Lijst van filosofen

Wikimedia-lijst
Filosofie
Banner-philosophy.png
Geschiedenis van de filosofie
  Vakgebieden Cultuurfilosofie
Esthetica
Ethiek
Filosofie van de geest
Geschiedfilosofie
Kennistheorie
Logica
Metafysica
Politieke filosofie
Rechtsfilosofie
Sociale filosofie
Taalfilosofie
Wetenschapsfilosofie
  Westerse filosofie Presocratische filosofie
Antieke filosofie
Middeleeuwse filosofie
Renaissancefilosofie
Moderne filosofie
Postmoderne filosofie
Hedendaagse filosofie
  Oosterse filosofie Arabische filosofie
Chinese filosofie

Indische filosofie

Japanse filosofie
Zoroastrisme

  Religieuze filosofie Christelijke filosofie
Joodse filosofie
Islamitische filosofie
Portaal  Portaalicoon  Filosofie

Dit is een lijst van min of meer bekende filosofen uit heden en verleden. Een filosoof (ook wel 'wijsgeer' genoemd) is iemand die de studie van de filosofie beoefent, als beroep of anderszins. Deze lijst is onderverdeeld in:

Inhoudsopgave
 1. Filosofen uit de Oudheid
 2. Filosofen uit de Middeleeuwen
 3. Filosofen van de Moderne Tijd
  1. De filosofen uit de Renaissance (15e en 16e eeuw)
  2. De Verlichtingsfilosofen (17e en 18e eeuw)
  3. Filosofen uit de 19e eeuw
 4. Hedendaagse filosofen
  1. 20e-eeuwse filosofen
  2. 21e-eeuwse filosofen

Filosofen uit de OudheidBewerken

  A · B · C · D · E · F · G · H · I · J · K · L · M · N · O · P · Q · R · S · T · U · V · W · X · Y · Z  

ABewerken

Aenesidemus - Aeschines Socraticus - Agrippa - Alcinoüs - Alcmaeon van Croton - Aminias - Amyclas - Anacharsis - Anaxagoras - Anaxarchos - Anaxilaus - Anaximandros - Anaximenes - Andokides - Andronicus van Rhodos - Anniceris - Antiochus van Ascalon - Antipater van Cyrene - Antipater van Tarsus - Antisthenes - Apollonius van Tyana - Archippos - Archytas - Arete van Cyrene - Aristaeus - Arcesilaus - Aristippos de Oudere van Cyrene - Aristippos de Jongere van Cyrene - Ariston van Chios - Aristoteles - Aristoxenos - Augustinus - Marcus Aurelius Antonius

BBewerken

Bodhidharma - Boëthius

CBewerken

Carneades - Chanakya - Marcus Tullius Cicero - Chrysippos - Cleanthes - Confucius - Crantor - Critias

DBewerken

 
Democritus.

Democritus van Abdera - Diogenes van Apollonia - Diogenes van Babylon - Diogenes van Sinope

EBewerken

Empedocles - Epicharmus - Epicurus - Epiktetos - Eubulides van Milete - Euclides van Megara - Eudemos van Rhodos

GBewerken

Gautama Boeddha - Glauco - Gorgias

HBewerken

Heraclides Ponticus - Herakleitos - Hipparchia van Maroneia

IBewerken

Iamblichus

KBewerken

Kallikles - Kautilya - Kleitomachos - Krates van Athene - Krates van Mallos - Krates van Thebe - Kritolaos - Omar Khayyám

LBewerken

Laozi (Lao Tse) - Leukippos - Lucretius

MBewerken

Melissus - Mencius - Mendemus - Meton - Metrocles

NBewerken

Nagarjuna - Nezahualcoyotl - Numenius van Apamea

PBewerken

Panaetius van Rodos - Pāṇini - Parmenides - Patanjali - Philo van Alexandrië - Philo van Larissa - Philodemus van Gadara - Plato - Plotinos - Plutarchus - Porphyrius - Posidonius van Rhodos - Proclus - Protagoras - Pythagoras - Pyrrho

SBewerken

Lucius Annaeus Seneca - Sextus Empiricus - Simplicius van Cilicië - Socrates - Speusippos - Strato van Lampsacus

TBewerken

Thales - Theano - Theophrastus (Tyrtamus) - Timon van Phlius - Trasymachos

VBewerken

Vasubandhu

XBewerken

Xenocrates - Xenophanes

ZBewerken

Zarathustra - Zeno van Citium - Zeno van Elea - Zeno van Tarsus - Zhuangzi

Filosofen uit de MiddeleeuwenBewerken

  A · B · C · D · E · F · G · H · I · J · K · L · M · N · O · P · Q · R · S · T · U · V · W · X · Y · Z  

ABewerken

 
Averroes.
 
Albertus Magnus.

