Ammoniumchloride

chemische verbinding

Ammoniumchloride (NH4Cl) is het ammoniumzout van waterstofchloride (HCl). Het is ook bekend onder de naam salmiak. Het is een wit kristallijn poeder dat zeer goed oplosbaar is in water.

Ammoniumchloride
Structuurformule en molecuulmodel
Ammoniumchloride-poeder
Algemeen
Molecuulformule NH4Cl
IUPAC-naam ammoniumchloride
Andere namen salmiak
Molmassa 53,50 g/mol
SMILES
[NH4+].[Cl-]
CAS-nummer 12125-02-9
EG-nummer 235-186-4
PubChem 25517
Wikidata Q188543
Beschrijving Wit kristallijn poeder
Waarschuwingen en veiligheidsmaatregelen
Schadelijk
Waarschuwing
H-zinnen H302 - H319
EUH-zinnen geen
P-zinnen P305+P351+P338
Hygroscopisch? ja
EG-Index-nummer 235-186-4
LD50 (ratten) (oraal) 1650 mg/kg
Fysische eigenschappen
Aggregatietoestand vast
Kleur wit
Dichtheid 1,527 g/cm³
Smeltpunt 340 °C
Kookpunt 520 °C
Goed oplosbaar in water
Slecht oplosbaar in ethanol
Onoplosbaar in benzeen, di-ethylether
Geometrie en kristalstructuur
Kristalstructuur kubisch
Thermodynamische eigenschappen
ΔfHos −314,55 kJ/mol
Sos 94,85 J/mol·K
Tenzij anders vermeld zijn standaardomstandigheden gebruikt (298,15 K of 25 °C, 1 bar).
Portaal  Portaalicoon   Scheikunde

Etymologie

bewerken

De naam salmiak is afgeleid van het Latijnse sal ammoniacum dat "zout van Amon" betekent. Het is een verwijzing naar de vroegste oorsprong van salmiakproductie in het Oude Egypte.

Synthese

bewerken

Ammoniumchloride kan bereid worden door de klassieke zuur-basereactie tussen ammoniak en zoutzuur:

 

Ammoniumchloride is een bijproduct van verschillende processen. Zo komt het bij het Solvayproces voor de productie van natriumcarbonaat (soda) vrij.

 

Ook bij sommige productiemethodes van kunstmest komt ammoniumchloride vrij:

 

Ammoniumchloride in snoepgoed

bewerken

Hoewel de grondstoffen, ammoniak (NH3) en waterstofchloride (HCl), zeer corrosief en toxisch zijn, vormen ze samen ammoniumchloride, een zout dat de basis vormt voor snoepgoed als drop, in het bijzonder salmiakdrop.

Experiment

bewerken

Als experiment ter demonstratie van diffusie is de vorming van ammoniumchloride uit ammoniakgas en waterstofchloridegas bruikbaar. Door flessen met geconcentreerde oplossingen (ammonia en zoutzuur) van beide verbindingen in elkaars nabijheid open te zetten, vormt zich uit de kleurloze gassen direct de witte vaste stof op een vaste plaats tussen de twee flessen.

Synthese van ammoniumchloride uit   en  . De witte rook is  
bewerken