Voor de gelijknamige film, zie Dwaalgast (film).

Een dwaalgast of zwerfgast is in een bepaald gebied (buiten zijn areaal) een dier dat slechts zelden wordt gesignaleerd. Soms worden er in zee levende zoogdieren mee aangeduid, soms vleermuizen of insecten, maar meestal betreft het vogels.

Broedvogels jaarvogel = het hele jaar aanwezig
zomervogel = buiten het broedgebied overwinterend
standvogel = broedvogel die geen trek vertoont
Gastvogels
(niet-broedvogels) 
jaargast = het hele jaar aanwezig
wintergast = in het winterhalfjaar aanwezig
zomergast = in het zomerhalfjaar aanwezig
doortrekker = alleen in de trektijd aanwezig
onregelmatige gast = niet elke winter voorkomend
dwaalgast = slechts bij uitzondering gesignaleerd
invasiegast = zelden, maar dan talrijk voorkomend

De dwaalgast komt in het gebied waar hij wordt opgemerkt normaal niet voor, maar verliet door bijzondere omstandigheden zoals kou, ziekte, droogte, storm of voedselgebrek zijn natuurlijke habitat. Ook oriëntatieproblemen kunnen een rol spelen, vooral bij de zeezoogdieren.

Dwaalgast is een relatief begrip, want ieder land of gebied heeft zijn eigen soorten.

Voorbeelden voor Nederland en België bewerken

Zie ook bewerken