Hoofdmenu openen

Metaboliet

chemische verbinding met een rol in het metabolisme

Metabolieten zijn de organische tussen- of eindproducten die ontstaan na verwerking van een gegeven stof in een biologisch systeem of 'levend wezen' (bacteriën en andere eencelligen; planten, dieren). Metabolieten zijn onder andere: aminozuren, adenosinetrifosfaat (ATP), glucose, adrenaline, alkaloïden, glycosiden.

Metaboloom en metabolomicaBewerken

Het geheel van metabolieten in een cel of in het organisme wordt het metaboloom genoemd, naar analogie met 'genoom' en 'proteoom'. Hoewel grote moleculen zoals eiwitten ook producten zijn van metabolisme, worden in principe alleen kleine moleculen tot het metaboloom gerekend. Lipiden worden niet altijd gerekend tot het metaboloom. Het deelgebied van de biochemie dat het metaboloom bestudeert, wordt metabolomics genoemd.

Metabolisme van medicijnenBewerken

Bij medicijnen of farmaca worden met metabolieten over het algemeen de eindproducten bedoeld die na het metabolisme, of biotransformatie, overblijven. Metabolisme van medicijnen en veel andere lichaamsvreemde stoffen vindt plaats in de lever. Cytochroom P450 is een bekende klasse van enzymen, die medicijnen in de lever metaboliseert. Actieve metabolieten zijn producten die ontstaan bij de verwerking van een medicijn, en eveneens een farmaceutische werking hebben.