Hoofdmenu openen

Hipparchia van Maroneia

filosoof
Hipparchia van Maroneia. Detail van een Romeinse muurschildering (1e eeuw) in de Villa Farnesina, Rome

Hipparchia was een cynisch filosofe en echtgenote van Krates van Thebe. Ze leefde omstreeks 340 v.Chr.

Hipparchia stamde uit een aristocratisch Thracisch geslacht uit Maroneia. Via haar broer Metrocles, die in Athene studeerde bij Krates, maakte zij kennis met Krates en werd verliefd op hem.

De overlevering wil dat Hipparchia dreigde zelfmoord te plegen als zij van haar familie geen toestemming kreeg met hem te trouwen. Toen haar familie er bij Krates op aandrong niet met haar te trouwen, moet deze zijn kleren hebben uitgetrokken (hij was misvormd!) en tegen Hipparchia gezegd hebben: “Ziehier de bruidegom en ziehier zijn bezittingen. Baseer hierop je beslissing”.

Overeenkomstig de cynische “leer” leefde het paar in armoede. Krates en Hipparchia verwierpen alle conventies en leefden als bedelaars in de straten van Athene op een wijze die door latere christelijk schrijvers (onder wie Augustinus) 'schaamteloos' werd genoemd.

Het echtpaar kreeg twee kinderen, een meisje en een jongen die Pasicles heette.

Het is niet bekend hoe en wanneer Hipparchia stierf.

InvloedBewerken

Noch in Griekenland, noch in Rome was een vrouw filosoof. Evenmin kwam het voor dat een vrouw op voet van gelijkheid verkeerde met een man. Hoe uitzonderlijk de positie van Hipparchia in die dagen was, blijkt wel uit het feit dat toen Diogenes Laërtius het leven en de opvattingen van ruim 80 filosofen beschreef, Hipparchia de enige vrouw was met een apart lemma.

In de 17e eeuw heeft Cats een hoofdstuk van zijn Trou-ringh aan haar gewijd.

In de 18e eeuw schreef de Duitse schrijver Wieland een novelle over het echtpaar.

Hipparchia is een bron van inspiratie geweest voor veel feministen, omdat zij wel gezien werd als de eerste bevrijde vrouw ter wereld.

Zie ookBewerken