Vroeg Pleistoceen

Indeling van het Pleistoceen
Internationaal Noordwest-Europa
Serie Subserie Etage Super-etage Etage Tijd (Ma)
Holoceen jonger
Pleistoceen Laat Tarantien (onbenoemd) Weichselien 0,116 - 0,0117
Eemien 0,126 - 0,116
Midden Chibaniaan Saalien 0,238 - 0,126
Oostermeer 0,243 - 0,238
(onbenoemd) 0,324 - 0,243
Belvédère 0,338 - 0,324
(onbenoemd) 0,386 - 0,338
Holsteinien 0,418 - 0,386
Elsterien 0,465 - 0,418
Cromerien diverse etages 0,850 - 0,465
Vroeg Calabrien
Bavelien diverse etages 1,07 - 0,85
Menapien diverse etages 1,20 - 1,07
Waalien diverse etages 1,45 - 1,20
Eburonien diverse etages 1,80 - 1,45
Gelasien Tiglien diverse etages 2,40 - 1,80
Pretiglien diverse etages 2,58 - 2,40
Plioceen   Piacenzien Reuverien   ouder
Tabel 1 - Indeling van het Pleistoceen
  Glaciaal of Stadiaal
  Interglaciaal of Interstadiaal

Het Vroeg Pleistoceen is het vroegste deel van het geologisch tijdperk Pleistoceen. De afzettingen uit het Vroeg Pleistoceen vormen een sub-serie, een onderverdeling van de serie Pleistoceen. Het Vroeg Pleistoceen volgt op het Plioceen en gaat aan het Midden Pleistoceen vooraf. In de (internationale) stratigrafie wordt het Vroeg Pleistoceen onderverdeeld in het jongere Calabrien en het oudere Gelasien. Regionaal worden andere indelingen gebruikt. Dat is ook het geval in Noordwest Europa waar een indeling in een aantal super-etages (elk bestaande uit een aantal glaciale en interglaciale etages) gebruikelijk is. Evenals bij het Kwartair en het Pleistoceen wordt de basis van het Vroeg Pleistoceen gedefinieerd in het GSSP (stratotype) van het Gelasien.

Externe linksBewerken