Petrus Abaelardus - Anselmus van Canterbury - Thomas van Aquino - Averroes (Ibn Rushd) - Avicenna

BBewerken

Roger Bacon - Boëthius - Bonaventura - Siger van Brabant

EBewerken

Eckhart

FBewerken

al-Farabi

GBewerken

al-Ghazali

KBewerken

al-Kindi

LBewerken

Petrus Lombardus

MBewerken

Albertus Magnus - Maimonides

OBewerken

Willem van Ockham

SBewerken

Johannes Duns Scotus - Shankara

Filosofen van de Moderne TijdBewerken

Deze moderne filosofen leefden van de Renaissance t/m 19e eeuw. Zij zijn terug te leiden tot de Renaissance (15e en 16e eeuw), de Verlichting (17e en 18e eeuw) en afsluitend met de Romantiek (19e eeuw), te herkennen aan de industriële revolutie.

De filosofen uit de Renaissance (15e en 16e eeuw)Bewerken

  A · B · C · D · E · F · G · H · I · J · K · L · M · N · O · P · Q · R · S · T · U · V · W · X · Y · Z  

ABewerken

 
Francis Bacon.
 
Desidrius Erasmus.

Rudolf Agricola

BBewerken

Francis Bacon, Giordano Bruno

CBewerken

Copernicus, Nicolaas van Cusa

EBewerken

Desiderius Erasmus

FBewerken

Marsilio Ficino

GBewerken

Galileo Galilei

LBewerken

Martin Luther

MBewerken

Niccolò Machiavelli - Giovanni Pico della Mirandola - Michel de Montaigne - Thomas More

PBewerken

Pietro Pomponazzi

SBewerken

Francisco Suárez

TBewerken

Bernardino Telesio - William Tyndale

VBewerken

Lorenzo Valla - Leonardo da Vinci - Francisco de Vitoria - Juan Luis Vives

ZBewerken

Huldrych Zwingli

De Verlichtingsfilosofen (17e en 18e eeuw)Bewerken

  A · B · C · D · E · F · G · H · I · J · K · L · M · N · O · P · Q · R · S · T · U · V · W · X · Y · Z  

BBewerken

 
Johann Gottlieb Fichte.
 
Blaise Pascal.

Francis Bacon - Alexander Gottlieb Baumgarten - Isaac Beeckman - Jeremy Bentham - George Berkeley - Edmund Burke

CBewerken

Marquis de Condorcet

DBewerken

 
René Descartes.

René Descartes - Denis Diderot

FBewerken

Gottlieb Fichte

GBewerken

Galileo Galilei - Pierre Gassendi - Goethe

HBewerken

Frans Hemsterhuis - Thomas Hobbes - David Hume

KBewerken

Immanuel Kant

LBewerken

Gottfried Leibniz - John Locke

MBewerken

Nicolas Malebranche - Bernard de Mandeville - Marin Mersenne - Charles Montesquieu- Joseph de Maistre

PBewerken

Thomas Paine - Blaise Pascal

RBewerken

Jean-Jacques Rousseau

SBewerken

Baruch Spinoza

TBewerken

John Toland

VBewerken

Giambattista Vico - Voltaire

WBewerken

Christian Wolff

Filosofen uit de 19e eeuwBewerken

BBewerken

 
Auguste Comte.
 
Søren Kierkegaard.
 
Friedrich Nietzsche.

Michail Bakoenin - Gabino Barreda - Bernard Bosanquet - Franz Brentano

CBewerken

Auguste Comte

DBewerken

John Dewey - Joseph Dietzgen - Wilhelm Dilthey - Émile Durkheim

EBewerken

Friedrich Engels

FBewerken

Ludwig Feuerbach - Gottlob Frege

GBewerken

Vincenzo Gioberti - Johann von Goethe

HBewerken

Georg Hegel - Alexander Herzen

JBewerken

William James

KBewerken

Søren Kierkegaard - Peter Kropotkin

LBewerken

Jan Pieter Nicolaas Land

MBewerken

Karl Marx - James Mill - John Stuart Mill

NBewerken

Friedrich Nietzsche

OBewerken

Cornelis Willem Opzoomer

PBewerken

Baldassarre Poli - Pierre-Joseph Proudhon

RBewerken

Friedrich Rosenkranz

SBewerken

Friedrich von Schlegel - Friedrich Schleiermacher - Arthur Schopenhauer - Georg Simmel - Rudolf Steiner - Max Stirner

TBewerken

Alexis de Tocqueville

WBewerken

Victoria Lady Welby - Chauncey Wright

Hedendaagse filosofenBewerken

De filosofen uit de 20e en 21e eeuw worden ook wel de hedendaagse filosofen genoemd in de huidige academische kringen. Momenteel ontstaat er een nieuwe filosofische periode, waar het gaat om het (opnieuw) bij elkaar brengen van de versnippering van de vorige tijdperken: de 21e eeuw. In deze stroming zijn begrippen als integrale theorie kenmerkend voor het gedachtegoed van de filosoof.

