Lijst van brutoformules H01

Wikimedia-lijst

Dit lemma is onderdeel van de lijst van brutoformules. Dit lemma behandelt de brutoformules die met een H beginnen.

Verbindingen met drie of meer waterstofatomen staan in lijst van brutoformules H03

H1Bewerken

H1Al - H1ClBewerken

Brutoformule Gewone formule Naam
HAlFKLi2O11Si4 KLi2AlSi4O10F(OH) Lepidoliet
~ als bron van lithium
HAlO2 AlO(OH) Aluminiumhydroxyoxide
~ als: boehmiet, diaspoor, mineraal
HAl2BCaFeMnO16Si4 (Ca,Fe,Mn)3Al2BO3Si4O12OH Axiniet
HArF ArFH Argonfluorhydride.
~ als edelgasverbinding
HAsO5Zn2 Zn2(AsO4)(OH) Adamiet
HAuBr4 HAuBr4 Waterstoftetrabroomauraat
~ uit goud(III)bromide
HBF4 HBF4 Tetrafluorboorzuur
HBr HBr Waterstofbromide
~ als sterk zuur
HBrO HBrO waterstofhypobromiet
~ als halogeenzuurstofzuur
HBrO2 HBrO2 waterstofbromiet
~ als halogeenzuurstofzuur
HBrO3 HBrO3 waterstofbromaat
~ als halogeenzuurstofzuur
HBrO4 HBrO4 waterstofperbromaat
~ als halogeenzuurstofzuur
HBr3Si SiHBr3 Tribroomsilaan
~ In productie siliciumtetrabromide
HCa5O13P3 Ca5(PO4)3OH Hydroxyapatiet
HCl HCl zoutzuur
~ IUPAC: waterstofchloride
~ Ook wel: geest van zout
~ als sterk zuur
~ in maagzuur, koningswater
~ in bereiding salmiak, ijzer(III)chloride
HClO HOCl Hypochloorzuur
~ Ook wel: Hypochlorigzuur, Onderchlorigzuur, Onderchloorzuur
~ als halogeenzuurstofzuur
HClO2 HClO2 Waterstofchloriet
~ Ook wel: chlorigzuur
~ als halogeenzuurstofzuur
~ en chloriet
HClO3 HClO3 Waterstofchloraat
~ IUPAC: chloorzuur
~ als halogeenzuurstofzuur
HClO4 HClO4 Perchloorzuur
~ als sterk zuur, perchloraat, halogeenzuurstofzuur

H1F - H1MtBewerken

Brutoformule Gewone formule Naam
HF HF Waterstoffluoride
~ reactie met: SO3fluorsulfonzuur, met SiF4hexafluorkiezelzuur
HFO HFO waterstofhypofluoriet
~ als halogeenzuurstofzuur
HFO3S FSO3H Fluorsulfonzuur
~ reactie met seleenzuur
HF2K KHF2 Kaliumwaterstoffluoride
Ook wel: kaliumbifluoride
HF3Si SiHF3 trifluorsilaan
~ uit silaan en wolfraamhexafluoride
HF6Sb HSbF6 fluorantimoonzuur
~ als superzuur
HFeO2 FeO(OH) IJzer(III)oxyhydroxide
HI HI Waterstofjodie
~ als sterk zuur
~ in productie H2
HIO HIO waterstofhypojodiet
~ als halogeenzuurstofzuur
HIO2 HIO2 waterstofjodiet
~ als halogeenzuurstofzuur
HIO3 HIO3 waterstofjodaat
~ als halogeenzuurstofzuur
HIO4 HIO4 metawaterstofperjodaat
~ als halogeenzuurstofzuur
HKO KOH Kaliumhydroxide
~ Ook wel: Kaliloog (als oplossing in water, Potas
HKO3S KHSO3 Kaliumwaterstofsulfiet
HKO4S KHSO4 Kaliumwaterstofsulfaat
HK2O4P K2HPO4 Dikaliumwaterstoffosfaat
HKO5S KHSO4 Kaliumperoxosulfaat
HLi LiH Lithiumhydride
~ als hydride
HLiO LiOH Lithiumhydroxide
HMnO2 MnO(OH) Mangaan(III)hydroxyoxide
~ als manganiet
HMnO4 HMnO4 Permangaanzuur

