Lithiumhydroxide

chemische verbinding

Lithiumhydroxide (LiOH) is het hydroxide van lithium. De stof komt voor als kleurloze en reukloze, hygroscopische kristallen, die redelijk goed oplosbaar zijn in water. Ze kan voorkomen als watervrije (LiOH) of als gehydrateerde kristallen (LiOH · H2O).

Lithiumhydroxide
Structuurformule en molecuulmodel
Structuurformule van lithiumhydroxide
Algemeen
Molecuulformule LiOH
IUPAC-naam lithiumhydroxide
Molmassa (watervrij) 23,94834 g/mol
(monohydraat) 41,96362 g/mol
CAS-nummer (watervrij) 1310-65-2
(monohydraat) 1310-66-3
EG-nummer 235-287-3
PubChem 3939
Beschrijving Kleurloze kristallen
Vergelijkbaar met natriumhydroxide
Waarschuwingen en veiligheidsmaatregelen
CorrosiefToxisch
Gevaar
H-zinnen H301 - H331 - H314
EUH-zinnen geen
P-zinnen P261-P280-P305+P351+P338-P310
Hygroscopisch? ja
Opslag Gescheiden van voeding en voedingsmiddelen, sterk oxiderende stoffen en sterke zuren. Droog en goed gesloten opslaan.
VN-nummer 2679
ADR-klasse Gevarenklasse 8
LD50 (ratten) (oraal) 210 mg/kg
Fysische eigenschappen
Aggregatietoestand vast
Kleur kleurloos
Dichtheid (watervrij) 1,46 g/cm³
(monohydraat) 1,51 g/cm³
Smeltpunt 450-471 °C
Kookpunt 924 °C
Oplosbaarheid in water (watervrij, bij 20 °C) 128 g/L
(monohydraat, bij 20 °C) 109 g/l
Goed oplosbaar in water
Slecht oplosbaar in ethanol
Tenzij anders vermeld zijn standaardomstandigheden gebruikt (298,15 K of 25 °C, 1 bar).
Portaal  Portaalicoon   Scheikunde

SyntheseBewerken

Lithiumhydroxide wordt bereid door lithium of lithiumoxide te laten reageren met water:

 
 

Een alternatieve en veel toegepaste methode is de reactie van lithiumcarbonaat met calciumhydroxide:

 

ToepassingenBewerken

Lithiumhydroxide wordt gebruikt in CO2-absorberende stoffen voor de zuivering van gassen en lucht. Met name als gewicht een kritische factor is (ruimtevaart), heeft lithiumhydroxide voordelen ten opzichte van het veel goedkopere natriumhydroxide.

Lithiumhydroxide kent toepassingen als katalysator in polymerisaties, als initiator bij de bereiding van andere lithiumverbindingen en als elektrolyt in batterijen. Lithiumhydroxide wordt ook aangewend bij een specifieke verzeping, namelijk die van lithiumstearaat.

Lithiumhydroxide wordt tevens gebruikt om het primaire koelwater van sommige kernreactoren te conditioneren. In PWRs bijvoorbeeld dient het ter neutralisatie van boorzuur. Men gebruikt hiervoor lithiumhydroxide omdat lithium een kleine werkzame doorsnede heeft. Bij een grotere werkzame doorsnede zou men namelijk meer last hebben van ioniserende straling in de installatie vanwege de activatieproducten.

Toxicologie en veiligheidBewerken

De stof ontleedt bij verhitting (tot 924 °C), met vorming van giftige en corrosieve dampen. De oplossing in water is een sterke base, ze reageert dus hevig met zuren en is corrosief voor aluminium en zink. Lithiumhydroxide reageert met oxiderende stoffen.

De stof is corrosief voor de ogen, de huid en de luchtwegen. Inademing van de damp of inslikken van de kristallen kan longoedeem en irritatie aan de slokdarm en het maag-darmstelsel veroorzaken. Blootstelling aan hoge concentraties kan de dood veroorzaken.

Externe linksBewerken