Natriumhydride

chemische verbinding

Natriumhydride is een anorganisch zout bestaande uit natrium en waterstof. In zuivere toestand is het een witte vaste stof, die bij contact met water ontleedt in natriumhydroxide en waterstofgas gevormd worden:

Natriumhydride
Structuurformule en molecuulmodel
Dispersie van natriumhydride in minerale olie
Algemeen
Molecuulformule NaH
Molmassa 23,998 g/mol
SMILES
[H-].[Na+]
InChI
1S/Na.H
CAS-nummer 7646-69-7
PubChem 24758
Waarschuwingen en veiligheidsmaatregelen
OntvlambaarCorrosief
Gevaar
H-zinnen H228 - H260 - H314
EUH-zinnen geen
P-zinnen P210 - P233 - P231+P232 - P280 - P370+P378
Fysische eigenschappen
Aggregatietoestand vast
Kleur wit
Dichtheid 1,396 g/cm³
Smeltpunt (ontleedt) 425 °C
Onoplosbaar in benzeen, koolstofdisulfide
Brekingsindex 1,470 (589 nm, 20 °C)
Cop,m 36,4 J/mol·K
Tenzij anders vermeld zijn standaardomstandigheden gebruikt (298,15 K of 25 °C, 1 bar).
Portaal  Portaalicoon   Scheikunde

De vaste stof kan gemakkelijk aan de lucht ontbranden. Daarom wordt de stof doorgaans als een dispersie in minerale olie verhandeld.

SyntheseBewerken

Natriumhydride wordt bereid door de directe reactie van gesmolten natrium met waterstofgas:

 

ToepassingenBewerken

Wanneer natriumhydride wordt opgelost in een geschikt oplosmiddel, zoals DMF, dissocieert het in ionen, waarbij het hydride (H) wordt vrijgesteld. Binnen de organische chemie wordt natriumhydride gebruikt als sterke base. Het wordt gebruikt als vervanger van natriumamide gezien de lagere reactiviteit met water. Het wordt gebruikt voor het deprotoneren van verschillende organische verbindingen, zoals alcoholen, thiolen, fenolen en pyrazolen. Het kan worden vervangen door minder nucleofiele basen, zoals lithiumdi-isopropylamide (LDA) en lithiumbis(trimethylsilyl)amide.