H1N - H1ZrBewerken

Brutoformule Gewone formule Naam
HNO2 HNO2 >Waterstofnitriet
~ ook wel: salpeterigzuur
~ in vorming nitrosamine
HNO3 HNO3 Salpeterzuur
~ als sterk zuur
~ in koningswater
~ in bereiding nitroniumion
HNO3 HOONO Peroxysalpeterigzuur
HNO5S NOHSO4 Nitrosylzwavelzuur
HN3 HN3 Waterstofazide
~ als pseudohalogeenzuur
HN5 HN5 Pentazool
~ als azool
HNaO NaOH Natriumhydroxide
~ in synthese benzylalcohol, bleekloog, croftybom
~ Ook wel: E524, natronloog, caustische soda
HNaO3S NaHSO3 Natriumwaterstofsulfiet
HNa2O3P Na2HPO3 Dinatriumfosfonaat
~ andere naam: natriumwaterstoffosfiet
HNa2O4P Na2HPO4 Dinatriumwaterstoffosfaat
HNaO4S NaHSO4 E514 (ii)
Natriumbisulfaat
Natriumwaterstofsulfaat
HO   Hydroxylradicaal
HORb RbOH Rubidiumhydroxide
~ in bereiding rubidiumbromide, rubidiumjodide
HO4Tc HTeO4 Pertechnetiumzuur
~ uit technetium(VII)oxide
HPF6 HPF6 Hexafluorfosforzuur

H2Bewerken

H2Al - H2CuBewerken

Brutoformule Gewone formule Naam
H2 H2 Diwaterstof
~ Ook wel: waterstof, metallische waterstof, waterstof-slush, vaste waterstof
~ als bron voor radicalen
~ in knalgas
~ uit (met behulp van) water-gas-shift-reactie, zink-zinkoxidecyclus, cerium(IV)oxide-cerium(III)oxide-cyclus
~ in opgeslagen vorm, nikkel-waterstof-accu
H2AlCa2Mg5Si7NaO24 NaCa2Mg5Si7AlO22(OH)2 Edeniet
H2Al2Ca2FeMg2O24Si8 a2(Mg,Fe,Al)5(Al,Si)8O22(OH)2 Hoornblende
H2Al2Ca2Fe5NaO24Si6 NaCa2Fe2+4Fe3+(Si6Al2O22)(OH)2 Hastingsiet
H2Al2Ca2Mg4NaO25Si6Ti NaCa2Mg4Ti(Si6Al2O23)(OH)2 Kaersutiet
H2Al2Fe2MgNa2O24Si8 Na2(Mg,Fe)3Al2Si8O22(OH)2 Glaucofaan
H2Al2MgO10P MgAl2(PO4)2(OH)2 Lazuliet
H2Al2O12Si4 Al2Si4O10(OH)2 Pyrofylliet
H2Al3Ca2FeMg3Si6NaO24 NaCa2Mg3Fe2+Si6Al3O22(OH)2 Pargasiet
H2Al3NaO12Si3 NaAl3Si3O10(OH)2 Paragoniet
H2AuBr3O H2AuBr3O Goud(III)bromidehydraat
~ handelsvorm van goud(III)bromide
H2Be BeH2 Berylliumhydride
H2Br2Si SiH2Br2 Dibroomsilaan
~ In productie siliciumtetrabromide
H2CaMg3Fe2Na2O24Si8 Na2Ca(Mg,Fe)5Si8O22(OH)2 Richteriet
H2CaO2 Ca(OH)2 Calciumhydroxide
~ Ook wel: kalk, gebluste kalk
In synthese: natriumhydroxide
Uit calciumoxide
H2Ca2Fe2Mg3O24Si8 Ca2(Mg,Fe)5Si8O22(OH)2 Actinoliet
~ Ook wel: groene asbest
H2Ca2Mg5O24Si8 Ca2Mg5Si8O22(OH)2 Tremoliet
~ Ook wel: grijze asbest
H2CdO2 Cd(OH)2 Cadmiumhydroxide
~ in bereiding cadmiumoxide
H2Cl2Si SiH2Cl2 Dichloorsilaan
H2Cl6Pt H2PtCl6 Hexachloorplatinazuur
H2CrO4 H2CrO4 Chroomzuur
H2Cr2O7 H2Cr2O7 Dichroomzuur
H2CuO2 Cu(OH)2 Koper(II)hydroxide
H2CuO5S CuSO4.H2O Koper(II)sulfaatmonohydraat
~ en kristalwater

