Lithiumhydride

chemische verbinding

Lithiumhydride is een zoutachtige verbinding van lithium en waterstof met veronderstelde formule Li+H. Bewijzen voor deze zoutstructuur zijn het hoge smeltpunt en het feit dat er bij elektrolyse van de gesmolten stof waterstofgas vrijkomt aan de positieve pool. De Nederlandse scheikundige Johannes Martin Bijvoet heeft met behulp van röntgendiffractie aangetoond dat LiH dezelfde structuur heeft als natriumchloride.

Lithiumhydride
Structuurformule en molecuulmodel
Kristalstructuur van lithiumhydride
Algemeen
Molecuulformule LiH
Molmassa 7,95 g/mol
CAS-nummer 7580-67-8
Waarschuwingen en veiligheidsmaatregelen
OntvlambaarCorrosiefToxisch
Gevaar
H-zinnen H260 - H301 - H314
EUH-zinnen EUH014
P-zinnen P223 - P231+P232 - P280 - P301+P310 - P370+P378 - P422
Fysische eigenschappen
Aggregatietoestand vast
Dichtheid 0,76[1] g/cm³
Smeltpunt 688[1] °C
Kookpunt 800-850[1] °C
Thermodynamische eigenschappen
ΔfHos 91,0 kJ/mol
Tenzij anders vermeld zijn standaardomstandigheden gebruikt (298,15 K of 25 °C, 1 bar).
Portaal  Portaalicoon   Scheikunde

SyntheseBewerken

De verbinding wordt gesynthetiseerd uit elementair lithium en waterstofgas:

 

De vormingswarmte van deze reactie bedraagt 91,0 kJ/mol.

Eigenschappen en reactiesBewerken

De bindingslengte tussen lithium en waterstof in de kristalstructuur bedraagt 204 pm.

Lithiumhydride reageert zeer heftig met water, met vorming van waterstofgas en lithiumhydroxide:

 

Doordat lithiumhydride gemakkelijk met water reageert, waren de Amerikanen in de Tweede Wereldoorlog uitgerust met lithiumhydride-tabletten. Reddingsboten konden worden opgeblazen met het waterstofgas dat ontstond bij de reactie van de tabletten met water.[2]

Hoewel een aantal hydriden (zoals natriumboorhydride) reducerende eigenschappen bezitten, wordt lithiumhydride weinig voor deze toepassing gebruikt. Een uitzondering vormt de reductie van siliciumtetrachloride tot silaan:

 

ToepassingenBewerken

Lithiumhydride wordt voornamelijk gebruikt bij de bereiding van andere hydriden, die meer reducerende eigenschappen bezitten (lithiumaluminiumhydride, lithiumboorhydride en lithiumtri-ethylboorhydride). Deze verbindingen wordt veelvuldig ingezet bij organische syntheses.

Externe linksBewerken