Jaargast

Een jaargast is een niet-broedvogel die het gehele jaar in het land te vinden is. Een voorbeeld van een echte jaargast is de Topper.

In Avifauna van Nederland 2, blz. 65 staat het als volgt geformuleerd:

  • Jaargast - Doortrekker en wintergast in groot aantal; zomergast in zeer klein aantal.

Andere echte jaargasten in Nederland zijn:

jaarvogel = het hele jaar aanwezige broedvogel
zomervogel = buiten het broedgebied overwinterende broedvogel
jaargast = het hele jaar aanwezige niet-broedvogel
wintergast = in het winterhalfjaar aanwezige niet-broedvogel
zomergast = in het zomerhalfjaar aanwezige niet-broedvogel
doortrekker = alleen in de trektijd aanwezige niet-broedvogel
standvogel = broedvogel die geen trek vertoont