Leucippus

Grieks filosoof en schepper van het atomisme
Zie artikel Voor het gelijknamige geslacht, zie Leucippus (geslacht).

Leucippus of Leukippos (Oudgrieks: Λευκιππος) (ca 470?-410? v.Chr.) was de schepper van het atomisme, het filosofisch denken dat alles samengesteld is uit tal van onvergankelijke en ondeelbare elementen, genaamd atomen.

Leucippus

Leucippus werd geboren in Milete (sommigen menen Abdera of Elea, omdat zijn filosofie geassocieerd wordt met de Eleaten) en was een tijdgenoot van Zeno, Empedocles en Anaxagoras. Zijn roem werd zo overschaduwd door die van Democritus, die systeem had aangebracht in zijn atoomleer, dat de Hellenistische filosoof Epicurus eraan twijfelde of Leucippus wel echt had bestaan. Toch schreven Aristoteles en Theophrastus de ontdekking van het atomisme wel degelijk aan Leucippus toe.

Er zijn geen bestaande geschriften die we aan Leucippus toe kunnen schrijven. Mogelijk waren de titels van zijn werken: Mikros Diakosmos, Megas Diakosmos en Peri Nou. Micros Diakosmos zou eerder door zijn beroemde leerling Democritus zijn geschreven en handelen over de cultuur, terwijl Megas Diakosmos wel van Leucippus hand zou zijn en een verklaring geven over de wereldorde. Peri Nou zou een werk tegen de Nous van Anaxagoras zijn.

Zijn werken schijnen gehuld te gaan in die van zijn beroemde leerling Democritus. In feite is het vrijwel onmogelijk om verschillen te ontdekken in de visies van Democritus en Leucippus.

Aan Leucippus wordt de uitspraak toegeschreven Alles heeft een oorzaak. Leucippus bedoelde daarmee te zeggen dat gebeurtenissen niet bepaald worden door de wil van de goden, of door zoiets abstracts als het noodlot, maar door kenbare, natuurlijke oorzaken. Dit causaliteitsprincipe en zijn atoomleer zijn nauw met elkaar verweven.