaat. Het dier haalt met behulp van de kieuwen voedsel en zuurstof uit het water. De term ademhalingsbuis is dus niet geheel correct.

De lengte van de sifo verschilt per soort en is gerelateerd aan de levenswijze van het dier. Veel bivalven leven ingegraven in het sediment en omdat de schelp meestal op gelijke diepte blijft en de uiteinden van de sifonen boven het sedimentoppervlak moeten kunnen uitsteken bepaalt de lengte van de sifonen hoe diep de dieren zich kunnen ingraven. Bij sommige soorten zijn de gestrekte sifonen decimeters lang waardoor de schelpen ver buiten het bereik van predatoren kunnen blijven. Andere bivalven zijn nooit erg diep ingegraven maar hebben toch betrekkelijk lange sifonen. Deze soorten gebruiken hun sifonen om het sedimentoppervlak te kunnen afgrazen. Er zijn ook veel ondiep ingegraven soorten of soorten die op de bodem of aangehecht aan een hard substraat leven. Over het algemeen hebben dergelijk soorten korte of geheel afwezige sifonen.

Slakken of gastropoden hebben meestal een ademhalingsbuis. Bij veel soorten, vooral landslakken is slechts een ademhalingsopening aanwezig. Bepaalde groepen zeeslakken beschermen hun lange sifo's met behulp van een meestal half open, buisvormige uitgroeiing van de schelp: het sifo- of sifonaal kanaal.

AfbeeldingenBewerken