Lijst van kerken in Leeuwarden (stad)

Wikimedia-lijst

Deze lijst bevat een overzicht van de kerkgebouwen in de Nederlandse stad Leeuwarden, provincie Friesland.

Kerk Adres Wijk Bouwjaar Originele functie Huidige functie Bijzonderheden Foto
Grote of Jacobijnerkerk Jacobijnerkerkhof 95 Binnenstad 13e eeuw Dominicanen Protestantse wijkgemeente de Jacobijner Herbouwd in 15e eeuw. rijksmonument 24225
Sint-Vituskathedraal (Oldehove) Oldehoofsterkerkhof 1 Oldehove 1533 rijksmonument 24331
Doopsgezinde kerk Wirdumerdijk 18 Binnenstad 1760 Doopsgezinden rijksmonument 24478
Evangelisch-Lutherse kerk Nieuwe Oosterstraat 30 Binnenstad 1681 Evangelisch-Luthers PKN sinds 2004 rijksmonument 24281
Sint-Bonifatiuskerk Bonifatiusplein 20 Binnenstad 1884 Rooms-Katholieke Kerk Architect P.J.H. Cuypers. rijksmonument 24436
Sint-Dominicuskerk Harlingerstraat 26 Vosseparkwijk 1937 Rooms-Katholieke Kerk Architect H.C.M. van Beers. rijksmonument 519834
Dorpskerk Dorp 67 Huizum 12e eeuw PKN Cultereel centrum rijksmonument 24511. Sinds 2013 eigendom van Stichting Alde Fryske Tsjerken
Sint Johannes de Doperkerk Agora 4 Huizum 1934 Rooms-Katholieke Kerk sinds 2008 bedrijvencentrum rijksmonument 519757
Waalse kerk Grote Kerkstraat 222 Binnenstad 1530 Waalse kerk rijksmonument 24205
Westerkerk Bagijnestraat 59 Binnenstad 16e eeuw Begijnenkerk theater (1991-2005) poppodium (2006-2015) ontwikkelingsplaats voor lokale podium kunst (va. 2019) rijksmonument 24095
Koepelkerk Vredeman de Vriesstraat 24a Molenpad 1923 Gereformeerde Kerk sinds 2015 theater rijksmonument 520002
Pelikaankerk Pelikaanstraat 10 Vogelwijk 1932 Gereformeerde Kerk PKN Architect Egbert Reitsma. rijksmonument 519894. Verkocht aan de Stichting Behoud Gereformeerd Erfgoed Leeuwarden.
Noorderkerk Grote Kerkstraat 31B Binnenstad 1889 Gereformeerde Kerk Sinds 1998 eigendom van de Fryske Akademy Architect W.C. de Groot
Galileërkerk Tweebaksmarkt Binnenstad 15e eeuw Franciscanen Gesloopt in 1940 Bouwfragmenten bevinden zich in het Fries Museum
Kurioskerk Julianalaan 38 Huizum-West 1964 Hervormde Kerk PKN Architect Jo Vegter
Parkkerk Jan van Scorelstraat 76 Huizum-West 1955 Gereformeerde Kerk Baptistenkerk Architect S. Riddersma
Fenix Valeriusstraat 2 Valeriuskwartier 1964 Gereformeerde Kerk gesloopt in 2018 Architect Bom en Ingwersen
Sint-Franciscuskerk (Uitzicht) Archipelweg 122 Heechterp 1962 Rooms-Katholieke Kerk Sinds 2004 Vergadering van gelovigen Architect Herman van Wissen. Het kerkgebouw is een gemeentelijk monument
De Fontein
(vh De Open Hof)
Goudenregenstraat 77 Oldegalileën & Bloemenbuurt 1968 PKN
Adventkerk Dokkumertrekwei 41 Bilgaard 1980 Zevendedagsadventisten
De Schakel Havingastate 7 Camminghaburen 1993 PKN Architectenbureau Anne van der Meer
Morgenster Vrijheidsplein 1 Heechterp 2004 Gereformeerde Kerken vrijgemaakt Architect Klaas Klamer
Vrije Evangelische kerk Molenpad 5 / Zuidvliet 14 Molenpad 1915 Vrije Evangelische Gemeenten
Hoeksterkerk of Catharinakerk Voorstreek 106 Binnenstad 14e eeuw
Opstandingskerk Achter de Hoven 272 Achter de Hoven 1960 Hervormde Kerk Sinds 1995 de Volle Evangelie Gemeente. architectenbureau Nielsen, Spruit en Van der Kuilen
Goede Herderkerk Mr. P.J. Troelstraweg 49 Sonnenborgh 1954 Nederlandse Hervormde Kerk gesloopt in 2004. Appartementencomplex Herdershoven Architecten A.C. Nicolai & A.J. Feddema
Adelaarkerk De Jokse 17 Bilgaard 1972 Gereformeerde Kerk Zorgcomplex Op 20 mei 2012 laatste dienst
Bethelkerk (Huizumerlaan) Huizumerlaan 102 Huizum 1986 Christelijke Gereformeerde Kerken
Galileakapel
(vh Armenkerk)
Droevendal 9 Hoek 1850 Hervormde Kerk De Christengemeenschap In 1987 gerenoveerd
De Salvator
(City Life Church)
Archipelweg 133 Zamenhofpark 1962 Gereformeerde Kerk Evangelische gemeenten, City Life Church Architect E. Reitsma
Galileeërkapel Bleeklaan 119 Cambuursterpad 1929 Vrije Baptisten De Wijngaard
Schranskerk Schrans 92 Huizum-West 1910 Gereformeerde Kerk bedrijvencentrum
Nieuw-Apostolische Kerk Emmakade 1-bis Molenpad 1933 Nieuw-Apostolische Kerk Het kerkgebouw is een gemeentelijk monument (nr. 73)
Oosterkerk Hoeksterpad Hoek 1910 gesloopt in 1981 Tjeerd Kuipers
Kapel Pniël Carel Fabritiusstraat 31 Huizum-West 1925 Pinksterbeweging Elim, Nederlands Hervormde Evangelisatie Buiten gebruik sinds 2011 Hero Feddema & Zn
Bethelkerk (Wijbrand de Geeststraat) Wijbrand de Geeststraat 20 Molenpad 1911 Christelijke Gereformeerde Kerken Buiten gebruik sinds 1986. Verbouwd tot appartementen
Bethel Pinksterkerk Julianalaan 2 Huizum-West 1950 Houten noodschool (Fins) Bethel Pinksterkerk Nederland Het gebouw is sinds 2011 een gemeentelijk monument (nr. 220)
De Deur Zwemmerstraat 10 2007 De Deur
Baptistenkerk M.H. Trompstraat 4a Zeeheldenbuurt 1936 Baptistenkerk 1996 buiten gebruik. Café TrompTheater
De Regenboog De Hooidollen 17 Bilgaard 1972 wijkgebouw
Oase Weideflora 142 Huizum 1976 Gereformeerde Kerk School sinds 2016
Evangelisatiepost Leeuwarden Achter de Hoven 2c Tulpenburg Herenhuis Gereformeerde Gemeenten Sinds 1950 in gebruik als kerk
Korpsgebouw Leger des Heils Wollegaastdam 1 Bilgaard 2009 Leger des Heils
Stadskerk De Wijngaard Mr. P.J. Troelstraweg 147a Bedrijfspand Vrije Baptisten De Wijngaard Sinds 2018 in gebruik als kerk

Zie ook bewerken

Commons heeft mediabestanden in de categorie Churches in Leeuwarden.