Lijst van brutoformules C11

Wikimedia-lijst

Dit lemma is een onderdeel van de lijst van brutoformules met elf koolstofatomen.

Navigatie brutoformules

C11Bewerken

C11H0 - C11H14Bewerken

Brutoformule Naam
  2,4,6,8,10-undecapentaynnitril
~ ook wel cyanodecapentayn, cyanopenta-acetyleen
~ als derivaat van 2,4-pentadiynnitril
  Quinmerac
  Luciferine
~ van vuurvliegjes
  Menadion
~ IUPAC: 2-Methyl-1,4-naftachinon
~ ook wel vitamine K3; farnochinon
  1-Methylnaftaleen
  2-Methylnaftaleen
~ reactie met natriumdichromaat
~ in synthese 2,6-dimethylnaftaleen
  Alfa-nafthylthioureum
  Carbadox
  1-methoxynaftaleen
  2-methoxynaftaleen
  3-propylideenftalide
~ ook wel: 3-propylideen-2-benzofuran-1-on, (3E)-3-propylideen-2-benzofuran-1-on, (3Z)-3-propylideen-2-benzofuran-1-on
  Poly(trimethyleentereftalaat)
  Chlooramfenicol
  Fosmet
  Antipyrine
  Tryptofaan
  Ethylcinnamaat
  Trinexapac
  Epibatidine
  Methylone
~ IUPAC: 2-methylamino-1-(3,4-methyleendioxyfenyl)propan-1-on
~ ook wel: bk-MDMA, MDMC, 3,4-methylenedioxymethcathinone, XTC
  α-methyltryptamine
~ als tryptamine-derivaat
  N-methyltryptamine
~ als tryptamine-derivaat
  Cytisine
  2-Fenyl-1,3-propaandioldicarbamaat
~ Ook wel: felbamaat
  4-tert-butylbenzaldehyde
  tert-butylperoxybenzoaat
  Sinapyl alcohol
~ als fenylpropanoïde

C11H15 - C11HveelBewerken

Brutoformule Naam
  Ecstasy
  Propoxur
  Multifideen
  Pentamethylbenzeen
~ in synthese 2,6-dimethylnaftaleen
  Proguanil
  Carbofenotion
  Aminocarb
~ IUPAC: 4-dimethylamino-m-tolyl-N-methylcarbamaat
  Pilocarpine
  Imidazolidinylureum
  (RS)-1-fenyl-1-pentanol
~ Ook wel: fenipentol
  Adamantaancarbonzuur
~ als derivaat van adamantaan
  Butylhydroxyanisol
~ IUPAC: 2-t-butyl-4-methoxyfenol
~ Ook wel: 3-t-butyl-4-methoxyfenol, 1-t-butyl-2-hydroxy-5-methoxybenzeen, 1-t-butyl-3-hydroxy-6-methoxybenzeen
  Natriumpentothal
~ IUPAC: natrium 5-ethyl-6-oxo-5-pentaan-2-yl-2-sulfanyl-pyrimidine-4-olaat
~ Ook wel: thiopental, trapanal
  Tetrodotoxine
  Lotaustraline
  Cybutrine
  10-undecenal
  Neopentylglycoldiglycidylether
  Undecyleenzuur
  Ethyl-butylacetylaminopropionaat
  Methylnonylketon
~ ook "wijnruitketon" genoemd
  4-cyclohexyl-2-methyl-2-butanol
~ ook "coranol" genoemd
  10-undecen-1-ol
  Undecaanzuur
  Undecaan
  VX
~ IUPAC: O-ethyl-S-[2-(di-isopropylamino)ethyl]-methylfosfonothiolaat