Karakteristieke polynoom

In de lineaire algebra is de karakteristieke polynoom of karakteristieke veelterm van een vierkante matrix een polynoom die enkele specifieke kenmerken van de matrix bevat, zoals het spoor en de determinant van de matrix. Deze polynoom vindt vooral toepassing bij het bepalen van de eigenwaarden.

DefinitieBewerken

Voor een  -matrix   is de karakteristieke polynoom  , gedefinieerd door:

 

Hierin staat 'det' voor de determinant en   voor de  -eenheidsmatrix. Het is dus de determinant van de matrix die ontstaat nadat van elk van de elementen op de hoofddiagonaal van   het getal   is afgetrokken. Zie ook het voorbeeld verderop in dit artikel.

Stelt men de karakteristieke polynoom gelijk aan 0, dan ontstaat de karakteristieke vergelijking:

 

Dit is een veeltermvergelijking van graad   in de onbekende   waarvan de oplossingen de eigenwaarden van   zijn.

EigenschappenBewerken

In de eigenschappen hieronder is   een  -matrix met karakteristieke polynoom  .

  • De nulpunten van   zijn de eigenwaarden van  .
  • De constante term in   is de determinant van  .
  • De coëfficiënt van   is het spoor van  , op het teken na indien   even is.

De laatste twee eigenschappen maken het mogelijk de karakteristieke polynoom   van een 2×2-matrix   te schrijven als:

 

VoorbeeldBewerken

Beschouw de volgende 2×2-matrix  :

 

De karakteristieke polynoom is:

 

Uit de karakteristieke polynoom volgen nu direct de determinant (2) en het spoor (3) volgens de eerder gegeven eigenschappen.

De eigenwaarden zijn de nulpunten van de karakteristieke vergelijking:

 

De eigenwaarden van   zijn dus 1 en 2.

  voldoet zelf aan zijn karakteristieke vergelijking, want: