Lijst van bewindslieden voor de PvdA

Wikimedia-lijst

Dit is een chronologische lijst van bewindslieden voor de PvdA. Het betreft alle politici die voor de Partij van de Arbeid minister of staatssecretaris in een Nederlands kabinet zijn geweest.

Bewindspersoon Post Portefeuille Kabinet Jaar
Wim Schermerhorn Minister-president Algemene Zaken kabinet-Schermerhorn-Drees 1945-1946
Gerard van der Leeuw Minister Onderwijs, Kunst en Wetenschappen kabinet-Schermerhorn-Drees 1945-1946
Piet Lieftinck Minister Financiën kabinet-Schermerhorn-Drees 1945-1946
kabinet-Beel I 1946-1948
kabinet-Drees-Van Schaik 1948-1951
kabinet-Drees I 1951-1952
Hendrik Vos Minister Handel en Nijverheid kabinet-Schermerhorn-Drees 1945-1946
Verkeer kabinet-Beel I 1946
Openbare Werken en Wederopbouw kabinet-Beel I 1946-1947
Sicco Mansholt Minister Landbouw, Visserij en Voedselvoorziening kabinet-Schermerhorn-Drees 1945-1946
kabinet-Beel I 1946-1948
kabinet-Drees-Van Schaik 1948-1951
kabinet-Drees I 1951-1952
kabinet-Drees II 1952-1956
kabinet-Drees III 1956-1958
Willem Drees Minister Sociale Zaken kabinet-Schermerhorn-Drees 1945-1946
kabinet-Beel I 1946-1948
Minister-president Algemene Zaken kabinet-Drees-Van Schaik 1948-1951
kabinet-Drees I 1951-1952
kabinet-Drees II 1952-1956
kabinet-Drees III 1956-1959
Johann Heinrich Adolf Logemann Minister Overzeese Gebiedsdelen kabinet-Schermerhorn-Drees 1945-1946
Lambertus Neher Minister Wederopbouw en Volkshuisvesting kabinet-Beel I 1947-1948
Joris in 't Veld Minister Wederopbouw en Volkshuisvesting kabinet-Beel I 1948
kabinet-Drees-Van Schaik 1948-1951
kabinet-Drees I 1951-1952
Jan Anne Jonkman Minister Overzeese Gebiedsdelen kabinet-Beel I 1946-1948
Dolf Joekes Minister Sociale Zaken kabinet-Drees-Van Schaik 1948-1951
kabinet-Drees I 1951
Sociale Zaken en Volksgezondheid 1951-1952
Nico Blom Staatssecretaris Buitenlandse Zaken kabinet-Drees-Van Schaik 1950-1951
kabinet-Drees I 1951-1952
Arie Adriaan van Rhijn Staatssecretaris Sociale Zaken kabinet-Drees-Van Schaik 1950-1951
kabinet-Drees I 1951
Sociale Zaken en Volksgezondheid 1951-1952
kabinet-Drees II 1952-1956
kabinet-Drees III 1956-1959
Piet Muntendam Staatssecretaris Sociale Zaken kabinet-Drees I 1951
Sociale Zaken en Volksgezondheid 1951-1952
kabinet-Drees II 1952-1953
Ferdinand Jan
Kranenburg
Staatssecretaris Oorlog kabinet-Drees I 1951-1952
kabinet-Drees II 1952-1956
kabinet-Drees III 1956-1958
Julius Christiaan van Oven Minister Justitie kabinet-Drees II 1956
Johan van de Kieft Minister Financiën kabinet-Drees II 1952-1956
Ko Suurhoff Minister Sociale Zaken en Volksgezondheid kabinet-Drees II 1952-1956
kabinet-Drees III 1956-1959
Verkeer en Waterstaat kabinet-Cals 1965-1966
Ivo Samkalden Minister Justitie Kabinet-Drees III 1956-1959
kabinet-Cals 1965-1966
Hendrik Jan Hofstra Minister Financiën kabinet-Drees III 1956-1959
Anne Vondeling Minister Landbouw, Visserij en Voedselvoorziening kabinet-Drees III 1958-1959
Financiën kabinet-Cals 1965-1966
Meine van Veen Staatssecretaris Oorlog kabinet-Drees III 1958-1959
Joop den Uyl Minister Economische Zaken kabinet-Cals 1965-1966
Minister-president Algemene Zaken kabinet-Den Uyl 1973-1977
Minister Sociale Zaken en Werkgelegenheid
Nederlands-Antilliaanse Zaken
kabinet-Van Agt II 1981-1982
Maarten Vrolijk Minister Cultuur, Recreatie en Maatschappelijk Werk kabinet-Cals 1965-1966
Max van der Stoel Staatssecretaris Buitenlandse Zaken kabinet-Cals 1965-1966
Minister kabinet-Den Uyl 1973-1977
kabinet-Van Agt II 1981-1982
Theo Westerhout Staatssecretaris Binnenlandse Zaken kabinet-Cals 1965-1966
Siep Posthumus Staatssecretaris Verkeer en Waterstaat kabinet-Cals 1965-1966
Cees Egas Staatssecretaris Cultuur, Recreatie en Maatschappelijk Werk kabinet-Cals 1965-1966
Jos van Kemenade Minister Onderwijs en Wetenschappen kabinet-Den Uyl 1973-1977
kabinet-Van Agt II 1981-1982
Wim Duisenberg Minister Financiën kabinet-Den Uyl 1973-1977
Henk Vredeling Minister Defensie kabinet-Den Uyl 1973-1976
Bram Stemerdink Staatssecretaris Defensie kabinet-Den Uyl 1973-1976
Minister 1976-1977
Staatssecretaris kabinet-Van Agt II 1981-1982
Irene Vorrink Minister Volksgezondheid en Milieuhygiëne kabinet-Den Uyl 1973-1977
Jan Pronk Minister zonder
portefeuille
Ontwikkelingssamenwerking kabinet-Den Uyl 1973-1977
kabinet-Lubbers III 1989-1994
kabinet-Kok I 1994-1998
Minister Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer kabinet-Kok II 1998-2002
Wim Polak Staatssecretaris Binnenlandse Zaken kabinet-Den Uyl 1973-1977
Ger Klein Staatssecretaris Onderwijs en Wetenschappen kabinet-Den Uyl 1973-1977
Jan Schaefer Staatssecretaris Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening kabinet-Den Uyl 1973-1977
Marcel van Dam Staatssecretaris Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening kabinet-Den Uyl 1973-1977
Minister kabinet-Van Agt II 1981-1982
Wim Meijer Staatssectaris Cultuur, Recreatie en Maatschappelijk Werk kabinet-Den Uyl 1973-1977
Ed van Thijn Minister Binnenlandse Zaken kabinet-Van Agt II 1981-1982
kabinet-Lubbers III 1994
André van der Louw Minister Cultuur, Recreatie en Maatschappelijk Werk kabinet-Van Agt II 1981-1982
Saskia Stuiveling Staatssecretaris Binnenlandse Zaken kabinet-Van Agt II 1981-1982
Hans Kombrink Staatssecretaris Financiën kabinet-Van Agt II 1981-1982
Jaap van der Doef Staatssecretaris Verkeer en Waterstaat kabinet-Van Agt II 1981-1982
Siepie de Jong Staatssecretaris Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening kabinet-Van Agt II 1981-1982
Hedy d'Ancona Staatssecretaris Sociale Zaken en Werkgelegenheid kabinet-Van Agt II 1981-1982
Minister Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur kabinet-Lubbers III 1989-1994
Ien Dales Staatssecretaris Sociale Zaken en Werkgelegenheid kabinet-Van Agt II 1981-1982
Minister Binnenlandse Zaken kabinet-Lubbers III 1989-1994
Wim Kok Minister Financiën kabinet-Lubbers III 1989-1994
Minister-president Algemene Zaken kabinet-Kok I 1994-1998
kabinet-Kok II 1998-2002
Aad Kosto Staatssecretaris Justitie kabinet-Lubbers III 1989-1994
Minister 1994
Jo Ritzen Minister Onderwijs en Wetenschappen kabinet-Lubbers III 1989-1994
Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen kabinet-Kok I 1994-1998
Relus ter Beek Minister Defensie kabinet-Lubbers III 1989-1994
Hans Alders Minister Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieu kabinet-Lubbers III 1989-1994
Piet Dankert Staatssecretaris Buitenlandse Zaken kabinet-Lubbers III 1989-1994
Jacques Wallage Staatssecretaris Onderwijs en Wetenschappen kabinet-Lubbers III 1989-1993
Sociale Zaken en Werkgelegenheid kabinet-Lubbers III 1993-1994
Roel in 't Veld Staatssecretaris Onderwijs en Wetenschappen kabinet-Lubbers III 1993
Job Cohen Staatssecretaris Onderwijs en Wetenschappen kabinet-Lubbers III 1993-1994
Justitie kabinet-Kok II 1998-2000
Hans Simons Staatssecretaris Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur kabinet-Lubbers III 1989-1994
Ad Melkert Minister Sociale Zaken en Werkgelegenheid kabinet-Kok I 1994-1998
Margreeth de Boer Minister Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer kabinet-Kok I 1994-1998
Elisabeth Schmitz Staatssecretaris Justitie kabinet-Kok I 1994-1998
Tonny van de Vondervoort Staatssecretaris Binnenlandse Zaken kabinet-Kok I 1994-1998
Willem Vermeend Staatssecretaris Financiën kabinet-Kok I 1994-1998
kabinet-Kok II 1998-2000
Minister Sociale Zaken en Werkgelegenheid kabinet-Kok II 2000-2002
Tineke Netelenbos Staatssecretaris Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen kabinet-Kok I 1994-1998
Minister Verkeer en Waterstaat kabinet-Kok II 1998-2002
Anneke
van Dok-van Weele
Staatssecretaris Economische Zaken kabinet-Kok I 1994-1998
Bram Peper Minister Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties kabinet-Kok II 1998-2000
Klaas de Vries Minister Sociale Zaken en Werkgelegenheid kabinet-Kok II 1998-2000
Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties kabinet-Kok II 2000-2002
Eveline Herfkens Minister zonder
portefeuille
Ontwikkelingssamenwerking kabinet-Kok II 1998-2002
Dick Benschop Staatssecretaris Buitenlandse Zaken kabinet-Kok II 1998-2002
Ella Kalsbeek Staatssecretaris Justitie kabinet-Kok II 2001-2002
Karin Adelmund Staatssecretaris Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen kabinet-Kok II 1998-2002
Rick van der Ploeg Staatssecretaris Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen kabinet-Kok II 1998-2002
Wouter Bos Staatssecretaris Financiën kabinet-Kok II 2000-2002
Minister kabinet-Balkenende IV 2007-2010
Geke Faber Staatssecretaris Landbouw, Natuurbeheer en Visserij kabinet-Kok II 1998-2002
Margo Vliegenthart Staatssecretaris Volksgezondheid, Welzijn en Sport kabinet-Kok II 1998-2002
Guusje ter Horst Minister Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties kabinet-Balkenende IV 2007-2010
Ronald Plasterk Minister Onderwijs, Cultuur en Wetenschap kabinet-Balkenende IV 2007-2010
Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties kabinet-Rutte II 2012-2017
Jacqueline Cramer Minister Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieu kabinet-Balkenende IV 2007-2010
Bert Koenders Minister Ontwikkelingssamenwerking kabinet-Balkenende IV 2007-2010
Buitenlandse Zaken kabinet-Rutte II 2014-2017
Ella Vogelaar Minister zonder
portefeuille
Wonen, Wijken en Integratie kabinet-Balkenende IV 2007-2008
Nebahat Albayrak Staatssecretaris Justitie kabinet-Balkenende IV 2007-2010
Sharon Dijksma Staatssecretaris Onderwijs, Cultuur en Wetenschap kabinet-Balkenende IV 2007-2010
Economische Zaken kabinet-Rutte II 2012-2015
Infrastructuur en Milieu kabinet-Rutte II 2015-2017
Ahmed Aboutaleb Staatssecretaris Sociale Zaken en Werkgelegenheid kabinet-Balkenende IV 2007-2008
Jet Bussemaker Staatssecretaris Volksgezondheid, Welzijn en Sport kabinet-Balkenende IV 2007-2010
Minister Onderwijs, Cultuur en Wetenschap kabinet-Rutte II 2012-2017
Frans Timmermans Staatssecretaris Buitenlandse Zaken kabinet-Balkenende IV 2007-2010
Minister kabinet-Rutte II 2012-2014
Frank Heemskerk Staatssecretaris Economische Zaken kabinet-Balkenende IV 2007-2010
Eberhard van der Laan Minister zonder
portefeuille
Wonen, Wijken en Integratie kabinet-Balkenende IV 2008-2010
Jetta Klijnsma Staatssecretaris Sociale Zaken en Werkgelegenheid kabinet-Balkenende IV 2008-2010
kabinet-Rutte II 2012-2017
Lodewijk Asscher Minister Sociale Zaken en Werkgelegenheid kabinet-Rutte II 2012-2017
Jeroen Dijsselbloem Minister Financiën kabinet-Rutte II 2012-2017
Lilianne Ploumen Minister zonder
portefeuille
Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking kabinet-Rutte II 2012-2017
Co Verdaas Staatssecretaris Economische Zaken kabinet-Rutte II 2012
Martin van Rijn Staatssecretaris Volksgezondheid, Welzijn en Sport kabinet-Rutte II 2012-2017
Wilma Mansveld Staatssecretaris Infrastructuur en Milieu kabinet-Rutte II 2012-2015
Martijn van Dam Staatssecretaris Economische Zaken kabinet-Rutte II 2015-2017

VariaBewerken

ReferentiesBewerken

  1. (nl) Kok, Laurens, De ‘uitleenminister’ is de uitzondering op de regel, en blijft dat waarschijnlijk ook. Ad (22 maart 2012). Geraadpleegd op 23 december 2020.