H2D - H2NiBewerken

Brutoformule Gewone formule Naam
H2F6Si H2SiF6 Hexafluorkiezelzuur
~ en kristalwater
H2FeO2 Fe(OH)2 IJzer(II)hydroxide
H2FeO5S FeSO4 . H2O IJzer(II)sulfaatmonohydraat
~ als ijzer(II)sulfaathydraat, szomolnokiet
H2Fe2Mg5O24Si8 Fe2Mg5Si8O22(OH)2 Cummingtoniet
H2Fe2O4 Fe2O3.H2O Gele oker
H2Fe3Mg4O24Si8 (Mg,Fe)7Si8O22(OH)2 Anthophylliet
~ Ook wel: gele asbest
H2Fe5NaO24Si8 NaFe2+3Fe3+2Si8O22(OH)2 Crocidoliet
H2Fe5Na2O24Si8 Na2Fe2+3Fe3+2Si8O22(OH)2 Riebeckiet
H2Fe5Na3O24Si8 Na3Fe2+4Fe3+Si8O22(OH)2 Arfvedsoniet
H2Fe7O24Si8 Fe7Si8O22(OH)2 Gruneriet
H2KO4P KH2PO4 Kaliumdiwaterstoffosfaat
H2MgO2 Mg(OH)2 Magnesiumhydroxyde
~ in bruciet
~ als medicijn, vlamvertrager
H2MnO5 MnSO4.H2O Mangaan(II)sulfaatmonohydraat
~ als mangaansulfaat
H2MnNaO5 NaMnO4.H2O Natriumpermanganaatmonohydraat
~ als natriumpermanganaat
H2Mn2O5Si Mn2SiO3(OH)2 Nchwaningiet
H2NNa NaNH2 Natriumamide
H2N2 HN=NH Diazeen
~ Ook wel: diimide, diimine
H2N2 HN=NH cis-diazeen
~ als diazeen
H2N2 HN=NH trans-diazeen
~ als diazeen
H2NaO2P NaPO2H2 Natriumhypofosfiet
H2NiO2 Ni(OH)2 Nikkel(II)hydroxide

H2O - H2ZrBewerken

Brutoformule Gewone formule Naam
H2O H2O Water
~ als ijs
~ als ultrapuur water
~ in Karl Fischer-bepaling, broeikasgas
H2O2 H2O2 Waterstofperoxide
~ als peroxide
~ in Fentons reagens
~ in bereiding seleenzuur
H2O2Pb Pb(OH)2 lood(II)hydroxide
~ als loodwit
H2O2Sr Sr(OH)2 Strontiumhydroxide
H2O3S H2SO3 Zwaveligzuur
H2O3S2 H2S2O3 Thiozwavelzuur
H2O3Se H2SeO4 Selenigzuur
~ als reactieproduct van seleenzuur met chloride
H2O3Si H2SiO3 Metakiezelzuur
H2O3Te H2TeO3 Tellurigzuur
~ naast telluurzuur
H2O4S H2SO4 Zwavelzuur
~ Ook wel: waterstofsulfaat
~ in Grove-element, oleum
~ reactie met zwaveltrioxide tot pyrozwavelzuur
~ in bereiding nitroniumion
H2O4Se H2SeO4 Seleenzuur
~ Ook wel: seleen(VI)zuur
H2O4Te H2TeO4 Metatelluurzuur
~ naast telluurzuur
H2O4W H2WO4 Wolfraamzuur
H2O4Xe H2XeO4 Xenonzuur
~ als edelgasverbinding
H2O5S H2SO5 Peroxozwavelzuur
H2O7S2 H2S2O7 Pyrozwavelzuur
H2O5Si2 H2Si2O5 Dikiezelzuur
H2O7PbSiU Pb(UO2)SiO4.H2O Kasoliet
H2O9Si2Zn4 Zn2Si2O7(OH)2 Hemimorfiet
H2Pd PdH2 Palladium(II)hidride

als : speculatieve verbinding tijdens katalytische activiteit van palladium

H2Po H2Po Waterstofpolonide
H2S H2S Diwaterstofsulfide
~ Ook wel: waterstofsulfide, zwavelwaterstof
in synthese: aniline, waterstofsulfide
~ als stank
H2Se H2Se Waterstofselenide
H2Te H2S Waterstoftelluride

NavigatieBewerken

Navigatie Brutoformules