20e-eeuwse filosofenBewerken

  A · B · C · D · E · F · G · H · I · J · K · L · M · N · O · P · Q · R · S · T · U · V · W · X · Y · Z  

ABewerken

Nicola Abbagnano - Jnan Hansdev Adhin - Theodor Adorno - Elizabeth Anscombe - Hans Albert - Louis Althusser - Edward Ames - Leo Apostel - Karl-Otto Apel - Hannah Arendt - David Armstrong - John Austin - Alfred Ayer - Sadiq Jalal al-Azm

BBewerken

Roland Barthes - Renaud Barbaras - Jean Baudrillard - Simone de Beauvoir - Henri Bergson - Isaiah Berlin - Paul Bernays - Richard Bernstein - Evert Willem Beth - Maurice Blondel - Gerard Bolland - Francis Bradley - Robert Brandom - Titus Brandsma - Luitzen Egbertus Jan Brouwer - Martin Buber

CBewerken

Albert Camus - Rudolf Carnap - Ernst Chladni - Noam Chomsky - Patricia Churchland - Paul Churchland - C. West Churchman - Emil Cioran - Jacob Clay - Paul Cliteur - Robin George Collingwood - William Lane Craig - Benedetto Croce

DBewerken

Donald Davidson - Gilles Deleuze - Daniel Dennett - Jacques Derrida - Donna Dickenson - Herman Dooyeweerd - Wim van Dooren - Joop Doorman - Ronald Dworkin

EBewerken

John Eccles - Jon Elster

FBewerken

Paul Feyerabend - Alain Finkielkraut - Stanley Fish - Jerry Fodor - Philippa Foot - Michel Foucault - Francis Fukuyama

GBewerken

Hans-Georg Gadamer - Eugenio Garin - Romano Guardini - Nelson Goodman

HBewerken

Susan Haack - Bierens de Haan - Jürgen Habermas - Stuart Hampshire - Donna Haraway - Richard M. Hare - Gilbert Harman - Erich Harth - Arif Hasan - Martin Heidegger - Michał Heller - Gerard Heymans - Arend Heyting - Carl Gustav Hempel - Allan Hobson - Sidney Hook - Paulin Hountondji - Edmund Husserl

IBewerken

Ivan Illich

JBewerken

Frank Cameron Jackson - Karl Jaspers - Julian Jaynes - Hans Joas - Hans Jonas

KBewerken

Jaegwon Kim - Christof Koch - Philip Kohnstamm - Panajotis Kondylis - Thomas Kuhn - Karel Kuypers

LBewerken

Lucien Laberthonnière - Jacques Lacan - Imre Lakatos - Ervin László - Larry Laudan - Emmanuel Levinas - Clarence Irving Lewis - David Kellogg Lewis - Alain Locke - Jean-François Lyotard

MBewerken

 
Mary Midgley.

Alasdair MacIntyre - Gerrit Mannoury - Antun Maqdisi - Gabriel Marcel - Avishai Margalit - Dora Marsden - John McDowell - Michael Mel - Maurice Merleau-Ponty - Mary Midgley - David Miller - Jacques Monod - Carlos Monsiváis - George Edward Moore - Charles W. Morris - Emmanuel Mounier - Iris Murdoch

NBewerken

Ernest Nagel - Thomas Nagel - Doede Nauta - Michael Netzer - John von Neumann - John Norman - Robert Nozick - Martha Nussbaum

OBewerken

Michael Oakeshott - Willem Ouweneel - Willard Van Orman Quine

PBewerken

Georges Palante - Derek Parfit - Jan Patočka - Roger Penrose - Kees van Peursen - Herman Philipse - Ullin Place - Leo Polak - Johannes Jacobus Poortman - Karl Popper - Hilary Putnam

RBewerken

Ayn Rand - John Rawls - Hans Reichenbach - Géza Révész - Paul Ricœur - Wim Rietdijk - Richard Rorty - Josiah Royce - Bertrand Russell - Gilbert Ryle

SBewerken

Michael Sandel - Jean-Paul Sartre - Sybe Schaap - Viktor Schauberger - Max Scheler - F.C.S. Schiller - Carl Schmitt - Wilfrid Sellars - Otto Selz - Pieter Seuren - Peter Singer - Peter Sloterdijk - J.J.C. Smart - Abdulkarim Soroush - Frits Staal - Peter Frederick Strawson

TBewerken

Alfred Tarski - Charles Taylor

VBewerken

José Vasconcelos - Lanza del Vasto - Etienne Vermeersch

WBewerken

Michael Walzer - Ernest Wamba dia Wamba - Alfred North Whitehead - Bernard Williams - Ludwig Wittgenstein -

ZBewerken

Slavoj Žižek

21e-eeuwse filosofenBewerken

  A · B · C · D · E · F · G · H · I · J · K · L · M · N · O · P · Q · R · S · T · U · V · W · X · Y · Z  

BBewerken

Désanne van Brederode

CBewerken

Lieven De Cauter - William Lane Craig

HBewerken

Bas Haring

KBewerken

Roel Kuiper - Andreas Kinneging

NBewerken

Michael Netzer

SBewerken

Johan Sanctorum - Sybe Schaap - Coen Simon

VBewerken

Ad Verbrugge

WBewerken

Ken Wilber - Dick Willems

Zie ookBewerken